Определение №385/14.05.2021 по дело №491/2021


Класификация

  • Вид съдебен акт: Определения за допускане
  • Колегия/Отделение: Гражданска колегия, III-то отделение
  • Допълнителен селективен критерий: чл. 280 ал. 1 т. 1 ГПК

Анотация

Въпрос

Когато се установи, че за известен период от време приобретателите по алеаторен договор не са изпълнявали задълженията за гледане и издръжка, подлежи ли на разваляне този договор поради неизпълнение?

Отговор

Предстои добавяне след постановяване на съдебното решение по делото. Кликнете на бутона "Известете ме за обновления" в дясно, за да получите известие по имейл при публикуване на съдебното решение по делото.


Върховният касационен съд на Република България, Трето отделение на Гражданска колегия в закрито съдебно заседание на тринадесети май две хиляди двадесет и първа година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Емил Томов

ЧЛЕНОВЕ:
Драгомир Драгнев, Геновева Николаева

като изслуша докладваното от съдия Драгомир Драгнев гр. д. № 491 по описа за 2021 г. приема следното:

Производството е по реда на чл. 288 ГПК.

История на спора

Образувано е по касационна жалба на С. Д. С. срещу решение № 260035 от 4.11.2020 г. по в. гр. дело № 285/2020 г. на Пловдивския апелативен съд, с което е потвърдено решение № 75 от 17.01.2020 г. по гр. д. №1446 по описа за 2019 г. на Пловдивския окръжен съд за отхвърляне на предявения от С. Д. С. против Е. Е. Н. и Т. Ц. К. иск за прогласяване на нищожността и евентуален иск за разваляне на договор за издръжка и гледане, отразен в нотариален акт № 66, от 20.03.2018 г.

Касаторът твърди, че обжалваното решение е необосновано и неправилно поради допуснати съществени нарушения на съдопроизводствените правила- основания за касационно обжалване по чл.281, т.3 от ГПК. Като основания за допускане на касационното обжалване сочи очевидна неправилност, както и т. 1 и т.3 на чл. 280, ал. 1 от ГПК по следните правни въпроси:

1. Относно задължението на въззивния съд да обсъди поотделно и в съвкупност събраните по делото доказателства, достоверността на свидетелските показания, евентуалната заинтересованост на свидетелите, както и доводите и оплакванията на страните.

2. Когато се установи, че за известен период от време приобретателите по алеаторен договор не са изпълнявали задълженията за гледане и издръжка, подлежи ли на разваляне този договор поради неизпълнение?

3. Кои доказателства са нови по смисъла на чл. 266, ал. 2, т. 1 ГПК и кои обстоятелства са нововъзникнали и от значение за делото по т.2 от чл.266, ал.2 от ГПК? Дали съдебен акт по досъдебно производство, образувано във връзка със смъртта на прехвърлителката, постановен след депозиране на въззивната жалба, представлява ново обстоятелство, ново доказателство или нововъзникнало обстоятелство от значение за делото? Дали жалба със съмнения за лъжесвидетелстване на един от свидетелите по делото и образувана въз основа на нея преписка следва да бъдат приобщени?

4. Дали приобретателите по алеаторен договор имат задължението да се информират адекватно за здравословното състояние на прехвърлителя, за когото поемат задължение да полагат грижи?

Ответниците по касационната жалба К. Е. Н. и Т. Ц. К. считат, че не са налице основания за допускане на касационно обжалване на решението на Пловдивския апелативен съд, като оспорват жалбата и по същество.

Мотиви

Касационната жалба е подадена в срока по чл. 283 от ГПК от легитимирана страна срещу подлежащ на касационно разглеждане съдебен акт. По предварителния въпрос за допускане на касационното обжалване Върховният касационен съд намира следното:

С. Д. С. е посочила в исковата молба, че е единствен наследник на починалата на 13.06.2018 г. Е. З. С.. С нотариален акт № ......., том ........., рег. № ..........., дело №....... от 20.3.2018 г. на нотариус И. М., регистрационен № ..........., Е. С. е прехвърлила собствеността върху апартамент № 73, находящ се в [населено място], [улица], бл. , вх. „, ет., срещу задължението на приобретателките Т. Ц. К. и К. Е. Н. да поемат издръжката и гледането и. Към датата на сключване на договора прехвърлителката е била в много тежко здравословно състояние с твърде песимистични прогнози за много скорошна смърт. Приобретателките много добре са знаели за това заболяване и за предстоящата смърт на Е. С., затова договорът е нищожен поради липса на основание. Освен това приобретателките

Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

или

Вижте абонаментните планове

0 0 гласа
Рейтинг
Запишете се
Известявайте ме за
0 Коментари
Inline Feedbacks
Всички коментари