*****ение №****/**.**.20** по дело №******/20**


  Класификация

  • Вид съдебен акт: Определения - други
  • Колегия/Отделение: I-во отделение, Търговска колегия
  • Допълнителен селективен критерий: Предстои добавяне

  Анотация

  Въпрос

  Предстои добавяне на анотация. Междувременно, моля, прочете пълния текст на съдебния акт.

  Отговор
  За да прочетете пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си ВХОД или да закупите абонамент КУПЕТЕ СЕГА

  ОПРЕДЕЛЕНИЕ

  № 388

  София, 24.06.2022 г.

  ВЪРХОВЕН КАСАЦИОНЕН СЪД, Първо търговско отделение, в състав:

  Председател: Елеонора Чаначева

  Членове: Росица Божилова

  Васил Христакиев

  разгледа в закрито заседание на 21.03.2022 г. докладваното от съдията Христакиев т. д. № 1468 по описа за 2021 г. и за да се произнесе, взе предвид следното:

  Производството е по чл. 280 и сл. ГПК.

  С въззивно решение Софийски апелативен съд, произнасяйки се по жалби и на двете страни, е потвърдил първоинстанционното решение относно отхвърления частичен иск на ищеца „Снабдяване и търговия – МО“ ЕООД за заплащане на част от неустойка на основание чл. 92, ал. 1 ЗЗД, и след частична отмяна на същото е уважил предявения от ответника „Уотър Стоун“ ЕООД насрещен частичен иск на основание чл. 55, ал. 1, пр. 3 ЗЗД.

  Въззивното решение е обжалвано от ищеца. Ответникът оспорва жалбата.

  По допускане на касационното обжалване по реда на чл. 288 ГПК съдът прие следното.

  I. Въззивният съд е приел за установено, че на 10.09.2018 г. между страните бил сключен договор, съгласно който ищецът се задължил да продаде на ответника посочените в приложение към договора стоки, а ответникът се задължил да заплати уговорената цена (7 082 670,24 лв. с ДДС, платима авансово в 10-дневен срок от подписване на договора) и да получи стоките.

  Преди сключването на договора ответникът внесъл депозит в размер на 589 900 лв., който, според уговореното в т. 2.4 от договора, се трансформирал в гаранция за добро изпълнение, подлежаща на възстановяване в 1-месечен срок от подписването на приключвателен протокол, установяващ изпълнението на договора.

  Уговорената цена ответникът не заплатил нито в предвидения срок, нито по-късно.

  II. Съобразявайки клаузата по т. 2.6 от договора – че ако цената не бъде заплатена в срок, купувачът дължи неустойка в размер на 0,5 % от незаплатената сума за всеки ден просрочие, максимум 15 %, а ако цената не бъде заплатена и до 1 месец от сключването на договора, последният се счита прекратен, въззивният съд е приел, че с оглед липсата на плащане действието на договора е било по право прекратено с изтичането на едномесечния срок, без значение изправността на продавача. Приел е по-нататък, че договорът е бил развален с обратно действие съгласно чл. 88, ал. 1, изр. 1 ЗЗД, като е намерил за неоснователен довода на ищеца за уговорен периодичен/продължителен характер на задължението на ответника за получаване на продадените стоки с оглед предвидения в т. 10.1 и 10.2 ... Останалата част от текста на съдебния акт е достъпна само за нашите абонати.

  Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

  За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

  или

  Вижте абонаментните планове


  Свързани съдебни актове

  Препраща към

  Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

  Цитирано в

  Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

  Цитирани норми и термини

  0 0 гласа
  Рейтинг
  Запишете се
  Известявайте ме за
  0 Коментари
  Inline Feedbacks
  Всички коментари