Определение №393/14.05.2021 по дело №446/2021


  Класификация

  • Вид съдебен акт: Определения за недопускане
  • Колегия/Отделение: Предстои добавяне
  • Допълнителен селективен критерий/Основание: Предстои добавяне

  - 16 -

  ОПРЕДЕЛЕНИЕ

  № 393

  гр. София 14.05.2021 година.

  Върховният касационен съд, гражданска колегия, ІV-то отделение, в закрито заседание на 14.04.2021 (четиринадесети април две хиляди двадесет и първа) година в състав:

  Председател: Борислав Белазелков

  Членове: Борис Илиев

  Димитър Димитров

  като разгледа докладваното от съдията Димитър Димитров, гражданско дело № 446 по описа за 2021 година, за да се произнесе взе предвид следното:

  Производството е по реда на чл. 288 от ГПК като е образувано по повод на касационна жалба с вх. № 262 297/11.11.2020 година, подадена от С. В. С. и касационна жалба с вх. № 262 303/11.11.2020 година, подадена от Н. В. Л., двете против част от решение № 260 018/06.10.2020 година на Апелативен съд Пловдив, първи търговски състав, постановено по т. д. № 611/2019 година.

  С двете касационни жалби въззивното решение се обжалва в частта му, в която след частична отмяна на първоинстанционното решение № 329/19.06.2019 година на Окръжен съд Пловдив, търговско отделение, ХІІ-ти състав, постановено по т. д. № 265/2018 година Н. В. Л. и С. В. С. са осъдени, на основание чл. 79, ал. 1 от ЗЗД, във връзка с чл. 430 от ТЗ, да заплатят солидарно на „Юробанк България“ АД [населено място] сумата от 17 362.91 швейцарски франка, по курс за швейцарския франк към лева 1.18880-приложим курс „купува“ за швейцарския франк на „Юробанк България“ АД [населено място], към датата на усвояване на кредита-10.05.2008 година, представляваща дължима главница по договор за кредит № година и допълнителни споразумения към него, сключени между страните, за периода 30.06.2011 година-21.12.2015 година, заедно със законната лихва върху главницата, считано от датата на предявяване на иска 13.04.2018 година до окончателното плащане.

  В подадените от Н. В. Л. и С. В. С. касационни жалби се излагат доводи за това, че въззивното решение на Апелативен съд Пловдив в обжалваната му част е постановено в нарушение на материалния закон, при съществени нарушения на съдопроизводствените правила, като освен това е необосновано. Поискано е същото да бъде отменено и да бъде постановено друго, с което предявеният от „Юробанк България“ АД [населено място] против Н. В. Л. и С. В. С. иск с правно основание чл. 79, ал. 1 от ЗЗД, във връзка с чл. 430 от ТЗ, да бъде отхвърлен. В изложението си по чл. 284, ал. 3, т. 1 от ГПК касаторките твърдят, че са на налице основанията за допускане на касационно обжалване на решението на Апелативен съд Пловдив по чл. 280, ал. 1, т. 1, т. 2 и т. 3 и ал. 2, пр. 3 от ГПК.

  Ответникът по касационните жалби „Юробанк България“ АД [населено място] е подал отговори на същите с вх. № 260 372/15.11.2020 година, с който е изразил становище, че не са налице основания за допускане на касационно обжалване на решение № 260 018/06.10.2020 година на Апелативен съд Пловдив, първи търговски състав, постановено по т. д. № 611/2019 година в обжалваната му част и такова не трябва да бъде допускано, а ако бъде допуснато жалбата е оспорена като неоснователна и е поискано оставянето й без уважение като се потвърди атакуваното с нея решение.

  Н. В. Л. е била уведомена за обжалваното решение на 12.10.2020 година, а подадената от нея касационна жалба е с вх. № 262 303/11.11.2020 година. Поради това е спазен предвидения от чл. 283, изр. 1 от ГПК преклузивен срок за обжалване като жалбата отговаря на формалните изисквания на чл. 284 от ГПК. Същата е подадена от надлежна страна, поради което е допустима.

  С. В. С. е била уведомено за обжалваното решение на 08.10.2020 година, а подадената от нея касационна жалба е с вх. № 262 297/11.11.2020 година, като е подадена по пощата на 09.11.2020 година, а 08.11.2020 година е неприсъствен ден. Поради това и с оглед разпоредбите на чл. 60, ал. 6 и на чл. 62, ал. 2 от ГПК е спазен предвидения от чл. 283, изр. 1 от ГПК преклузивен срок за обжалване като жалбата отговаря на формалните изисквания на чл. 284 от ГПК. Същата е подадена от надлежна страна, поради което е допустима.

  Върховният касационен съд, гражданска колегия, ІV-то отделение, преценявайки въпросите посочени от жалбоподателя в подаденото от него изложение на основанията за допускане на

  Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

  За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

  или

  Вижте абонаментните планове

  0 0 гласа
  Рейтинг
  Запишете се
  Известявайте ме за
  0 Коментари
  Inline Feedbacks
  Всички коментари