Определение №379/13.05.2021 по дело №750/2021


  Класификация

  • Вид съдебен акт: Определения за недопускане
  • Колегия/Отделение: Предстои добавяне
  • Допълнителен селективен критерий/Основание: Предстои добавяне

  - 13 -

  ОПРЕДЕЛЕНИЕ

  № 379

  гр. София 13.05.2021 година.

  Върховният касационен съд, гражданска колегия, ІV-то отделение, в закрито заседание на 21.04.2021 (двадесет и първи април две хиляди двадесет и първа) година в състав:

  Председател: Борислав Белазелков

  Членове: Борис Илиев

  Димитър Димитров

  като разгледа докладваното от съдията Димитър Димитров, гражданско дело № 750 по описа за 2021 година, за да се произнесе взе предвид следното:

  Производството е по реда на чл. 288 от ГПК и е образувано по повод на касационна жалба с вх. № 106 794/02.10.2020 година, подадена от И. И. К., против част от решение № 63/18.08.2020 година на Апелативен съд Бургас, постановено по гр. д. № 94/2020 година.

  С касационната жалба въззивното решение се обжалва в частта му, в която след частична отмяна на първоинстанционното решение № 416/07.11.2019 година на Окръжен съд Бургас, І-ви състав, постановено по т. д. № 265/2018 година И. И. К. е осъден, на основание чл. 79, ал. 1 от ЗЗД, във връзка с чл. 430 от ТЗ, да заплати солидарно с П. И. К. на „Юробанк България“ АД [населено място] сумата от 261 631.50 швейцарски франка, представляваща непогасена главница по договор за потребителски кредит № HL 39394/05.08.2008 година, дължима се за периода от 12.08.2013 година до 01.08.2018 година и сумата от 1748.70 швейцарски франка, представляваща дължими се за периода от 10.08.2015 година до 01.08.2018 година и незаплатени банкови такси за управление на кредита по договор за потребителски кредит № HL ...../05.08.2008 година.

  В подадената от И. И. К. касационна жалба се излагат доводи за това, че въззивното решение на Апелативен съд Бургас в обжалваната му част е постановено в нарушение на материалния закон, при съществени нарушения на съдопроизводствените правила, като освен това е необосновано. Поискано е същото да бъде отменено и да бъде постановено друго, с което предявеният от „Юробанк България“ АД [населено място] против И. И. К. иск с правно основание чл. 79, ал. 1 от ЗЗД, във връзка с чл. 430 от ТЗ, да бъде отхвърлен. В изложението си по чл. 284, ал. 3, т. 1 от ГПК касаторът твърди, че са на налице основанията за допускане на касационно обжалване на решението на Апелативен съд Бургас по чл. 280, ал. 1, т. 1, т. 2 и т. 3 и ал. 2, пр. 3 от ГПК.

  Ответникът по касационните жалби „Юробанк България“ АД [населено място] е подал отговор на същата с вх. № 101 197/11.02.2021 година, с който е изразил становище, че не са налице основания за допускане на касационно обжалване на решение № 63/18.08.2020 година на Апелативен съд Бургас, постановено по гр. д. № 94/2020 година в обжалваната му част и такова не трябва да бъде допускано, а ако бъде допуснато жалбата е оспорена като неоснователна и е поискано оставянето й без уважение като се потвърди атакуваното с нея решение.

  И. Илиев К. е бил уведомен за обжалваното решение на 03.09.2020 година, а подадената от него касационна жалба е вх. № 106 794/02.10.2020 година. Поради това е спазен предвидения от чл. 283, изр. 1 от ГПК преклузивен срок за обжалване като жалбата отговаря на формалните изисквания на чл. 284 от ГПК. Същата е подадена от надлежна страна, поради което е допустима.

  Върховният касационен съд, гражданска колегия, ІV-то отделение, преценявайки въпросите посочени от жалбоподателя в подаденото от него изложение на основанията за допускане на касационно обжалване по чл. 280, ал. 1 от ГПК, намира следното:

  Съставът на Апелативен съд Бургас е приел фактическата обстановка по делото не била спорна между страните. Те били страни по договор за потребителски кредит HL 39394/05.08.2008 година с предмет-предоставяне на банков кредит за текущи нужди в швейцарски франкове, в размер на равностойността на 150 000.00 €, превалутирани в 248 311.00 швейцарски франка по курса на банката „купува“ за швейцарския франк към еврото в датата на усвояването на заема-14.08.2008 година На 02.10.2008 година вземането на банката било цедирано на „Бългериън Ритейл Сървисиз“ АД [населено място]. С подписаните между него и длъжниците И. И. К. и П. И. К. седем допълнителни–от 24.03.2009 година, от 31.05.2010 година, от 01.07.2011 година, от 18.04.2011 година, от 30.11.2011 година, от 22.05.2012 година и от 30.05.2012 година, били предоговорени условията за връщане

  Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

  За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

  или

  Вижте абонаментните планове

  0 0 гласа
  Рейтинг
  Запишете се
  Известявайте ме за
  0 Коментари
  Inline Feedbacks
  Всички коментари