*****ение №****/**.**.20** по дело №******/20**


  Класификация

  • Вид съдебен акт: Решения по чл. 290 ГПК
  • Колегия/Отделение: II-ро отделение, Гражданска колегия
  • Допълнителен селективен критерий: Предстои добавяне

  Анотация

  Въпрос

  Предстои добавяне на анотация. Междувременно, моля, прочете пълния текст на съдебния акт.

  Отговор
  За да прочетете пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си ВХОД или да закупите абонамент КУПЕТЕ СЕГА

  Р Е Ш Е Н И Е

  № 38

  София, 02.08.2022 г.

  Върховният касационен съд на Република България, Второ гражданско отделение, в открито съдебно заседание на единадесети април през две хиляди двадесет и втора година, в състав:

  ПРЕДСЕДАТЕЛ: СНЕЖАНКА НИКОЛОВА

  ЧЛЕНОВЕ: ГЕРГАНА НИКОВА

  СОНЯ НАЙДЕНОВА

  при участието на секретаря Теодора Иванова, изслуша докладваното от съдията Николова гр. д. № 4627/2021 год. по описа на ВКС, II г. о. и за да се произнесе, взе предвид следното:

  Производството е по реда на чл. 307, ал. 2, във връзка с чл. 303, ал. 1, т. 1 ГПК.

  Образувано е по подадената на 25.06.2021 год. от „Артьом“ ООД, със седалище и адрес на управление в гр. Варна, чрез процесуалния му представител адв. Б. Г. от АК-Варна, молба за отмяна на влязлото в сила решение от 29.04.2009 год. по в. гр. д. № 865/2008 год. на Варненския окръжен съд. С него, след отмяната на първоинстанционното решение, е признато за установено по отношение на „Габровска популярна кооперация“, че „Ученически отдих и спорт“ ЕАД е собственик на имот в гр. Варна, КК „Св. Св. Константин и Елена“, представляващ УПИ VІ-113 в кв. 16, с площ от 7 960 кв. м., при описаните граници, ведно с двуетажна масивна сграда с приземен етаж, с разгърната застроена площ от 1 530 кв. м. и е отменен нот. акт № 18/2003 год. на нотариус Н. С. с допълнителното решение от 6.07.2009 год. по същото въззивно производство.

  В молбата за отмяна се поддържа, че представеното с нея писмено доказателство – искане вх. № 92-00-188 от 20.08.1992 год. до кмета на община Габрово, с което дружеството се е снабдило на 11.06.2021 год. от АГКК – Варна, представлява ново писмено доказателство от съществено значение за делото. То представлява искането на „Габровска популярна кооперация“, основано на параграф 1 от ЗК/91 год. и ПМС № 192/91 год. до кмета на общината за възстановяване на притежавани от кооперацията недвижими имоти, един от които е процесният. Непредставянето му по делото поради унищожаване на архива на общината от 1992 год. е обосновало направения от съда извод във влязлото в сила решение, постановено при участието на молителя като трето лице, помагач на кооперацията.

  Поддържаните от молителя доводи са за наличие на ново обстоятелство от съществено значение за делото, респ. ново писмено доказателство от съществено значение за делото, с което не е могъл да се снабди своевременно, поради несъществуването ... Останалата част от текста на съдебния акт е достъпна само за нашите абонати.

  Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

  За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

  или

  Вижте абонаментните планове


  Свързани съдебни актове

  Препраща към

  Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

  Цитирано в

  Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

  Цитирани норми и термини

  0 0 гласа
  Рейтинг
  Запишете се
  Известявайте ме за
  0 Коментари
  Inline Feedbacks
  Всички коментари