Определение №386/13.05.2021 по дело №3443/2020


Класификация

  • Вид съдебен акт: Определения за допускане
  • Колегия/Отделение: Гражданска колегия, IV-то отделение
  • Допълнителен селективен критерий: чл. 280 ал. 1 т. 1 ГПК

Анотация

Въпрос

В кой момент трябва да е налице липсата на качества на работника или служителя за ефективно изпълнение на възложената му работа, кога трябва да се е проявила тази липса и за какъв период от време трябва да е налице за да може работодателят да прекрати едностранно трудовото правоотношение на основание чл. 328, ал. 1, т. 5 КТ, както и може ли да се приложи това основание за уволнение в случаите когато неефективното изпълнение на работата се дължи на субективно отношение на работника или служителя и от значение ли е за това основание това дали липсата е била налице през целия период посочен в заповедта за уволнение или само за част от него, както и продължителността на трудовия стаж на работника или служителя на съответната длъжност, и как следва да бъде съобразявана атестационната оценка на служителя, при наличието на съществуващата в администрацията система на атестиране на служителите, както и за това какви са правомощията на съда при оспорването на прекратяването на трудовото правоотношение на това основание по съдебен ред?

Отговор

Предстои добавяне след постановяване на съдебното решение по делото. Кликнете на бутона "Известете ме за обновления" в дясно, за да получите известие по имейл при публикуване на съдебното решение по делото.


Върховният касационен съд, гражданска колегия, ІV-то отделение, в закрито заседание на 17.02.2021 (седемнадесети февруари две хиляди двадесет и първа) година в състав:

Председател:
Борислав Белазелков

Членове:
Борис Илиев, Димитър Димитров

като разгледа докладваното от съдията Димитър Димитров, гражданско дело № 3443 по описа за 2020 година, за да се произнесе взе предвид следното:

История на спора

Производството е по реда на чл. 288 от ГПК и е образувано по повод на касационна жалба с вх. № 62 286/01.07.2020 година, подадена от Висш съдебен съвет [населено място] (ВСС [населено място]), против решение № 1434/21.02.2020 година на Софийски градски съд, гражданско отделение, ІІ-В въззивен състав, постановено по гр. д. № 8396/2019 година.

С обжалваното решение съставът на Софийски градски съд е потвърдил първоинстанционното решение № 518 357/29.10.2018 година, допълнено с решение № 10 055/14.01.2019 година, на Софийски районен съд, ІІ-ро гражданско отделение, 156-ти състав, постановено по гр. д. № 9449/2018 година с което са уважени предявените от Т. Ж. Ж. против ВСС [населено място] искове с правно основание чл. 344, ал. 1 КТ, т. 1, т. 2 и т. 3, последният във връзка с чл. 225, ал. 1 от КТ, като е признато за незаконно и като такова е отменено уволнението на Т. Ж. Ж. от длъжността „младши експерт-юрист“ в отдел „Конкурси на магистрати“ в дирекция „Съдебни кадри и конкурси на магистрати“ при ВСС [населено място], извършено със заповед № ВСС-115/04.01.2018 година на Главния секретар на ВСС [населено място], на основание чл. 328, ал. 1, т. 5 КТ, в резултат на което Ж. е възстановена на заеманата преди уволнението й длъжност, а ВСС [населено място] е осъден да й заплати сумата от 2858.21 лева, представляваща обезщетение за оставане без работа вследствие на незаконното уволнение за периода от 05.01.2018 година до 02.07.2018 година, заедно със законната лихва върху сумата, считано от датата на предявяването на иска до окончателното плащане.

В подадената от ВСС [населено място] касационната жалба се излагат доводи за това, че обжалваното решение е постановено в нарушение на материалния закон, при съществени нарушения на съдопроизводствените правила и е необосновано. Поискано е същото да бъде отменено и вместо него да бъде постановено друго, с което предявените от Т. Ж. Ж. против ВСС [населено място] искове с правно основание чл. 344, ал. 1 КТ, т. 1, т. 2 и т. 3, последният във връзка с чл. 225, ал. 1 от КТ, да бъдат отхвърлени. В изложението към касационната жалба по чл. 284, ал. 3, т. 1 ГПК се твърди, че са налице основанията за допускане на касационно обжалване на решението на Софийски градски съд по чл. 280, ал. 1 ГПК, т. 1 и т. 3, а също

Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

или

Вижте абонаментните планове

0 0 гласа
Рейтинг
Запишете се
Известявайте ме за
0 Коментари
Inline Feedbacks
Всички коментари