Определение №373/12.05.2021 по дело №3164/2020

Спорът е разрешен с Решение №60184/01.10.2021 по дело №3164/2020

Влезте в профила си, за да не виждате рекламите

Класификация

 • Вид съдебен акт: Определения за допускане
 • Колегия/Отделение: IV-то отделение, Гражданска колегия
 • Допълнителен селективен критерий/Основание: Предстои добавяне

Върховният касационен съд на Република България, четвърто гражданско отделение, в закрито заседание на пети април през две хиляди двадесет и първата година, в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
МИМИ ФУРНАДЖИЕВА

ЧЛЕНОВЕ:
ВЕЛИСЛАВ ПАВКОВ, ЕРИК ВАСИЛЕВ

като изслуша докладваното от съдия Фурнаджиева гр.д. № 3164 по описа на четвърто гражданско отделение на ВКС за 2020 г., за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по реда на чл. 288 ГПК.

История на спора

Образувано е по касационната жалба на „Енерго-Про продажби” АД, със седалище и адрес на управление в [населено място], представлявано от П. С. С., Я. М. Д. и Г. К., чрез адв. Н. М. Б., против въззивно решение № 260119 от 16 юли 2020 г., постановено по в.гр.д. № 1000/2020 г. по описа на окръжния съд в [населено място], с което е потвърдено решение № 1102 от 4 март 2020 г., постановено по гр.д. № 14599/2019 г. по описа на районния съд в [населено място], с което е прието за установено по отношение на „Енерго-Про продажби” АД, че К. Е. Д., с адрес в [населено място], не дължи на дружеството сумата от 7181,64 лева – стойност на служебно начислена електрическа енергия за периода 13.09.2017 г.-12.09.2018 г. по партида с клиентски № [ЕГН] и абонатен № [ЕГН], за обект на потребление в [населено място],[жк], [жилищен адрес].

Мотиви

В касационната жалба се твърди, че въззивното решение е неправилно по всички основания на чл. 281, т. 3 ГПК. Изложени са оплаквания за допуснати нарушения на чл. 235, ал. 2 ГПК и чл. 236, ал. 2 ГПК. Оспорва се изводът на въззивния съд, че поради отмяна на чл. 1-47 и на чл. 52-56 от Правила за измерване на количеството електрическа енергия (ПИКЕЕ) с решение № 1500 по адм.д. № 2385/2016 г. на ВАС към датата на проверката е липсвала нормативна уредба, регламентираща реда за възникване на правото на оператора на електроразпределителната мрежа да извършва проверка на средствата за измерване и едностранно да коригира, респективно да фактурира, допълнително начислени количества електрическа енергия. Поддържа се, че доставчикът не е бил лишен от правно основание за извършване на проверка на средствата за измерване и за преизчисляване на потребеното от абонатите количество електрическа енергия, тъй като към момента на проверката са действали разпоредбите на чл. 48-51 ПИКЕЕ, отменени по-късно с решение № 2315 по адм.д. № 3879/2017 г. на Върховния административен съд, обн. ДВ, бр. 97 от 2018 г., в сила от 23.11.2018 г. Отмяната на текстовете на ПИКЕЕ не лишавала оператора от правно основание да извършва проверка на средствата за измерване на електрическа енергия, като поради специфичния предмет на договорите за доставка на електрическа енергия част от правата и задълженията по тях се регламентирани от Закона за енергетиката. Приложими обаче оставали и общите правила на ЗЗД (чл. 183 ЗЗД), доколкото се касае за договорно правоотношение за продажба на електрическа енергия, по което купувачът дължи заплащане на цената на доставената ... Останалата част от текста на съдебния акт е достъпна само за нашите абонати.

Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

или

Вижте абонаментните планове


Свързани съдебни актове

Препраща към

 • Решение
  Решение № 134 от 30.12.2013 г. по търг. д. № 34/2013 г.
  Липсата на мотиви води ли до недопустимост и обезсилване на първоинстанционното решение или е основание за отмяната му като неправилно от въззивния съд? Задължен ли е при постановяване на решението си въззивният съд да изложи собствени фактически и правни изводи по съществото на спора?
 • Решение по чл. 290 ГПК
  Решение № 75 от 20.06.2016 г. по т. д. № 1608 / 2015 г.
  Задължен ли е съдът да обсъди в решението си всички събрани по делото доказателства, твърдения и възражения на страните от значение за изхода на спора в тяхната съвкупност и да изложи в мотивите си изводи по отношение на тези доказателства, твърдения и възражения? Следва ли съдът да приложи правилата за…
 • Решение по чл. 290 ГПК
  Решение № 94 от 13.09.2016 г. по т. д. № 3768/2014 г.
  Нищожен ли е поради липса на съгласие договор за наем на недвижими имоти при общо определена за всички имоти наемна цена, т.е. при липса на уговорена наемна цена за всеки отделен имот? Може ли да е налице частична недействителност на клаузи, които не засягат същественото съдържание на един договор, когато…
 • Решение по чл. 290 ГПК
  Решение № 161 от 04.10.2016 г. по т. д. № 2220 / 2015 г.
  Задължен ли е въззивният съд да обсъди с мотиви към решението си всички допустими и относими към спорния предмет доводи и възражения на страните?
 • Решение ои чл. 290 ГПК
  Решение №202/25.01.2018 по дело №1826/2016
  За задължението на въззивната инстанция да обсъди, както всички доказателства по делото и то в тяхната взаимна връзка, така и всички доводи на страните от значение за правния спор.

Цитирано в

 • Решение ои чл. 290 ГПК
  Решение №60184/01.10.2021 по дело №3164/2020
  Следва ли мотивите на съдебното решение да съдържат изложение и обсъждане на всички доводи и възражения, посочени във въззивната жалба, и изрични и ясни мотиви?

Цитирани норми и термини

0 0 гласа
Рейтинг
Запишете се
Известявайте ме за
0 Коментари
Inline Feedbacks
Всички коментари