Определение №377/12.05.2021 по дело №251/2021


Класификация

  • Вид съдебен акт: Определения за недопускане
  • Колегия/Отделение: III-то отделение, Гражданска колегия
  • Допълнителен селективен критерий/Основание: Друго

1

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

№377

гр. София, 12.05.2021 г.

В ИМЕТО НА НАРОДА

ВЪРХОВНИЯТ КАСАЦИОНЕН СЪД, Трето гражданско отделение, в закрито съдебно заседание на седми април през две хиляди двадесет и първа година, в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: МАРИЯ ИВАНОВА

ЧЛЕНОВЕ: ЖИВА ДЕКОВА

МАРГАРИТА ГЕОРГИЕВА

като разгледа докладваното от съдията Маргарита Георгиева гражданско дело № 251 по описа на Върховния касационен съд за 2021 година, за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по реда на чл. 288 ГПК.

Образувано е по касационна жалба с вх. № 262621/06.10.2020 г. на етажните собственици в сграда „ГОЛДЪН АЙ РЕЗИДЪНС“ – [населено място], представлявани от управителя Т. И. П., чрез адв.И. Мадамжиев, против въззивно решение № V-143/07.08.2020 г., постановено по възз. гр. д. № 853/2020 г. на Окръжен съд – Бургас, с което е потвърдено решение № 234/18.12.2019 г. по гр. д. № 632/2019 г. на Районен съд – Несебър. С първоинстанционното решение е отхвърлен предявения от етажните собственици в сграда „ГОЛДЪН АЙ РЕЗИДЪНС“ – [населено място] установителен иск, че „Голдън Пик“ ЕООД - [населено място], дължи на етажната собственост следните суми: 1 601.05 лв. - неплатена такса за дължим членски внос и сумата 61.38 лв. - лихва за забава за периода от 01.10.2018 г. до 15.02.2019 г. за притежавания от дружеството-длъжник недвижим имот – офис № 4, представляващ самостоятелен обект с идентификатор 11538.2.37.2.4; сумата 5 588.28 лв., представляваща неплатена цена за дължим членски внос и сумата 214.22 лв. - лихва за забава за периода от 01.10.2018 г. до 15.02.2019 г. за притежавания от ответното дружество недвижим имот – помещение за обществено хранене, представляващо самостоятелен обект с идентификатор 11538.2.37.3.16., ведно със законната лихва върху главниците, считано от 15.02.2019 г. - датата на подаване на заявление за издаване на заповед за изпълнение № 131/14.03.2019 г. по ч.гр.д. № 175/2019 г. на Районен съд – Несебър.

В изложението си по чл. 284, ал. 1, т. 3 ГПК жалбоподателят се позовава на основанията по чл. 280, ал. 1, т. 1, т. 3 и ал. 2, пр. 2-ро и пр. 3-то ГПК. Основанието за допускане на касационния контрол по чл. 280, ал. 1, т. 1 ГПК се поддържа по въпросите: 1) следва ли въззивният съд да формира изводите си за фактите след обсъждане на всички доказателства в тяхната цялост, както и на всички доводи на страните; длъжен ли е съдът да даде отговор на всички релевирани от ответника доводи и възражения; 2) допустимо ли е да бъде ограничавано доказването с допустими доказателствени средства, когато исканията за събиране на доказателства не са преклудирани, отказани са неоснователно от първоинстанционния съд или са необходими за изясняване на обстоятелствата по делото; следва ли въззивният съд да извърши оглед, да допусне свидетелски показания или да назначи експертиза, когато въпросът относно статута на етажната собственост като комплекс от „затворен тип“ е спорен, респ. спорно е наличието на „други обекти, обслужващи собствениците и обитателите“ по смисъла на пар. 1, т. 3 от ДР на ЗУЕС; 3) следва ли въззивният съд да се произнесе по изрично направени оспорвания относно действителността на противопоставени от ответника договори по чл. 2 ЗУЕС; 4) следва ли ответникът да докаже правоизключващото си възражение относно действието на специален режим на управление на етажната собственост по чл. 2 ЗУЕС, включително чрез представяне на валиден и действащ по отношение на него като етажен собственик договор с инвеститор; 5) изключва ли режимът по чл.2 ЗУЕС компетентността на общото събрание и действието на неговите решения; 6) допустимо ли е въззивният съд да се произнася по валидността, законосъобразността и действието на решение на общото събрание на етажна собственост, когато решението не е било предмет на оспорване пред него по предвидените в специалния закон (ЗУЕС) правила; подлежи ли на изпълнение решението на общото събрание, ако не е било оспорено по реда на ЗУЕС, а в случаите на оспорване – ако липсва постановено от съда спиране на изпълнението. Касаторът сочи практика на ВКС, на която според него въззивното решение противоречи. Основанието по чл. 280, ал. 1, т. 3 ГПК се поддържа по въпросите: 7) ако етажната собственост е възникнала в жилищен комплекс от „затворен тип“ и една част от

Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

или

Вижте абонаментните планове

0 0 гласа
Рейтинг
Запишете се
Известявайте ме за
0 Коментари
Inline Feedbacks
Всички коментари