Определение №373/12.05.2021 по дело №872/2021


Класификация

  • Вид съдебен акт: Определения за недопускане
  • Колегия/Отделение: III-то отделение, Гражданска колегия
  • Допълнителен селективен критерий/Основание: Предстои добавяне

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

№ 373

Гр.София, 12.05.2021г.

Върховният касационен съд на Република България, Трето гражданско отделение, в закрито съдебно заседание на единадесети май през две хиляди двадесет и първа година, в състав

ПРЕДСЕДАТЕЛ: МАРИО ПЪРВАНОВ

ЧЛЕНОВЕ: ИЛИЯНА ПАПАЗОВА

МАЙЯ РУСЕВА

при участието на секретаря ..., като разгледа докладваното от съдията Русева г.д.N.872 по описа за 2021г., за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по реда на чл.288 ГПК.

Образувано е по касационна жалба на „Електроразпределение Север“АД срещу решение №.260135/8.12.20 по г.д.№.706/20 на ОС Русе - с което е потвърдено решение №.260093/8.09.20 по г.д.№.6671/19 на РС Русе за уважаване на предявения срещу касатора отрицателен установителен иск с правно основание чл.124 ал.1 ГПК - за признаване за установено, че С. Т. С. не му дължи корекционна сума в размер на 5880,42лв.

Ответната страна С. Т. С. оспорва жалбата; претендира разноски.

Касационната жалба е подадена в срока по чл.283 ГПК, от процесуално легитимирано за това лице, срещу подлежащо на касационно обжалване въззивно решение и е процесуално допустима.

За да се произнесе относно наличието на предпоставките по чл.280 ал.1 ГПК за допускане на касационно обжалване на въззивното решение, ВКС съобрази следното:

С обжалваното решение е прието, че по делото е безспорно, че страните са в договорни отношения относно доставка и потребление на ел.енергия за процесния обект; при извършена проверка са констатирани показания на дисплея на електромера по невизуализирана тарифа 1.8.3; електромерът е демонтиран и на негово място е монтиран нов; от констативен протокол на БИМ, ГД „Мерки и измервателни уреди“, РО Русе, се установява, че при софтуеърно четене е установена външна намеса в тарифната схема на електромера; констатирано е наличие на преминала еленергия в тарифа 3, която не е визуализирана на дисплея; отбелязано е, че електромерът съответства на метрологичните характеристики и отговаря на изискванията за точност при измерването на електрическата енергия, като същият не отговаря на техническите характеристики. Въз основа на този протокол е съставено становище за начисление на допълнително общо количество еленергия за периода 15.12.15-8.07.19 на основание софтуеърно прочитане на паметта на СТИ, при което е установено точното количество неотчетена енергия. Издадена е фактура общо за 5880,42лв. - представляваща стойност на количество неотчетена еленергия за процесния период. Съдът се е позовал на заключение на техническа експертиза, от което е установено, че към датата на проверката електромерът е бил в срок на метрологична годност, показанието „прочетено“ в регистър 1.8.3 не е визуализирано на дисплея на измервателния уред. При нормалната му работа преминалата еленергия през измервателната система се визуализира на дисплея през различните часови зони и се записва в енергийните регистри, съответно в регистър 1.8.1-нощна енергия и в регистър 1.8.2-дневна тарифа. В процесния обект отчитането е двутарифно; абонатът е битов; другите два регистъра 1.8.3 и 1.8.4 при настройка на производителя не са активни, съответно не се визуализират на дисплея и не се отчитат. В настоящия случай е визуализирано само количеството енергия, отчетено в часовите зони за дневна и нощна енергия. Показанието, записано в регистър 1.8.3., не е визуализирано на дисплея - което означава, че след като има налични показания в този регистър, е налице нарушение на функционалността на СТИ; вещото лице дава заключение, че няма информация за момента на настъпване на евентуалната софтуеърна намеса.

От правна страна е прието, че, предвид датата на извършената проверка, за ответника е съществувало законово основание за корегиране на сметката на клиент при доказано отчитане на потребена електрическа енергия в невизуализирани регистри на средството за търговско измерване; служебното начисляване на допълнително количество еленергия по партидата на абоната е извършено по реда на обнародваните в ДВ бр.35/30.04.19 Правила за измерване на количеството електрическа енергия /ПИКЕЕ/, в сила от 4.05.19-които са приложими за настоящия правен спор – доколкото техническата проверка в обекта е извършена след влизането им в сила, вкл. предвид чл.55 ал.1, който гласи, че в случаите, когато се установи, че са налице измерени количества еленергия в невизуализирани регистри на средството за търговско измерване, операторът на съответната мрежа начислява измереното след монтажа на средството за търговско измерване количество еленергия в тези регистри. Посочено е, че за да възникне в полза на ответното дружество потестативно право да извърши тази

Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

или

Вижте абонаментните планове

0 0 гласа
Рейтинг
Запишете се
Известявайте ме за
0 Коментари
Inline Feedbacks
Всички коментари