Определение №392/14.05.2021 по дело №2125/2020


Класификация

  • Вид съдебен акт: Определения за допускане
  • Колегия/Отделение: Гражданска колегия, IV-то отделение
  • Допълнителен селективен критерий: чл. 280 ал. 1 т. 3 ГПК

Анотация

Въпрос

Наличието на граждански брак между председател на арбитражна институция и представител на лице, което е страна по арбитражна клауза, означава ли, че арбитражният съд е изначално (а priori) небезпристрастен; приложими ли са в тези случаи разпоредбите на чл. 22, ал. 1 ГПК, т. 2 и т. 6; и води ли това до нищожност на арбитражната клауза поради противоречие с добрите нрави по смисъла на чл. 26, ал. 1, пр. 3 от ЗЗД?

Отговор

Предстои добавяне след постановяване на съдебното решение по делото. Кликнете на бутона "Известете ме за обновления" в дясно, за да получите известие по имейл при публикуване на съдебното решение по делото.


ВЪРХОВНИЯТ КАСАЦИОНЕН СЪД, Четвърто гражданско отделение, в закрито заседание на двадесет и пети март през две хиляди двадесет и първа година, в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
АЛБЕНА БОНЕВА

ЧЛЕНОВЕ:
БОЯН ЦОНЕВ, ЛЮБКА АНДОНОВА

като разгледа, докладваното от съдия Боян Цонев, гр. дело № 2125 по описа за 2020 г., за да се произнесе, взе предвид следното:

Производство по чл. 288 от ГПК.

История на спора

Образувано е по касационна жалба на ответника по делото „Долината на билките“ ЕООД срещу решение № 141/20.12.2019 г., постановено по възз. гр. дело № 320/2019 г. на Ямболския окръжен съд (ЯОС). Въззивното решение е обжалвано в частта, с която, като е потвърдено частично първоинстанционното решение № 779/10.07.2019 г. по гр. дело № 633/2019 г. на Сливенския районен съд (СлРС), е постановено следното: обявена е за нищожна, на основание чл. 26, ал. 1 от ЗЗД, поради накърняване на добрите нрави, арбитражната клауза на чл. 18 от сключения между ищеца Н. П. Р. и ответното дружество (сега касатор), договор за паричен заем от 16.12.2014 г.; дружеството-жалбоподател е осъдено да заплати на ищеца Р. следните суми: на основание чл. 79, ал. 1 ЗЗД, във вр. с чл. 240, ал. 1 от ЗЗД – сумата 16 000 лв. – главница, представляваща неизпълнена част от задължение за връщане на заемната сума по същия договор от 16.12.2014 г., ведно със законната лихва върху главницата от 09.11.2017 г. до окончателното ѝ изплащане; и на основание чл. 79, ал. 1 ЗЗД, във вр. с чл. 240, ал. 2 от ЗЗД – сумата 6 149.01 лв., представляваща дължима договорна възнаградителна лихва по същия договор от 16.12.2014 г.; в тежест на жалбоподателя са възложени и разноски по делото.

Мотиви

Касационната жалба на ответното дружество е процесуално допустима – подадена е в срок от процесуално легитимирано за това лице срещу подлежащо на касационно обжалване решение на въззивния съд. В жалбата (предвид и уточнението ѝ, направено с молба с вх. № 2879/08.06.2020 г.) се излагат оплаквания и доводи за недопустимост на обжалваната част от решението, евентуално – за неправилност на същата поради нарушение на материалния закон, съществено нарушение на съдопроизводствените правила и необоснованост – касационни основания по чл. 281 ГПК, т. 2 и т. 3.

В изложението по чл. 284, ал. 3, т. 1 ГПК на дружеството-жалбоподател, като общи основания по чл. 280, ал. 1 от ГПК за допускане на касационното обжалване, са формулирани следните правни въпроси: 1) наличието на брачна връзка между представител на страна по дело и председател на арбитражна институция, който не участва в решаващ арбитражен състав, прави ли съда изначално безпристрастен, тъй щото да обоснове нищожност на арбитражното споразумение поради наличие на противоречие с добрите нрави по смисъла на чл. 26, ал. 1, пр. 3 от ЗЗД; и приложима ли е предпоставката за отвод по чл. 22, ал. 1, т. 2 ГПК, когато брачната връзка не е между страната или неин представител, и съдия (арбитър), разглеждащ и решаващ делото, респ. – обосновава ли нищожност на арбитражното споразумение; 2) наличието на брачна връзка между представител на страна по дело и председател на арбитражна институция поражда ли а priori основателно съмнение в безпристрастността на всички арбитри по смисъла на чл. 22, ал. 1, т. 6 ГПК, до степен да обоснове нищожност на арбитражното споразумение поради противоречие с

Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

или

Вижте абонаментните планове

0 0 гласа
Рейтинг
Запишете се
Известявайте ме за
0 Коментари
Inline Feedbacks
Всички коментари