Определение №392/14.05.2021 по дело №237/2021


  Класификация

  • Вид съдебен акт: Определения за недопускане
  • Колегия/Отделение: Предстои добавяне
  • Допълнителен селективен критерий/Основание: Предстои добавяне

  О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

  №392

  гр. София, 14.05.2021 г.

  ВЪРХОВНИЯТ КАСАЦИОНЕН СЪД на Република България, Гражданска колегия, Трето отделение, в закрито заседание на осми април две хиляди двадесет и първа година, в състав:

  ПРЕДСЕДАТЕЛ: СИМЕОН ЧАНАЧЕВ ЧЛЕНОВЕ: 1. АЛЕКСАНДЪР ЦОНЕВ 2. ФИЛИП ВЛАДИМИРОВ

  като разгледа докладваното от съдията Владимиров гр. д. № 237/2021 г. по описа на съда и за да се произнесе, взе предвид следното:

  Производство по чл. 288 ГПК.

  Образувано е по касационна жалба на Д. - З. Е. Г., действащ лично и със съгласието на своя баща Е. И. Г. – К., чрез пълномощник адв. Б. Д., срещу решение № 260009/14.09.2020 г. по гр. д. № 292/2020 г. на Апелативен съд - Пловдив.

  Ответниците С. К. Ш. и М. Г. Ш., чрез общия им пълномощник адв. Ш. са подали писмен отговор в срока по чл. 287, ал. 1 ГПК. С него ангажират становище единствено за неоснователност на касационната жалба. Претендират разноски.

  Касационната жалба е постъпила в срока по чл. 283 ГПК и е процесуално допустима.

  За да се произнесе по основанията за допускане на касационното обжалване, Върховният касационен съд, състав на гражданска колегия, трето отделение приема следното:

  Жалбата има за предмет цитираното въззивно решение, с което е потвърдено решение № 112/14.04.2020 г. по гр. д. № 171/2019 г. на Окръжен съд - Пазарджик за отхвърляне на предявеният от касатора - лично и със съгласието на неговия баща Е. И. Г. - К. против С. К. Ш. и М. Г. Ш. иск по чл. 195, ал. 2 вр. с чл. 82 ЗЗД за обезщетение на вреди от недостатъци на придобита по замяна вещ, свързани с липса на изградена инсталация за мълниезащита в жилищна сграда, находяща се в [населено място], област П., която била повредена (а намираща се в нея покъщнина - погинала) в резултат на възникнал на 28.07.2018 г. пожар от паднала мълния, от които имуществени вреди в размер на 26 112 лв., ведно със законната лихва от датата на подаване на исковата молба до окончателното изплащане на сумата и неимуществени вреди в размер на 10 000 лв., ведно със законната лихва от датата на увреждането до окончателното изплащане на сумата.

  За да постанови обжалвания правен резултат въззивният съд е приел, че липсват предпоставките от фактическия състав на чл. 195, ал. 2 ЗЗД за реализиране договорната отговорност на ответниците като прехвърлители по замяната на вещ с недостатъци за произтеклите от това вреди, понесени от приобретателя. Установено е, че ищецът е собственик по реда на наследяването от своята майка, починала на 24.02.2018 г., на недвижим имот – едноетажна масивна жилищна сграда с използваем тавански етаж в [населено място]; че наследодателката М. Е. П. го е придобила чрез сделка по замяна на недвижими имоти, сключена между нея и ответниците на 15.09.2016 г., както и че на 28.07.2018 г. в къщата е възникнал пожар от природно явление – мълния. Според данните в представените протокол № 222/30.09.2014 г. за контрол на съпротивление на заземителите в мълниезащитната заземителна инсталация и сертификат за контрол № 441/30.09.2014 г. е правен извод да е установено изпълнение на мълниезащитна инсталация в къщата към 2014 г. в съответствие с нормативните изисквания. За недоказано е прието твърдението на ищеца за знание у ответниците на недостатъка на недвижимия имот (жилищната сграда), с който последните са се разпоредили по замяната, а именно липсата на изградена в нея мълниезащитна система и съзнателно да са го премълчали. В тази връзка са развити доводи, че отсъстват предпоставки за приложение на чл. 194, ал. 2 ЗЗД и там предвиденото изключение, а по силата на общото правило на чл. 194, ал.1 ЗЗД приобретателят на имота по замяната (майката на ищеца) е трябвало да го прегледа след като го приеме и в случай на установена липса на изградена в сградата мълниезащитна инсталация, незабавно да уведоми прехвърлителите по сделката по замяна, респ. при привидно изпълнение на място на такава инсталация – което би създало пречка при обикновен преглед да се забележи липсата й, веднага след пожара ищецът да провери това обстоятелство и незабавно да уведоми прехвърлителите (ответниците) за открития недостатък. Прието е, че с оглед данните по делото уведомяване по

  Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

  За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

  или

  Вижте абонаментните планове

  0 0 гласа
  Рейтинг
  Запишете се
  Известявайте ме за
  0 Коментари
  Inline Feedbacks
  Всички коментари