Определение №376/12.05.2021 по дело №693/2021


  Класификация

  • Вид съдебен акт: Определения за недопускане
  • Колегия/Отделение: Предстои добавяне
  • Допълнителен селективен критерий/Основание: Предстои добавяне

  2

  О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

  № 376

  гр. София, 12.5.2021 год.

  В ИМЕТО НА НАРОДА

  Върховният касационен съд, Четвърто гражданско отделение, в закрито заседание на десети май две хиляди и двадесет и първа година в състав:

  ПРЕДСЕДАТЕЛ: Мими Фурнаджиева

  ЧЛЕНОВЕ: 1. Велислав Павков

  2. Ерик Василев

  при секретаря в присъствието на прокурора като разгледа докладваното от съдията Павков гр.д.№ 693 по описа за 2021 год. и за да се произнесе, взе предвид следното:

  Производството е по реда на чл.288 ГПК.

  Образувано е по касационна жалба на ОУ“Х. Ботев“ [населено място], общ. Суворово, обл. Варна против решение №260409/20.08.2020 г., постановено по гр.д.№ 1222/2020 г. от V-ти състав на Окръжен съд – Варна.

  Ответникът по касационната жалба я оспорва, с писмен отговор.

  Касационната жалба е подадена в срок и е процесуално допустима.

  С обжалваното решение, съдът е приел, че предявените обективно съединени искове с правно основание чл.344, ал.1, т.1, т.2 и т.3 КТ са основателни и е потвърдил постановеното в този смисъл решение на първоинстанционния съд.

  Съдът е приел, че съгласно разпоредбата на чл. 333, ал. 3 КТ, в случаите, сред които по чл. 328, ал. 1, т. 5 от КТ, работодателят може да уволни работник или служител, който е член на синдикално ръководство в предприятието, на териториален, отраслов или национален ръководен изборен синдикален орган, през времето, докато заема съответната синдикална длъжност и до 6 месеца след освобождаването му, само с предварителното съгласие на синдикален орган, определен с решение на централното ръководство на съответната синдикална организация.

  Съдът е приел, че ищцата е избрана на 03.01.2016г. за секретар на учредената Национална синдикална организация „Образование и наука“ към Синдикат Спартак-ръководен изборен синдикален орган, изграден на отраслов и национален принцип. Посочено е, че в ОУ „Хр.Ботев“-с. Николаевка не е била учредена първична синдикална организация, но доколкото ръководният изборен синдикален орган стои по-високо в структурата на съответния синдикат-над първичните организационно-структурни звена, то той ръководи и координира действията на първичните организационно-структурни звена, дори и да не е сред тях работодателят на уволнявания изборен член. Именно с дейността на този висшестоящ ръководен и контролиращ орган се обосновава евентуалния конфликта на интереси, щом ръководният изборен орган на синдиката, изграден на териториален, отраслов или национален принцип, няма организационно структурно звено в предприятието на работника, но не може да се отрече връзката със спецификата на полагания там труд. В случая съдът е приел за наличие на връзката между ръководния изборен синдикален орган НСО „Образование и наука“, към Синдикат „Спартак“, изграден на национален и отраслов принцип й дейността, която се извършва от директора на едно основно училище. Съдът е приел, че към момента на връчване на заповедта за уволнение, съответно връчване на предизвестие, ищцата е притежавала посоченото в чл. 333, ал. 3 от КТ, вр. § 1, т. 6 от ДР на КТ качество, което в случая е удостоверено с представения учредителен акт, взетите от УС решения и удостоверение от Председателя на Синдикат „Спартак“ от 05.11.2018г., съдържащи решение за избора на ищцата за секретар на НСО „Образование и наука“ към Синдикат „Спартак“. Съдът е посочил, че това удостоверяване е достатъчно за да се приеме, че синдикалната организация съществува и за работодателя се е породило задължението да иска съгласие за прекратяването на трудовото правоотношение с члена на ръководството-в случая секретаря на НСО, без да може да възразява, а и съдът не може да постановява ,че организацията е нелегитимна. Съдът е приел, че СРСНПБ е сдружение на работодатели не е синдикална организация. Разликата е очевидна, изхождайки от различната уредба на двете сдружения в чл. 4 и чл. 5 от КТ и чл. 49, ал. 1 и ал. 2 от КРБ. Освен това, в същия чл. 3 от Устава на СРСНПБ е уговорено, че членове могат да бъдат посочените лица, ако не са членове на синдикална организация. Съдът е приел, че с придобиване качеството на член на Синдикат „Спартак“, ищцата вече не отговаряла на изискванията за членство в Съюза на работодателите, независимо колко дълго й е удържан от заплатата членски внос.

  В изложението на касационните основания относно допустимостта на касационното обжалване се твърди, че съдът се е произнесъл по правни въпроси, при противоречие с практиката на ВКС

  Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

  За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

  или

  Вижте абонаментните планове

  0 0 гласа
  Рейтинг
  Запишете се
  Известявайте ме за
  0 Коментари
  Inline Feedbacks
  Всички коментари