Определение №****/**.**.2022 по дело №****/2021

Определение

Класификация

  • Вид съдебен акт: Определения - други
  • Колегия/Отделение: I-во отделение, Търговска колегия
  • Допълнителен селективен критерий: Предстои добавяне

Анотация

Въпрос

Предстои добавяне на анотация. Междувременно, моля, прочете пълния текст на съдебния акт.

Отговор
За да прочетете пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си ВХОД или да закупите абонамент КУПЕТЕ СЕГА

1

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

№ 381

[населено място], 22.06.2022 г.

ВЪРХОВЕН КАСАЦИОНЕН СЪД на Република България, Търговска колегия, Първо отделение, в закрито заседание на двадесет и първи юни, през две хиляди двадесет и втора година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЕЛЕОНОРА ЧАНАЧЕВА

ЧЛЕНОВЕ: РОСИЦА БОЖИЛОВА

ВАСИЛ ХРИСТАКИЕВ

като изслуша докладваното от съдия Божилова т.д. № 1528 по описа за 2021г., за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по чл.288 ГПК.

Подадена е касационна жалба от Национална здравноосигурителна каса - София срещу решение № 145/19.04.2021 г. по гр.д. № 1198/2020 г. на ОС- Благоевград, с което е потвърдено решение № 906765/13.08.2020 г. по гр.д. № 132/2020 г. на РС -Благоевград, с което касаторът е осъден да заплати на МБАЛ "Пулс"АД, със седалище в Благоевград, на основание чл. 79 ал.1 ЗЗД вр. с чл. 58 от ЗЗО, сумата от 20 116 лева – дължимо плащане за оказана през м. юни 2018 г. и отчетена болнична помощ по клинични пътеки, на основание сключен договор от 29.05.2018 г., съобразно издадена фактура № [ЕГН]/11.07.2018 г.и спесификация към същата, ведно със законната лихва върху сумата от 21.01.2020 г. до окончателното й заплащане, както и 3 039,99 лева - обезщетение за забавеното й плащане, на основание чл. 86 ал.1 ЗЗД.Касаторът поддържа, че обжалваното решение е неправилно, тъй като е постановено в нарушение на материалния закон, съществено нарушение на процесуалните правила и е необосновано. Оспорва правилността на изводите на въззивния съд, за дължимост на претендираните от ищеца суми, без да бъдат отчетени клаузите на сключения договор за заплащане на медицинска дейност от касата и без да се държи сметка за ограничения размер на бюджетните средства, в рамките на които е договорено изпълнението на ответника, като едностранно са кредитирани твърденията и доводите на ищеца. Нормативното и договорно ограничение на отговорността на НЗОК, за които са изложени подробни съображения в касационната жалба, в рамките на което ограничение касата е изправна страна по договора с ищеца, според касатора изключва основателността на предявените искове.

Ответникът по касационната жалба МБАЛ "Пулс"АД] оспорва основателността на касационната жалба и обосноваването на основание за допускане на касационното обжалване.

Върховен касационен съд, Търговска колегия, I отделение,констатира че касационната жалба е подадена в срока по чл.283 ГПК , от легитимирана да обжалва страна и е насочена срещу валиден и допустим, подлежащ на касационно обжалване съдебен акт.

За да се произнесе по ... Останалата част от текста на съдебния акт е достъпна само за нашите абонати.

Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

или

Вижте абонаментните планове


Свързани съдебни актове

Препраща към

Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

Цитирано в

Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

Цитирани норми и термини

Leave a comment

Бъдете в крак с практиката!

Запишете се за информационните ни бюлетини Dictum! Обещаваме да Ви информираме редовно за най-новата практика на ВКС по граждански и търговски дела!

Бъдете в крак с практиката!

Запишете се за информационните ни бюлетини Dictum! Обещаваме да Ви информираме редовно за най-новата практика на ВКС по граждански и търговски дела!