Определение №380/13.05.2021 по дело №867/2021


Класификация

  • Вид съдебен акт: Определения за допускане
  • Колегия/Отделение: III-то отделение, Гражданска колегия
  • Допълнителен селективен критерий: чл. 280 ал. 1 т. 1 ГПК

Анотация

Въпрос

След отмяната на чл. 1 до чл. 47 и чл. 52 до чл. 56 от ПИКЕЕ с Решение № 1500 от 16.02.2017 г., постановено по адм. д. № 2385/2016 г. от петчленен състав на ВАС, могат ли да се прилагат разпоредбите на чл. 48 до чл. 51 включително?

Отговор
Достъпно само за нашите абонати.

Върховният касационен съд на Република България, Трето гражданско отделение, в закрито съдебно заседание на дванадесети май две хиляди двадесет и първа година, в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
СВЕТЛА ДИМИТРОВА

ЧЛЕНОВЕ:
СВЕТЛА БОЯДЖИЕВА, ДАНИЕЛА СТОЯНОВА

при секретар и в присъствието на прокурора изслуша докладваното от съдията ДАНИЕЛА СТОЯНОВА гр. дело № 867/2021 год.

Производството е по чл. 288 ГПК.

Образувано е по касационна жалба на „Енерго – Про Продажби“ АД, подадена чрез адв. Л. М., срещу въззивно решение № 1516 от 23.11.2020г. по в.гр.д. № 2947/2020 г . на Окръжен съд Варна, с което е потвърдено Решение № 164 от 19.06.2020г. по гр.д. № 1409/2019г. на Районен съд Девня, като на основание чл. 78, ал. 3 от ГПК „Енерго – Про Продажби” е осъдено да заплати на Т. Д. Т. деловодни разноски в размер 800лв. С потвърдения първоинстанционен акт е прието за установено на основание чл.124, ал.1 от Е. в отношенията между страните по делото, че Т. Д. Т. с ЕГН [ЕГН], като правоприемник на ЕТ „Л. - Т. Д.“ не дължи на „Енерго - Про Продажби” АД, сумата в размер на 11 602,43 лева, по фактура №[ЕГН] от 02.09.2019г., начислена за период от 14.09.2017г. до 13.09.2018г. за партида с кл.№ [ЕГН] и аб.№ [ЕГН], с адрес на потребление : [населено място], [улица], вх. А, на която като титуляр е вписан ЕТ „ Л. - Т. Д.“.

В касационната жалба се релевират доводи за неправилност на въззивното решение, поради нарушение на материалния закон, съществени нарушения на съдопроизводствените правила и необоснованост – касационни основания по чл. 281, т. 3 ГПК. Искането е за неговата отмяна и отхвърляне на предявения иск.

В приложеното изложение на основанията за допускане на касационното обжалване касаторът поддържа наличието на основанието по чл. 280, ал. 1, т. 1 ГПК по следните въпроси: 1./ „Длъжен ли е въззивният съд да обсъди в мотивите си всички допустими и относими към предмета на спора доводи, твърдения и възражения на страните, както и всички събрани доказателства?“ – сочи се противоречие на въззивното решение с Решение № 222 от 27.03.2018 г. на ВКС по т. д. № 505/2017 г., ТК, II г. о.; 2./ „След отмяната на чл. 1 до чл. 47 и чл. 52 до чл. 56 от ПИКЕЕ с Решение № 1500 от 16.02.2017 г., постановено по адм. д. № 2385/2016 г. от петчленен състав на ВАС, могат ли да се прилагат разпоредбите на чл. 48 до чл. 51 включително?“ – сочи се противоречие на въззивното решение с Решение № 150 от 26.06.2019 г. на ВКС по гр. д. № 4160/2018 г., III г. о., ГК, Решение № 124 от 18.06.2019 г. на ВКС по гр. д. № 2991/2018 г., III г. о., ГК. По втория формулиран въпрос се поддържа наличие и на основанието по чл. 280, ал. 1, т. 3 ГПК, което се обосновава с необходимостта от създаване на безпротиворечива съдебна практика, даваща единно тълкуване на нормата на чл. 50 от ПИКЕЕ.

Ответната страна Т. Д. Т., ЕГН [ЕГН] /като правоприемник на ЕТ „Л. - Т. Д. Т.“/, чрез адв. П. К. Р., в представен писмен отговор взема становище за липса на основание за допускане на касационното обжалване и за неоснователност на жалбата. Претендира разноски в касационното производство.

Върховният касационен съд, състав на Трето гражданско отделение, намира, че касационната жалба е подадена от надлежно конституирана страна с интерес от предприетото процесуално действие срещу подлежащ на обжалване акт на въззивен съд, поради което се явява допустима. Същата е редовна като подадена в срока по чл. 283 ГПК.

За да се произнесе по

Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

или

Вижте абонаментните планове

0 0 гласа
Рейтинг
Запишете се
Известявайте ме за
0 Коментари
Inline Feedbacks
Всички коментари