Определение №391/13.05.2021 по дело №345/2021


  Класификация

  • Вид съдебен акт: Определения за недопускане
  • Колегия/Отделение: Предстои добавяне
  • Допълнителен селективен критерий/Основание: Предстои добавяне

  - 13 -

  ОПРЕДЕЛЕНИЕ

  № 391

  гр. София 13.05.2021 година.

  Върховният касационен съд, гражданска колегия, ІV-то отделение, в закрито заседание на 07.04.2021 (седми април две хиляди двадесет и първа) година в състав:

  Председател: Борислав Белазелков

  Членове: Борис Илиев

  Димитър Димитров

  като разгледа докладваното от съдията Димитър Димитров, гражданско дело № 345 по описа за 2021 година, за да се произнесе взе предвид следното:

  Производството е по реда на чл. 288 от ГПК като е образувано по повод на касационна жалба с вх. № 284 114/06.11.2020 година, подадена от „168 часа“ ЕООД [населено място], срещу част от решение № 4754/04.08.2020 година на Софийски градски съд, въззивно отделение, ІV-Д състав, постановено по гр. д. № 12 798/2019 година.

  С касационната жалба решението на Софийския градски съд се обжалва в частта му, с която след като е изменено първоинстанционното решение № 73 542/23.03.2019 година на Софийски районен съд, І-во гражданско отделение, 46-ти състав, постановено по гр. д. № 50 694/2015 година „168 часа“ ЕООД [населено място], е осъдено, на основание чл. 49 във връзка с чл. 45, ал. 1 от ЗЗД, да заплати на М. И. С., сумата от 8000.00 лева, представляваща обезщетение за претърпени от нея неимуществени вреди в резултат на клеветнически твърдения, съдържащи се в статиите „Педофилски скандал в земеделското министерство“ и „Двама от педофилите уволнени“, публикувани съответно в б. 35/27.08.2010 година-02.09.2010 година и в бр. 39/03.09.2010 година-09.09.2010 година на вестник „164 часа“ и придружени с нейни снимки, заедно със законната лихва върху сумата, считано от 24.02.2012 година до окончателното плащане.

  В касационната си жалба „168 часа“ ЕООД [населено място] излага съображения за това, че решението на Софийски градски съд, в обжалваната му част, е постановено в нарушение на материалния закон и при съществено нарушение на съдопроизводствените правила, което е довело и до неговата необоснованост. С оглед на това е поискано въззивното решение да бъде отменено в тази част и да се постанови друго, с което искът по чл. 49 във връзка с чл. 45, ал. 1 от ЗЗД да бъде отхвърлен изцяло. В изложението си по чл. 284, ал. 3, т. 1, т. 2 и т. 3 от ГПК „168 часа“ ЕООД [населено място] сочи, че са налице основанията за допускане на касационно обжалване на въззивното решение по чл. 280, ал. 1, т. 1 и ал. 2, пр. 3 от ГПК.

  Ответницата по касационната жалба М. И. С. е подала отговор на същата с вх. № 268 597/25.07.2020 година, с който е изразила становище, че не са налице основания за допускане на касационно обжалване на решение № 4754/04.08.2020 година на Софийски градски съд, въззивно отделение, ІV-Д състав, постановено по гр. д. № 12 798/2019 година в обжалваната му част и такова не трябва да бъде допускано, а ако бъде допуснато жалбата е оспорена като неоснователна и е поискано оставянето й без уважение като се потвърди атакуваното с нея решение.

  „168 часа“ ЕООД [населено място] е било уведомено за обжалваното решение на 09.10.2020 година, а подадената от него касационна жалба е с вх. № 284 114/06.11.2020 година. Поради това е спазен предвидения от чл. 283, изр. 1 от ГПК преклузивен срок за обжалване като жалбата отговаря на формалните изисквания на чл. 284 от ГПК. Същата е подадена от надлежна страна, поради което е допустима.

  Върховният касационен съд, гражданска колегия, ІV-то отделение, преценявайки въпросите посочени от жалбоподателите в подаденото от тях изложения на основанията за допускане на касационно обжалване по чл. 280, ал. 1 от ГПК, намира следното:

  Съставът на Софийски градски съд е изложил мотиви, че по делото не било спорно и се установявало, че в бр. 35/27.08.2010 година-92.09.2919 година и в бр. 36/03.09.2010 година-09.09.2010 година на вестник „168 часа“ били публикувани статиите, от които С. твърдяла, че е търпяла вреди. Също така не било спорно, че издател на вестника било „168 часа“ ЕООД [населено място]. Действията на журналистите, възложени от вестника, от които М. И. С. поддържала, че търпи вреди се състояли в публикуване в бр. 35/27.08.2010 година-92.09.2919 година на вестник „168 часа“ на статия с голямо заглавие „Педофилски скандал в земеделското министерство“, с автори Д. Н. и Т. Н., която заемала около 2/3 от първата страница, публикувани били

  Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

  За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

  или

  Вижте абонаментните планове

  0 0 гласа
  Рейтинг
  Запишете се
  Известявайте ме за
  0 Коментари
  Inline Feedbacks
  Всички коментари