Определение №382/13.05.2021 по дело №1893/2017


  Класификация

  • Вид съдебен акт: Определения за недопускане
  • Колегия/Отделение: Предстои добавяне
  • Допълнителен селективен критерий/Основание: Предстои добавяне

  2

  О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

  № 382

  гр. София, 13 май 2021 г.

  ВЪРХОВНИЯТ КАСАЦИОНЕН СЪД, Четвърто гражданско отделение, в закрито заседание на двадесет и втори април през две хиляди двадесет и първа година, в състав:

  ПРЕДСЕДАТЕЛ: АЛБЕНА БОНЕВА

  ЧЛЕНОВЕ: БОЯН ЦОНЕВ

  ЛЮБКА АНДОНОВА

  като разгледа, докладваното от съдия Боян Цонев, гр. дело № 1893 по описа за 2017 г., за да се произнесе, взе предвид следното:

  Производство по чл. 288 от ГПК.

  Образувано е по касационна жалба на ищеца по делото Ф. О. К. срещу решение № 38/01.02.2017 г., постановено по въззивно гр. дело № 800/2016 г. на Хасковския окръжен съд. С обжалваното въззивно решение е отменено решение № 23/28.10.2016 г. по гр. дело № 63/2016 г. на Ивайловградския районен съд и са отхвърлени, предявените от жалбоподателя срещу Община Ивайловград, искове с правно основание чл. 344, ал. 1, т. 1, т. 2 и т. 3, във вр. с чл. 225, ал. 1 от КТ за признаване за незаконно и отмяна на уволнението му, извършено със заповед № 8/16.05.2016 г. на кмета на ответната община, за възстановяването му на заеманата преди уволнението длъжност „старши експерт – работа с малцинства и проекти“ в дирекция „Строителство и инвестиции“ при ответната община и за осъждане на последната да му заплати сумата 4 050 лв. – обезщетение за оставане без работа през периода 16.05.2016 г. – 15.11.2016 г., ведно със законната лихва от 16.05.2016 г.

  Касационната жалба е процесуално допустима – подадена е в срок от процесуално легитимирано за това лице срещу подлежащо на касационно обжалване въззивно решение. В жалбата се излагат оплаквания и доводи за неправилност на обжалваното въззивно решение, поради нарушение на материалния закон, съществено нарушение на съдопроизводствените правила и необоснованост – касационни основания по чл. 281, т. 3 от ГПК.

  В изложението по чл. 284, ал. 3, т. 1 от ГПК на жалбоподателя-ищец К., като общи основания по чл. 280, ал. 1 от ГПК за допускане на касационното обжалване, са формулирани следните правни въпроси: 1) налице ли са предпоставките за прекратяване на трудовия договор на основание чл. 328, ал. 1, т. 6 от КТ при положение, че с утвърдената преди уволнението нова длъжностна характеристика са въведени нови изисквания за длъжността, увеличен е обемът на трудовите задължения с нови отговорности и нови дейности на служителя, т.е. – добавянето на нови трудови функции при запазване на основните трудови функции и наименование на длъжността по НКПД в поименното разписание на длъжностите, води ли до създаване на нова длъжност; и 2) какво е от значение при преценката на съда за добросъвестност на работодателя в хипотезата на чл. 328, ал. 1, т. 6 от КТ при уволнение на работник или служител, когато със заповед на работодателя и изменение на длъжностната характеристика се утвърждават нови изисквания за длъжността, намиращи отражение в изменение изцяло на изискванията за професионалната сфера на висше образование на единствената щатна бройка, заета от трудоустроен работник или служител, без да са променени изискванията и НКПД в поименното щатно разписание на длъжностите.

  Ответната Община Ивайловград в отговора на касационната жалба излага становище и съображения, че не са налице основания за допускане на касационното обжалване, както и за неоснователност на жалбата.

  За да постанови обжалваното въззивно решение, окръжният съд е приел за установено по делото следното: Ищецът е заемал процесната длъжност „старши експерт – работа с малцинства и проекти“ в дирекция „Строителство и инвестиции“ и е притежавал висше икономическо образование в различни специалности – бакалавър по „икономика на туризма“ и магистър по „управление на общини“. Със заповед № 249/12.05.2016 г. работодателят е въвел промяна в изискванията, свързани с необходимото образование за процесната длъжност, а именно – образователно-квалификационна степен „бакалавър“ или „магистър“ по една от следните специалности: „психология“, „социални дейности“ или „социална педагогика“. Ищецът не е отговарял на тези нововъведени изисквания за заемане на длъжността, поради което е уволнен с процесната заповед № 8/16.05.2016 г. на основание чл. 328, ал. 1, т. 6 от КТ. При така установените обстоятелства, въззивният съд е намерил за незаконосъобразен решаващия извод на първоинстанционния съд за уважаването на исковете по чл. 344, ал. 1, т.т. 1-3 от КТ, а именно – че след като

  Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

  За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

  или

  Вижте абонаментните планове

  0 0 гласа
  Рейтинг
  Запишете се
  Известявайте ме за
  0 Коментари
  Inline Feedbacks
  Всички коментари