Определение №****/**.**.2022 по дело №****/2020

Спорът е разрешен със следното Решение


Класификация

  • Вид съдебен акт: Определения за допускане
  • Колегия/Отделение: IV-то отделение, Гражданска колегия
  • Допълнителен селективен критерий: чл. 280 ал. 2 пр. 2 ГПК

Анотация

Въпрос

Поради наличието на вероятност въззивното решение да е недопустимо, като постановено по нередовна искова молба, в която се претендират последиците от развален договор за покупко-продажба на недвижим имот, без да е предявен иск по чл. 87, ал. 3 ЗЗД за развалянето на договора.

Отговор
За да прочетете пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си ВХОД или да закупите абонамент КУПЕТЕ СЕГА

Върховният касационен съд на Република България, Четвърто гражданско отделение в закрито заседание на двадесет и първи февруари през две хиляди двадесет и втора година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Мими Фурнаджиева

ЧЛЕНОВЕ:
Велислав Павков, Десислава Попколева

като разгледа докладваното от съдия Попколева гр.дело № 2710 по описа за 2020 год., за да се произнесе взе предвид следното:

Производството е по чл. 288 ГПК.

История на спора

Образувано е по касационна жалба, подадена от К. Н. А. и М. Н. И., против решение № 114/10.01.2020 г. по в.гр.д. № 6342/2018 г. на Софийски апелативен съд, с което е оставено в сила решение № 5676/27.08.2018 г. по гр.д. № 4760/2007 г. по описа на Софийски градски съд, с което настоящите касатори са осъдени да заплатят разделно по 1/2 част на Ц. Д. С. и Н. И. Г., на основание чл. 55, ал. 1, предл. трето ЗЗД вр. чл. 189, ал. 1 ЗЗД сумата от 16 933,90 лв., представляваща заплатена продажна цена по развален по право договор за покупко-продажба, обективиран в нот.акт № ..., нот. дело № .../.... г. на нотариус А. Л., както и сумата от 50 981,70 лв., представляваща уговорена неустойка при неизпълнение съгласно същия нотариален акт.

С определение № 14 от 26.01.2021 г. по настоящото дело, производството по чл.288 ГПК е спряно до постановяване на тълкувателно решение по тълк.дело №1/2019 г. на ОСГТК на ВКС.

Мотиви

С определение № 60203/23.07.2021 г. по настоящото дело, след постановяване на ТР № 1/02.07.2021 г. по т.д. № 1/2019 г. на ОСГТК на ВКС, е възобновено производството по делото.

С посоченото тълкувателно решение ОСГТК на ВКС прие, че договорът за прехвърляне на вещни права върху чужди недвижим имот не се разваля по право по силата на влязло в сила решение за съдебно отстранение срещу приобретателя на имота и иск по чл. 87, ал. 3 ЗЗД е допустим. Съгласно разясненията, дадени в тълкувателния акт развалянето на договора е право на кредитора на неизпълненото задължение поради причини, за които длъжникът отговаря, и поради това то винаги е алтернатива на другите способи за защита на кредитора при неизпълнение по чл. 79 ЗЗД ... Останалата част от текста на съдебния акт е достъпна само за нашите абонати.

Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

или

Вижте абонаментните планове


Свързани съдебни актове

Препраща към

Цитирано в


Цитирани норми и термини

0 0 гласа
Рейтинг
Запишете се
Известявайте ме за
0 Коментари
Inline Feedbacks
Всички коментари