Определение №390/14.05.2021 по дело №219/2021


  Класификация

  • Вид съдебен акт: Определения за недопускане
  • Колегия/Отделение: Предстои добавяне
  • Допълнителен селективен критерий/Основание: Предстои добавяне

  4

  О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

  № 390

  гр. София, 14.05.2021 г.

  ВЪРХОВНИЯТ КАСАЦИОНЕН СЪД на Република България, Гражданска колегия, Трето отделение, в закрито заседание на осми април две хиляди двадесет и първа година, в състав:

  ПРЕДСЕДАТЕЛ: СИМЕОН ЧАНАЧЕВ ЧЛЕНОВЕ: 1. АЛЕКСАНДЪР ЦОНЕВ 2. ФИЛИП ВЛАДИМИРОВ

  като разгледа докладваното от съдията Владимиров гр. д. № 219/2021 г. по описа на съда и за да се произнесе, взе предвид следното:

  Производство по чл. 288 ГПК.

  Образувано е по касационна жалба на Апелативна прокуратура – София срещу решение № 12261/06.11.2020 г. по гр. д. № 1023/2020 г. (допусната е техническа грешка в изписване на годината, по описа на която е образувано делото – 2016 г., вместо 2020 г.) на Апелативен съд – София, ГК, 12 - ти състав.

  Ответникът И. К. Й., чрез адв. М. е подала отговор в срока по чл. 287, ал. 1 ГПК, с който ангажира становище за неоснователност на искането за допускане на касационен контрол. Претендира разноски.

  За да се произнесе по основанията за допускане на касационно обжалване, Върховният касационен съд, състав на трето гражданско отделение, намира следното:

  Касационната жалба е постъпила в срока по чл. 283 ГПК и е процесуално допустима.

  Неин предмет е горното въззивно решение в частта, в която е потвърдено решението от 06.01.2020 г. по гр. д. № 129/2019 г. на Окръжен съд - Монтана в уважената част на предявения от И. К. Й. против Прокуратура на Република България (ПРБ) иск с правно основание чл. 2, ал. 1, т. 3 ЗОДОВ над сумата от 2 500 лв. до 15 000 лв., представляваща обезщетение за неимуществени вреди от незаконно обвинение в престъпление по чл. 302, т. 2, б. А вр. с чл. 301, ал. 1 вр. с чл. 26, ал. 1 НК и е присъдена законната лихва върху сумата от 15 000 лв. (след отмяна на първоинстанционното решение в частта относно определения начален момент на законната лихва върху обезщетението), считано от 24.08.2018 г. до окончателното изплащане.

  Въззивният съд е постановил обжалвания правен резултат като е приел, че е осъществен фактическия състав на основанието по чл. 2, ал. 1, т. 3 ЗОДОВ, предвид доказването на обстоятелствата, които го формират – повдигнато е било спрямо ищцата (в качеството й на длъжностно лице - началник отдел „Закрила на детето“ при ДСП – Б.) незаконно обвинение в престъпление по чл. 302, т. 2, б. А вр. с чл.301, ал. 1 вр. с чл. 26, ал. 1 НК, което е прекратено с постановление от 18.08.2018г. на прокурор при Окръжна прокуратура – Монтана, на основание чл. 243, ал. 1, т. 2 НПК. Установил е, че същото е връчено на ищцата на 24.08.2018 г. Мотивирани са съображения относно обстоятелствата, меродавни за определяне размера на обезщетението за неимуществени вреди. В тази връзка е отчетена продължителността на воденото срещу ищцата наказателно производство – две години в досъдебна фаза (за времето от 13.07.2016 г. до 24.08.2018 г.); факта, че обвинението е за тежко умишлено престъпление, извършено по служба от ищцата в качеството й на длъжностно лице, както и взетата спрямо нея най - лека мярка за процесуална принуда „подписка“ за срок от година и половина. Решаващият състав на въззивната инстанция е приел, че незаконното обвинение е имало силно негативно отражение върху личността и начина на живот на ищцата. Накърнено е било доброто й име и професионалното й достойнство, градени в продължение на много години и това е създало за нея трайни неблагоприятни последици в професионален и личен план (напуснала е [населено място] бара, преместила е сина си в училище в друг град, а тя е потърсила препитание в [населено място]). С оглед на интензитета на търпените неимуществени вреди от незаконното обвинение е съобразен фактът, че последното е добило публичност не само в регионален мащаб (в населеното място на ищцата – [населено място] бара), но и национален – предвид излъчваните репортажи по темата в национален ефир (по „Нова телевизия“ от 10.11.2016 г. и 07.12.2016 г.) и публикации в електронни медии („Новините.бг“ на 05.12.2016 г.). Изтъкнато е, че тревожността и потиснатостта на незаконно обвиненото лице са били интензивни през цялото времетраене на наказателното производство. Споделено е разбирането, че когато обвинението

  Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

  За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

  или

  Вижте абонаментните планове

  0 0 гласа
  Рейтинг
  Запишете се
  Известявайте ме за
  0 Коментари
  Inline Feedbacks
  Всички коментари