Определение №375/12.05.2021 по дело №800/2021


  Класификация

  • Вид съдебен акт: Определения за недопускане
  • Колегия/Отделение: Предстои добавяне
  • Допълнителен селективен критерий/Основание: Предстои добавяне

  О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

  № 375

  Гр.София, 12.05.2021г.

  Върховният касационен съд на Република България, Трето гражданско отделение, в закрито съдебно заседание на единадесети май през две хиляди двадесет и първа година, в състав

  ПРЕДСЕДАТЕЛ: МАРИО ПЪРВАНОВ

  ЧЛЕНОВЕ: ИЛИЯНА ПАПАЗОВА

  МАЙЯ РУСЕВА

  при участието на секретаря ..., като разгледа докладваното от съдията Русева г.д. N.800 по описа за 2021г., за да се произнесе, взе предвид следното:

  Производството е по реда на чл.288 ГПК.

  Образувано е по касационна жалба на Община Сливен срещу решение №.57/14.08.20 по г.д.№.128/20 на АС Бургас-с което е потвърдено решение №.14/17.02.20 по г.д.№.230/19 на ОС Сливен - за осъждане на касатора да плати на основание чл.49 ЗЗД 42000лв. обезщетение за неимуществени вреди и 347лв. такова за имуществени, ведно със законната лихва считано от датата на увреждането 11.02.19 до окончателното изплащане.

  Ответната страна Д. Н. К. оспорва жалбата.

  Касационната жалба е подадена в срока по чл.283 ГПК, от процесуално легитимирано за това лице. Тя е процесуално допустима само в частта, касаеща претенцията за присъждане на обезщетение за неимуществени вреди. Размерът на иска за имуществени такива /347лв./ е под предвидения в чл.280 ал.3 т.1 ГПК минимум – 5000лв. за граждански дела. Поради това и въззивното решение в частта относно имуществените вреди не подлежи на касационно обжалване, респективно касационната жалба в тази част следва да бъде оставена без разглеждане като недопустима.

  За да се произнесе относно наличието на предпоставките по чл.280 ГПК за допускане на касационно обжалване на въззивното решение, ВКС съобрази следното:

  С атакуваното решение е прието от фактическа страна, че на 11.02.19 в [населено място], между 20 и 21ч., при преминаване по недовършен, необезопасен, необозначен като опасен и неосветен мост /мостово съоръжение/, свързващ бул.“Христо Ботев“ и ул.“Радой Ралин“, в резултат на спъване в стърчащ метален елемент на съоръжението, ищецът паднал от моста в река Новоселска; мостът съставлява съоръжение от няколко плочи, свързващи единия край на реката с другия, няма парапети, няма знаци, няма осветление; най-близкото осветление е било на около 20м., но то не е работело и е било тъмно; инцидентът станал пред свидетели - в това число разпитаните такива Г. Г. и П. Н., които извадили ищеца от реката; повикана била „Бърза помощ“ и полиция /св.Н., св.Г./. Ищецът бил откаран с линейка и приет в МБАЛ“Д-р Иван Селимински“ със съчетана травма /гърди, горни и долни крайници/ и травматичен шок; след направените изследвания били установени: счупване на лъчева кост в ситарна част с дислоксация и фрактура на процесус стилоидей на дясна лакътна кост; полифрагментарно счупване в дистална част на лъчева кост с дислоксация и фрактура на стилоидей на лява лакътна кост; фрактура на лява капачка в дисталната част с няколко малки фрагмента. Проведеното лечение включвало репозиция на предмишниците с последваща гипсова имобилизация за срок 35-40дни, оперативно лечение на счупването на лява капачка /кръвна репозиция и фиксация на костните фрагменти с двоен серклаж/; имобилизация за 45 дни; медикаментозно лечение /антибиотици 5 дни, антитромботична профилактика с фраксипарин, болкоуспокояващи/ и рехабилитация /в СБ за рехабилитация [населено място] за една седмица/. Избраният консервативен метод на третиране на фрактурите на двете предмишници не е довел до усложнения и е дал много добър краен резултат, а оперативното лечение на капачката е било задължително. Травматични увреждания отговарят на описания в исковата молба механизъм-падане от височина /необезопасен мост/. Осем месеца след инцидента е констатиран възстановен обем на движенията на дясна гривнена става, дефицит пронация/супинация около 2 градуса на лява гривнена става, ляво коляно - изразен оток с положителен „танц“ на пателата /наличие на течност - хидропс/, флексия 110 градуса, изразена хипотрофия на лява бедрена мускулатура /около 2,5см. разлика с дясната/, костно срастване на фрактурата на лява капачка, наличие на метал /телове от серклажни примки - чието отстраняване евентуално предстои/, като при така претърпените увреждания ищецът трудно би могъл да се възвърне към активна спортна кариера; би могъл да упражнява треньорската професия след отстраняване на метала и възстановяване обема на лява бедрена мускулатура; приблизително до една година от травмата може да настъпи пълно възстановяване и връщане към треньорската професия, но едва ли активно /съдебно-медицинска експертиза/. В случая около два месеца Д.К. не можел да се движи и обслужва сам, като

  Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

  За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

  или

  Вижте абонаментните планове

  0 0 гласа
  Рейтинг
  Запишете се
  Известявайте ме за
  0 Коментари
  Inline Feedbacks
  Всички коментари