Определение №381/13.05.2021 по дело №712/2019


  Класификация

  • Вид съдебен акт: Определения за недопускане
  • Колегия/Отделение: Предстои добавяне
  • Допълнителен селективен критерий/Основание: Предстои добавяне

  7

  О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

  № 381

  гр. София, 13 май 2021 г.

  ВЪРХОВНИЯТ КАСАЦИОНЕН СЪД, Четвърто гражданско отделение, в закрито заседание на двадесет и втори април през две хиляди двадесет и първа година, в състав:

  ПРЕДСЕДАТЕЛ: АЛБЕНА БОНЕВА

  ЧЛЕНОВЕ: БОЯН ЦОНЕВ

  ЛЮБКА АНДОНОВА

  като разгледа, докладваното от съдия Боян Цонев, гр. дело № 712 по описа за 2019 г., за да се произнесе, взе предвид следното:

  Производство по чл. 288 от ГПК.

  Образувано е по касационна жалба на ищцата по делото В. Т. И. срещу решение № 1450/26.11.2018 г., постановено по възз. гр. дело № 2286/2018 г. на Пловдивския окръжен съд. С обжалваното въззивно решение, при постановени частична отмяна и частично потвърждаване на първоинстанционното решение № 2090/31.05.2018 г. по гр. дело № 1890/2018 г. на Пловдивския районен съд, като краен резултат са отхвърлени, предявените от жалбоподателката срещу Историческия музей в гр. Перущица, искове с правно основание чл. 344, ал. 1, т. 1, т. 2 и т. 3, във вр. с чл. 225, ал. 1 от КТ за признаване за незаконно и отмяна на уволнението ѝ, извършено със заповед № 57/10.01.2018 г. на кмета на [община], с която на основание чл. 328, ал. 1, т. 6 от КТ – поради липса на необходимото образование или квалификация за изпълняваната работа, считано от 10.01.2018 г. е било прекратено трудовото правоотношение между страните; за възстановяването на жалбоподателката-ищца на заеманата преди уволнението длъжност „директор“ на ответния музей; и за осъждане на последния да ѝ заплати сумата 6 804 лв. – обезщетение за времето, през което е останала без работа – за периода 10.01.2018 г. - 10.07.2018 г., ведно със законната лихва, считано от 05.02.2018 г.; в тежест на жалбоподателката са възложени разноските по делото.

  Касационната жалба е процесуално допустима – подадена е в срок от процесуално легитимирано за това лице срещу подлежащо на касационно обжалване въззивно решение. В жалбата се излагат оплаквания и доводи за неправилност на обжалваното решение, поради нарушение на материалния закон и необоснованост – касационни основания по чл. 281, т. 3 от ГПК.

  В изложението по чл. 284, ал. 3, т. 1 от ГПК на жалбоподателката И., като общи основания по чл. 280, ал. 1 от ГПК за допускане на касационното обжалване, са формулирани следните правни въпроси: 1) има ли право работодателят да въведе по-високо изискване за заемане на длъжността „директор на общински музей“, а именно притежаване на научна степен „доктор“, въпреки императивно предвиденото в чл. 28, ал. 5, т. 1 от ЗКН, по-ниско изискване – висше образование с придобита образователно-квалификационна степен „магистър“; 2) има ли право работодателят, чрез промяна в длъжностната характеристика на изискванията за необходимото образование за заемане на длъжността „директор на общински музей“, да дерогира Класификатора на основните музейни длъжности и изискванията за тяхното заемане, утвърден със заповед № РД-09-102/23.03.2010 г. на министъра на културата, издадена на основание чл. 37, ал. 2 от ЗКН; 3) нормативно установеното изискване – условията за заемане на длъжността „директор на общински музей“ да бъдат съгласувани с Министерството на културата (МК) – чл. 8, ал. 5, изр. 2 от ЗЗРК, предполага ли предприето впоследствие изменение на изискването за необходимо образование за заемането на длъжността, отново да бъде съгласувано с МК по същия ред; респ. – ако новата длъжностна характеристика не е била изготвена и утвърдена по този ред, при липса на надлежно изменение, следва ли да се приеме, че е осъществен фактическият състав на основанието за прекратяване на трудовото правоотношение по чл. 328, ал. 1, т. 6 от КТ; 4) при наведени доводи за злоупотреба с право, следва ли съдът да извърши преценка, дали новите изисквания за образование са въведени с оглед нуждите на работата, и в този смисъл – дали работодателят е действал добросъвестно; 5) при промяна на изискванията за образование и квалификация за заемане на определена длъжност, работодателят на основание чл. 328, ал. 1, т. 6 от КТ ли следва да прекрати трудовия договор с неотговарящия на тях служител, или на основание чл. 328, ал. 1, т. 11 от КТ; и 6) налице ли е основанието по чл. 328, ал. 1, т. 6 от КТ за прекратяване на трудовия договор, ако работникът или

  Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

  За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

  или

  Вижте абонаментните планове

  0 0 гласа
  Рейтинг
  Запишете се
  Известявайте ме за
  0 Коментари
  Inline Feedbacks
  Всички коментари