Определение №380/13.05.2021 по дело №563/2021


  Класификация

  • Вид съдебен акт: Определения за недопускане
  • Колегия/Отделение: Предстои добавяне
  • Допълнителен селективен критерий/Основание: Предстои добавяне

  2

  О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

  № 380

  гр. София, 13 май 2021 г.

  ВЪРХОВНИЯТ КАСАЦИОНЕН СЪД, Четвърто гражданско отделение, в закрито заседание на двадесет и втори април през две хиляди двадесет и първа година, в състав:

  ПРЕДСЕДАТЕЛ: АЛБЕНА БОНЕВА

  ЧЛЕНОВЕ: БОЯН ЦОНЕВ

  ЛЮБКА АНДОНОВА

  като разгледа, докладваното от съдия Боян Цонев, гр. дело № 563 по описа за 2021 г., за да се произнесе, взе предвид следното:

  Производство по чл. 288 от ГПК.

  Образувано е по касационна жалба на ответника по делото Община Опан срещу решение № 242/02.11.2020 г., постановено по въззивно гр. дело № 3068/2020 г. на Старозагорския окръжен съд. С обжалваното въззивно решение, като е потвърдено първоинстанционното решение № 757/03.07.2020 г., изменено в частта му за разноските с определение от 07.08.2020 г., постановени по гр. дело № 587/2020 г. на Старозагорския районен съд, са уважени, предявените от Д. С. Ч. срещу общината-жалбоподател, искове с правно основание чл. 344, ал. 1, т. 1 и т. 2 от КТ, а именно – отменено е, като незаконосъобразно, уволнението на ищцата, извършено със заповед № 35/09.12.2019 г. на кмета на ответната община-касатор, с която на основание чл. 328, ал. 1, т. 6 от КТ е прекратено трудовото правоотношение между страните; и ищцата е възстановена на заеманата преди уволнението длъжност „главен експерт – икономическо развитие, образование и култура“ при общината-жалбоподател; в тежест на последната са възложени разноските и държавна такса по делото.

  Касационната жалба е процесуално допустима – подадена е в срок от процесуално легитимирано за това лице срещу подлежащо на касационно обжалване въззивно решение. В жалбата се излагат оплаквания и доводи за неправилност на обжалваното решение, поради нарушение на материалния и процесуалния закон и необоснованост – касационни основания по чл. 281, т. 3 от ГПК.

  В изложението по чл. 284, ал. 3, т. 1 от ГПК на общината-жалбоподател, като общи основания по чл. 280, ал. 1 от ГПК за допускане на касационното обжалване, са формулирани следните материалноправни въпроси: 1) възможно ли е при извършена реорганизация на щатното разписание и при сформирана нова длъжност и нововъзникнали изисквания за образователен ценз за новата длъжност, да се прекратят трудовите правоотношения на основание чл. 328, ал. 1, т. 6 от КТ, вместо по чл. 328, ал. 1, т. 2 от КТ; 2) законосъобразно ли е уволнението на основание чл. 328, ал. 1, т. 6 от КТ, при което заповедта за уволнение е мотивирана, като е посочена правната норма – чл. 328, ал. 1, т. 6 от КТ, както и словом е изписано, коя от двете хипотези е приложима – дали липсата на образование или липсата на професионална квалификация за изпълняваната работа, без да се конкретизира какво ново образование или професионална квалификация е необходимо за заеманата длъжност; 3) дали при отпадане на функциите на една длъжност и разпределението им между другите длъжности, когато на мястото на отпадналата длъжност е създадена нова, с различни функции, но на практика няма съкращаване на щатното разписание, е налице реорганизация на дейността или съкращаване на щата; и 4) кои са отличителните признаци на основанията за уволнение по чл. 328, ал. 1, т. 6 от КТ и по чл. 328, ал. 1, т. 11 от КТ, и какво е съотношението между тях. По отношение на първите два правни въпроса общината-касатор навежда допълнителното основание за допускане на касационно обжалване по чл. 280, ал. 1, т. 1 от ГПК, като поддържа, че въззивният съд разрешил първия въпрос в противоречие с решение № 664/15.11.2010 г. по гр. д. № 192/2009 г. на IV-то гр. отд. на ВКС, а втория въпрос – в противоречие с решение № 295/29.03.2017 г. по гр. д. № 1178/2016 г. на IV-то гр. отд. на ВКС и решение № 838/13.11.2009 г. по гр. д. № 288/2009 г. на IV-то гр. отд. на ВКС. Във връзка с останалите два правни въпроса жалбоподателят иска съдът да спре касационното производство до постановяване на тълкувателно решение, съответно – по тълк. дело № 5/2019 г. на ОСГК на ВКС и по тълк. дело № 5/2017 г. на ОСГК на ВКС. Общината-касатор навежда и основанието за допускане на касационно обжалване по чл. 280, ал. 2, пр. 3 от ГПК

  Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

  За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

  или

  Вижте абонаментните планове

  0 0 гласа
  Рейтинг
  Запишете се
  Известявайте ме за
  0 Коментари
  Inline Feedbacks
  Всички коментари