Определение №394/14.05.2021 по дело №783/2021


  Класификация

  • Вид съдебен акт: Определения за недопускане
  • Колегия/Отделение: Предстои добавяне
  • Допълнителен селективен критерий/Основание: Предстои добавяне

  - 7 -

  ОПРЕДЕЛЕНИЕ

  № 394

  гр. София 14.05.2021 година.

  Върховният касационен съд, гражданска колегия, ІV-то отделение, в закрито заседание на 21.04.2021 (двадесет и първи април две хиляди двадесет и първа) година в състав:

  Председател: Борислав Белазелков

  Членове: Борис Илиев

  Димитър Димитров

  като разгледа докладваното от съдията Димитър Димитров, гражданско дело № 783 по описа за 2021 година, за да се произнесе взе предвид следното:

  Производството е по реда на чл. 288 от ГПК като е образувано по повод на касационна жалба с вх. № 301 008/10.12.2020 година, подадена от Столична община, против решение № 260 246/29.09.2020 година на Софийски градски съд, гражданска колегия, ІІ-Г състав, постановено по гр. д. № 16 252/2019 година.

  С обжалваното решение въззивният съд е потвърдил първоинстанционното решение № 37 426/12.02.2019 година на Софийския районен съд, І-во гражданско отделение, 48-ми състав, постановено по гр. д. № 17 928/2018 година с което Столична община, на основание чл. 49 от ЗЗД, е осъдена да заплати на З. Й. Ц. сумата от 7000.00 лева, представляваща обезщетение за претърпени от нея, в резултат на получено травматично увреждане на 25.12.2017 година при нападение от безстопанствено куче на [улица], в района на № **** в [населено място], настъпило в резултат на противоправно бездействие на служител на общината, неимуществени вреди, заедно със законната лихва върху сумата, считано от 26.12.2017 година до окончателното плащане, както и сумата от 418.39 лева, заедно със законната лихва от 10.03.2018 година до окончателното изплащане на сумата, представляваща обезщетение за претърпени имуществени вреди (разходи за лечение и транспорт); сумата от 340.50 лева, заедно със законната лихва от 06.06.2018 година до изплащане на вземането, представляваща обезщетение за претърпени имуществени вреди (разходи за продължаващо след предявяване на иска лечение); сумата от 374.89 лева, заедно със законната лихва от 09.03.2018 година до окончателното изплащане на сумата, представляваща обезщетение за претърпени имуществени вреди (разликата между полученото по реда на държавното обществено осигуряване обезщетение за периода на временна неработоспособност от 25.12.2017 година до 09.03.2018 година и нетния трудов доход), представляващи претърпени вследствие на същото увреждане имуществени вреди.

  В подадената от Столична община касационната жалба се излагат доводи за това, че решението на Софийски градски съд е постановено в нарушение на материалния закон, при съществени нарушения на съдопроизводствените правила, което е довело и до необосноваността му. Поискано е същото да бъде отменено и вместо него да бъде постановено друго, с което предявения от З. Й. Ц. против Столична община иск с правно основание чл. 49 от ЗЗД да бъде отхвърлен. В изложението си по чл. 284, ал. 3, т. 1 от ГПК касаторът твърди, че са налице предпоставките по чл. 280, ал. 1, т. 1 и т. 3 от ГПК за допускане на обжалваното решение до касационен контрол.

  Ответницата по касационната жалба З. Й. Ц. е подала отговор на същата с вх. № 284 585/25.02.2021 година, с който е изразила становище, че не са налице основания за допускане на касационно обжалване на решение № 260 246/29.09.2020 година на Софийски градски съд, гражданска колегия, ІІ-Г състав, постановено по гр. д. № 16 252/2019 година и такова не трябва да бъде допускано, а ако бъде допуснато жалбата е оспорена като неоснователна и е поискано оставянето й без уважение като се потвърди атакуваното с нея решение.

  Столична община е била уведомена за обжалваното решение на 12.11.2020 година, а подадената от нея касационна жалба е с вх. № 301 008/10.12.2020 година. Поради това е спазен предвидения от чл. 283, изр. 1 от ГПК преклузивен срок за обжалване като жалбата отговаря на формалните изисквания на чл. 284 от ГПК. Същата е подадена от надлежна страна, поради което е частично допустима.

  Върховният касационен съд, гражданска колегия, ІV-то отделение, преценявайки въпросите посочени от жалбоподателя в подаденото от него изложение на основанията за допускане на касационно обжалване по чл. 280, ал. 1 от ГПК, намира следното:

  Касационната жалба на Столична община е недопустима в частта й, с която въззивното решение се обжалва в частта му, с която е уважен предявения от З. Й. Ц. против общината иск за заплащане на сумата от общо 1263.40 лева, представляваща обезщетение за претърпени имуществени вреди.

  Не всички съдебни решения подлежат на касационно обжалване, съгласно действащата

  Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

  За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

  или

  Вижте абонаментните планове

  0 0 гласа
  Рейтинг
  Запишете се
  Известявайте ме за
  0 Коментари
  Inline Feedbacks
  Всички коментари