Определение №39/03.02.2021 по дело №2548/2020

Спорът е разрешен с Решение №116/23.07.2021 по дело №2548/2020


Класификация

  • Вид съдебен акт: Определения за допускане
  • Колегия/Отделение: IV-то отделение, Гражданска колегия
  • Допълнителен селективен критерий: чл. 280 ал. 1 т. 1 ГПК

Анотация

Въпрос

Длъжен ли е въззивният съд да обсъди в мотивите си всички допустими и относими към предмета на спора доводи, твърдения и възражения на страните, както и всички събрани по делото доказателства?

Отговор
Достъпно само за нашите абонати.

Върховният касационен съд на Република България, четвърто гражданско отделение, в закрито заседание на двадесет и трети ноември през две хиляди и двадесетата година, в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
МИМИ ФУРНАДЖИЕВА

ЧЛЕНОВЕ:
ВАСИЛКА ИЛИЕВА, ДЕСИСЛАВА ПОПКОЛЕВА

като изслуша докладваното от съдия Фурнаджиева гр.д. № 2548 по описа на четвърто гражданско отделение на ВКС за 2020 г., за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по реда на чл. 288 ГПК.

История на спора

Образувано е по касационната жалба на „Енерго-Про продажби” АД, със седалище и адрес на управление в гр. Варна, представлявано от П. С. С., Я. М. Д. и Г. К., чрез адв. Л. М., против въззивно решение № 599 от 26 май 2020 г., постановено по в.гр.д. № 666/2020 г. по описа на окръжния съд в гр. Варна, с което е потвърдено решение № 221 от 15 януари 2020 г., постановено по гр.д. № 7659/2019 г. по описа на районния съд в гр. Варна, с което е признато за установено по отношение на „Енерго-Про продажби” АД, че Б. Ю. А., с адрес в [населено място], не дължи на дружеството сумата от 9214,68 лева, представляваща стойност на ползвана и незаплатена електрическа енергия за периода 09.01.2017 г.-08.01.2018 г. по партида с клиентски № [ЕГН] и абонатен № [ЕГН], за адрес на потребление в [населено място], [улица].

Мотиви

В касационната жалба се твърди, че въззивното решение е неправилно поради нарушение на материалния закон, съществено нарушение на съдопроизводствените правила и необоснованост. Поддържа се, че при постановяване на решението въззивният съд е допуснал нарушение на чл. 236, ал. 2 ГПК, като не е обсъдил възраженията и доводите, изложени във въззивната жалба. В нарушение на материалния закон бил изводът, че към момента на установяване на неправомерното софтуерно въздействие върху процесния електромер Правила за измерване на количеството електрическа енергия (ПИКЕЕ) не представляват приложим закон, тъй като към момента на проверката (08.01.2018 г.) са действали разпоредбите на чл. 48 до чл. 51 ПИКЕЕ. Дори и да се приеме, че чл. 50 ПИКЕЕ е неприложим в случая, касаторът поддържа, че процесната сума се дължи на основание чл. 183 ЗЗД, тъй като в случая се касае до точно установено количество на реално потребена енергия, чието заплащане се дължи от абоната по силата на договора за покупко-продажба на електрическа енергия – довод, по който съдът изобщо не се е произнесъл. Поддържа се още, че в общите условия на дружеството от 2007 г. е предвиден ред за уведомяване на клиента за извършване на корекция на сметки, поради което изискванията на чл. 98а, ал. 1, т. 6 ЗЕ са изпълнени; че дори да липсва ред за уведомяване на клиента в общите условия, това не води до незаконосъобразност на корекционната процедура – тази липса би била пречка за поставяне на потребителя в забава относно задължението му да заплати корекцията, но не е основание да се отрече дължимостта на сумата. Сочи се, че дори да се приеме, че общите условия от 2007 г. са отменени с решение на ВАС, дружеството е изпълнило задължението си по чл. 98а ЗЕ за приемане на общи условия, съдържащи ред за уведомяване, като последващата административна процедура по одобрението им не зависи от дружеството. Поддържа се, че в случая са налице техническите предпоставки, посочени в чл. 50 ПИКЕЕ. Оспорва се изводът, че са нарушени нормативните изисквания за осигуряване на абоната на контрол на показанията, тъй като нормативните изисквания, предвидени в чл. 10 ПИКЕЕ, са отменени преди датата на проверката. Освен това се сочи, че възможност за проверка на показанията на средството за търговско измерване е била осигурена, като задължението за видимост на показанията е обхващало само активните регистри – 1.8.1 и 1.8.2, но не и регистъра 1.8.3,

Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

или

Вижте абонаментните планове

0 0 гласа
Рейтинг
Запишете се
Известявайте ме за
0 Коментари
Inline Feedbacks
Всички коментари