*****ение №****/**.**.20** по дело №******/20**


Класификация

  • Вид съдебен акт: Определения за допускане
  • Колегия/Отделение: I-во отделение, Търговска колегия
  • Допълнителен селективен критерий: чл. 280 ал. 1 т. 1 ГПК

Анотация

Въпрос

Налице ли е активна, процесуална и материалноправна, легитимация по иск по чл. 422, ал. 1 ГПК по отношение на лице, което претендира, че е носител на едно парично вземане, ако това лице, като залогодател, е заложило преди това същото вземане по договор за особен залог по ЗОЗ и заложният кредитор е пристъпил към изпълнение преди подаване на заявлението по чл. 417 ГПК от страна на ищеца-залогодател?

Отговор
За да прочетете пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си ВХОД или да закупите абонамент КУПЕТЕ СЕГА

ВЪРХОВЕН КАСАЦИОНЕН СЪД, ТЪРГОВСКА КОЛЕГИЯ, първо отделение в закрито заседание на 25.05 , две хиляди и двадесет и втора година, в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
БОЯН БАЛЕВСКИ

ЧЛЕНОВЕ:
КРИСТИЯНА ГЕНКОВСКА, АНЖЕЛИНА ХРИСТОВА

като изслуша докладваното от съдия Боян Балевски търговско дело №******/2021 г. за да се произнесе взе предвид следното:

Производството е по реда на чл. 288 ГПК.

История на спора

Образувано е по касационна жалба от пълномощника на [община] срещу решение №******, с което е потвърдено първоинстанционното решение № ****** на ШОС, с което е бил уважен искът на „Титан БКС” ЕООД ЕИК[ЕИК], предявен по реда на чл. 422, ал. 1 ГПК срещу касатора, за установяване, че [община] дължи на ищеца „Титан БКС” ЕООД сумата от 135 093,05 лева- представляваща част от дължимото концесионно възнаграждение за 2016 г. по Договор за концесия №25-01-177/23.07.2001 г. и анекси към него, по силата на който дружеството – ищец в качеството на концесионер се е задължило да извършва за сметка на концедента – [община] следните дейности: „Сметосъбиране, сметопочистване, сметоизвозване, снегопочистване и поддържане на сметището на [населено място], вкл. индустриалните зони и кварталите Дивдядово, Макак и Мътница“, които суми са част от задълженията по фактури: 1).№7060/02.02.2016 г. на обща стойност 215 202.39 лв., от която оставал неизплатен остатък от 11 259.49 лв., 2).№7636/22.08.2016 г. на стойност от 215 202.39 лв., от която оставал неизплатен остатък от 63.12 лв. и 3).№7637/22.08.2016 г. на стойност от 123 734.44 лв., сумата от която е изцяло неплатена и дължима, ведно със законната лихва от 14.02.2019 г. до окончателното изплащане на задължението за главница, за които суми е издадена заповед за незабавно изпълнение по реда на чл. 417 ГПК, №****** по описа на ШРС. Въззивното решение се обжалва и в частта за разноските.

В касационната жалба се навеждат оплаквания противоречие с материалния закон, съществени нарушения на съдопроизводствените правила и необоснованост.

В изложението на основанията за допускане на касационното обжалване се сочи, че са налице предпоставките по чл. 280, ал. 1, т. 1 ГПК -противоречие на въззивното решение ... Останалата част от текста на съдебния акт е достъпна само за нашите абонати.

Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

или

Вижте абонаментните планове


Свързани съдебни актове

Препраща към

Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

Цитирано в

Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

Цитирани норми и термини

ИЗТОЧНИКВКС - линк към акта на страницата на съда
съдия Боян Балевски
Боян Балевски завършва Юридическия факултет на СУ“ Св. Климент Охридски“ през 1991 година. Започва професионалната си кариера като младши съдия в Пловдивски окръжен съд през 1992 г. Последователно е бил съдия в Районен съд-Пловдив, в Софийски районен съд и в Софийски градски съд. От 2012 година и понастоящем е съдия в Търговска колегия на Върховен касационен съд.
0 0 гласа
Рейтинг
Запишете се
Известявайте ме за
0 Коментари
Inline Feedbacks
Всички коментари