*****ение №****/**.**.20** по дело №******/20**


  Класификация

  • Вид съдебен акт: Определения - други
  • Колегия/Отделение: I-во отделение, Търговска колегия
  • Допълнителен селективен критерий: Предстои добавяне

  Анотация

  Въпрос

  Предстои добавяне на анотация. Междувременно, моля, прочете пълния текст на съдебния акт.

  Отговор
  За да прочетете пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си ВХОД или да закупите абонамент КУПЕТЕ СЕГА

  О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

  № 373

  София, 21.06.2022 година

  Върховният касационен съд на Република България,ТК, първо търговско отделение, в закрито заседание на шести юни две хиляди двадесет и втора година, в състав:

  ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЕЛЕОНОРА ЧАНАЧЕВА

  ЧЛЕНОВЕ: РОСИЦА БОЖИЛОВА

  ВАСИЛ ХРИСТАКИЕВ

  изслуша докладваното от съдията Ел. Чаначева т.дело №2190/2021 година, за да се произнесе взе предвид следното:

  Производството е по чл.288 ГПК, образувано по касационна жалба на А. С. К. н Т. С. К. срещу решение №41 от 28.06.2021г. по т.д.274/2021 г. на Пловдивски апелативен съд.

  Ответникът по касационната жалба – ЗД „Евроинс“ АД, [населено място], чрез пълномощника си – юрк. Св. М. е на становище, че решението не следва да бъде допуснато до касационно обжалване.

  Върховният касационен съд, състав на първо търговско отделение, след като прецени данните по делото приема следното:

  Касационната жалба е постъпила в срока по чл. 283 ГПК и е процесуално допустима.

  В приложеното към жалбата изложение по чл.284,ал.3,т.1 ГПК на основанията за допускане на касационно обжалване, касаторите, чрез пълномощника си – адв. А. А. е поддържал основание по чл.280, ал.1, т.1 ГПК, изведено от твърдяно противоречие на обжалваното решение с ТР ОСНГТК№1/2016 г. Поставен е въпросът – 1/„Кои лица са материалноправно легитимирани да получат обезщетение за неимуществени вреди от причинена смърт на техен близък“. Страната е поддържала, че тъй като съдът е достигнал до извод, че ищците не са материалноправно легитимирани, и този извод е обусловил крайния извод на състава то той съставлявал и „правен въпрос“. Посочено е, че „същото важи и за допълнителния критерий“, като е изброена практика на ВКС.Страната е интерпретирала разясненията дадени с ТР ОСНГТК № 1/2016 г. и е направила извод, че „ въззивното решение било постановено в отклонение с цитираната задължителна практика по тълкуване на разпоредбата на чл.52 ЗЗД“. Касаторите са развили и своето разбиране за това, че по делото е доказана особено близка връзка на ищците с починалия им дядо. Други доводи не са изложени.

  Касаторите не обосновават довод за приложно поле на чл.280, ал.1 ГПК. Материалноправният, респективно процесуалноправен въпрос по смисъла на чл.280, ал.1 ГПК, се дефинира като такъв, включен в предмета на спор и обуславящ правните изводи на съда по конкретното дело / т.1 на ТР ОСГТК на ВКС на РБ №1/2009г./. С оглед така възприетата със задължителна практика дефинитивност на основанието, поставеният въпрос може да бъде възприет като релевантен по спора. ... Останалата част от текста на съдебния акт е достъпна само за нашите абонати.

  Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

  За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

  или

  Вижте абонаментните планове


  Свързани съдебни актове

  Препраща към

  Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

  Цитирано в

  Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

  Цитирани норми и термини

  0 0 гласа
  Рейтинг
  Запишете се
  Известявайте ме за
  0 Коментари
  Inline Feedbacks
  Всички коментари