Определение №379/13.05.2021 по дело №714/2021


  Класификация

  • Вид съдебен акт: Определения за недопускане
  • Колегия/Отделение: Предстои добавяне
  • Допълнителен селективен критерий/Основание: Предстои добавяне

  8

  О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

  № 379

  гр. София 13.05. 2021 г.

  В ИМЕТО НА НАРОДА

  Върховният касационен съд на Република България, трето отделение на Гражданска колегия в закрито съдебно заседание на дванадесети май две хиляди двадесет и първа година в състав:

  ПРЕДСЕДАТЕЛ: СВЕТЛА ДИМИТРОВА

  ЧЛЕНОВЕ: СВЕТЛА БОЯДЖИЕВА

  ДАНИЕЛА СТОЯНОВА

  като разгледа докладваното от съдията Стоянова гр. д. № 714 от 2021 г. и за да се произнесе, взе предвид следното:

  Производството е по чл. 288 ГПК.

  Образувано е по касационна жалба с вх. № 263118/21.12.2020 г. на „БГ Агро-Север“ ЕООД, подадена чрез адв. М. С. от АК – В. срещу въззивно решение № 260070/17.11.2020 г., постановено по възз. гр. д. № 305/2020 г. по описа на Окръжен съд – Враца, с което е отменено решение № 65/24.04.2020 г., постановено по гр. дело № 1673/2018 г. по описа на Районен съд – Бяла Слатина, и са отхвърлени предявените искове по чл. 45 ЗЗД и чл. 49 ЗЗД във вр. с чл. 45 ЗЗД за заплащане на сумата от 17402,79 лв., представляваща причинени вреди в размер на стойността на 27623,47 кг необран слънчоглед, реколта 2017 г., засаден в имоти в землището на [населено място], ведно със законната лихва върху тази сума, считано от датата на предявяване на иска до окончателното й изплащане.

  В касационната жалба се релевират доводи за неправилност на въззивното решение поради нарушение на материалния закон, съществени нарушения на съдопроизводствените правила и необоснованост – касационни основания по чл. 281, т. 3 ГПК. Искането е за неговата отмяна и отхвърляне на предявения иск.

  В касационната жалба касаторът е формулирал следните въпроси: 1. „Длъжен ли е въззивният съд да обсъди и извърши проверка на всички доказателства и доказателствени средства при постановяване на решението си?“; 2. „Трябва ли в хипотезата на чл. 45 от ЗЗД да се доказва фактическо възлагане на конкретни действия от дружеството на неговия управител?“; 3. „Явява ли се юридическото лице ex lege възложител на работа на своя управляващ и представляващ и следва ли да се презумира, че той винаги я извършва в полза на дружеството, макар да липсва изрично разпореждане за извършването на конкретни действия?“; 4. „Може ли да се ангажира солидарната отговорност на дружеството и неговия управител по реда на чл. 49, вр. чл. 45 ЗЗД, ако действията на последния се изразяват във виновно бездействие, но не и в лично участие в конкретни вредоносни действия?“; 5. „Следва ли дружеството и неговият управител да отговарят солидарно по чл. 49 ЗЗД, вр. чл. 45 ЗЗД, когато от техните противоправни действия/бездействия са произтекли непосредствени вреди за трето лице в резултат нарушаването общото правило да не се вреди другиму?“; 6. „В случай, че част от вредите са възстановени на увреденото лице, това означава ли, че отговорността по чл. 49 ЗЗД, вр. чл. 45 от ЗЗД следва да отпадне?“. Във връзка с поставените въпроси се поддържа наличието на основанието по чл. 280, ал. 1, т. 1 и т. 3 ГПК, както и по чл. 280, ал. 2 ГПК.

  В изложението по чл. 284, ал. 3, т. 1 ГПК касаторът твърди, че по първия въпрос е налице противоречие между постановеното въззивно решение и т. 19 от Тълкувателно решение № 1/2001 г. на ОСГК на ВКС, Решение № 271/08.02.2017 г. по гр. д. № 1368/2016 г. на ВКС, IV г. о. и Решение № 261/05.06.2015 г. по т. д. № 2857/2013 г. на ВКС, I т. о.; по втория, третия, четвъртия и петия въпрос сочи противоречие на въззивното решение с Решение № 581 от 30.09.2010 г. по гр. д. № 1019/2009 г. на ВКС, III г. о., Решение № 63 от 09.01.1959 г. по гр. д. № 7851/1958 г. на ВС, г. о., Решение № 369 от 02.11.2011 г. по гр. д. № 904/2010 г. на ВКС, IІІ г. о., Решение № 308 от 03.01.2018 г. по гр. д. № 1068/2017 г. на ВКС, IV г. о., Решение № 166 от 10.03.2010 г. по гр. д. № 4284/2008 г. на ВКС, IV г. о. и Постановление на Пленума на ВС № 7/30.12.1959 г. По шестия въпрос се поддържа очевидна неправилност във връзка с това, че Врачанският

  Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

  За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

  или

  Вижте абонаментните планове

  0 0 гласа
  Рейтинг
  Запишете се
  Известявайте ме за
  0 Коментари
  Inline Feedbacks
  Всички коментари