Определение №383/13.05.2021 по дело №184/2021


  Класификация

  • Вид съдебен акт: Определения за недопускане
  • Колегия/Отделение: Предстои добавяне
  • Допълнителен селективен критерий/Основание: Предстои добавяне

  О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

  № 383

  София, 13.05.2021 г.

  Върховният касационен съд, гражданска колегия, четвърто отделение, в закрито заседание на двадесет и втори април две хиляди двадесет и първа година в състав:

  ПРЕДСЕДАТЕЛ: АЛБЕНА БОНЕВА

  ЧЛЕНОВЕ: БОЯН ЦОНЕВ

  ЛЮБКА АНДОНОВА

  като разгледа докладваното от съдия А. Бонева гр. дело № 184 по описа за 2021 г. взе предвид следното

  Производството по делото е образувано по касационна жалба, подадена от “ТАНДЕМ ГАРД“ ЕООД, представлявано от управителя Л. Л., чрез адвокат Ц. И., срещу въззивно решение № 260082/14.10.2020 г., постановено от Плевенски окръжен съд по въззивно гр.д. № 494/2020 г.

  Касаторът излага доводи за неправилност.

  Насрещната страна П. И. Ц., чрез адвокат Е. Р., отговаря в срока по чл. 287, ал. 1 ГПК, че въззивното решение е правилно.

  Съставът на Върховния касационен съд намира, че касационната жалба е недопустима в частта й срещу въззивното решение, постановено по следните искове: за сумата от 389, 24 лв., представляваща възнаграждение за положен труд в празнични дни в размер на 116 часа общо за 2017 и 2018 г., ведно със законната лихва от датата на исковата молба до окончателното й изплащане; за сумата от 362 лв., представляваща възнаграждение за положен нощен труд в размер на 1448 часа за 2017 и 2018 г., ведно със законната лихва от датата на исковата молба до окончателното й изплащане; сумата от 30 лв. – допълнително трудово възнаграждение за прослужено време и клас, ведно със законната лихва от датата на исковата молба до изплащането й; сумата от 560 лв. – обезщетение за неизползван платен годишен отпуск за 20 дни от 2018 г., ведно със законната лихва от датата на исковата молба до окончателното й изплащане; сумата от 733,62 лв. представляваща лихва за забавено плащане на възнаграждението за положен извънреден труд за 2017 и 2018 г.; 45,25 лв. – лихва за забавено изплащане на възнаграждението за положен труд в празнични дни в размер на 116 часа общо за 2017 и 2018 г., за периода от първо число на месеца, следващ месеца, за който е дължимо възнаграждението, до датата на депозиране на исковата молба; сумата от 42,08 лв., представляваща лихва за забавено изплащане на възнаграждението за положен нощен труд в размер на 1 448 часа за 2017 г. и 2018 г., за периода от първо число на месеца, следващ месеца, за който е дължимо възнаграждението, до датата на депозиране на исковата молба; 3,56 лв. лихва за забавено плащане на допълнително трудово възнаграждение за прослужено време и клас; 18,20 лв. – лихва за забавено плащане на обезщетението за неизползван платен годишен отпуск. Всички посочени искове са граждански, с цена под 5 000 лв., по трудови спорове, като не попадат в изключението по чл. 280, ал. 3, т. 3 ГПК. Въззивното решение в тази част е окончателно, както правилно е указал и въззивния съд.

  При така изложеното, касационната жалба в посочената част се явява недопустима и следва да бъде върната, а образуваното по нея производство – прекратено.

  Касационната жалба в частта срещу въззивното решение, с което “ТАНДЕМ ГАРД“ ЕООД, [населено място], е осъдено да заплати на П. И. Ц. сумата от 6310,94 лева, представляваща възнаграждение за положен извънреден труд за 2017 г. и 2018 г., на осн. чл. 128, т. 2 КТ, вр. чл. 262, ал. 1, т. 4 КТ, ведно със законна лихва от 26.06.2019 г. до окончателното издължаване, както и съдебноделоводните разноски, е допустима. Подадена е в срока по чл. 283 ГПК, от легитимирана страна, срещу подлежащ на обжалване съдебен акт, и отговаря на изискванията по чл. 284, ал. 1 и 2 ГПК.

  Приложено е и изложение по чл. 280, ал. 1 ГПК, с което са изпълнени и условията на чл. 284, ал. 3, т. 1 ГПК.

  По заявените основания за допускане на касационното обжалване, съставът на Върховния касационен съд, четвърто гражданско отделение, намира следното:

  Въззивният Плевенски окръжен съд, като потвърдил решението на първостепенния Плевенски районен съд, осъдил “ТАНДЕМ ГАРД“ ЕООД да заплати на П. И. Ц. сумата от 6310,94 лева, представляваща възнаграждение за положен извънреден труд за 2017 г. и 2018 г., на осн. чл. 128, т. 2 КТ, вр. чл. 262, ал. 1,

  Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

  За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

  или

  Вижте абонаментните планове

  0 0 гласа
  Рейтинг
  Запишете се
  Известявайте ме за
  0 Коментари
  Inline Feedbacks
  Всички коментари