Определение №372/12.05.2021 по дело №3375/2020


Класификация

  • Вид съдебен акт: Определения за недопускане
  • Колегия/Отделение: IV-то отделение, Гражданска колегия
  • Допълнителен селективен критерий/Основание: Предстои добавяне

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

№ 372

София, 12.05.2021 г.

Върховният касационен съд на Република България, четвърто гражданско отделение, в закрито заседание на петнадесети февруари през две хиляди двадесет и първата година, в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: МИМИ ФУРНАДЖИЕВА

ЧЛЕНОВЕ: ВАСИЛКА ИЛИЕВА

ДЕСИСЛАВА ПОПКОЛЕВА

като изслуша докладваното от съдия Фурнаджиева гр.д. № 3375 по описа на четвърто гражданско отделение на ВКС за 2020 г., за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по реда на чл. 288 ГПК.

Образувано е по касационната жалба на М. С. С., с адрес в [населено място], представлявана от адв. К. Г., против решение № 3815 от 29 юни 2020 г., постановено по в.гр.д. № 16250/2019 г., по описа на Софийския градски съд, с което се потвърждава решение № 165352 от 15 юли 2019 г., постановено по гр.д. № 24386/2019 г. по описа на районния съд в гр. София, с което са отхвърлени исковете на С. за отмяна прекратяването от 20.01.2019 г. с предизвестие на трудовото й правоотношение със „Съдърланд глобъл сървисиз България“ ЕООД, за възстановяване на работа на заеманата до уволнението длъжност „консултант-инженер мрежи“ и дружеството да се осъди да й заплати сумата от 19159,98 лева обезщетение за оставането без работа поради незаконното уволнение за период от шест месеца, считано от 01.04.2019 г., и в тежест на касаторката са присъдени разноски.

В касационната жалба се твърди, че решението на въззивния съд е неправилно, защото не е направено никакво реално обсъждане на доводите на касаторката – прекратяването на трудовото правоотношение е незаконно, когато е извършено на несъществуващо в закона основание, при липса на елементите от състава на съответното материално-правно основание, при допуснато нарушение на процедурни правила във връзка с извършване на уволнението, доказателствата по делото, без да се съблюдава предвидената в закона тежест на доказване.Подробно се сочат описани в представени на касаторката документи различни обозначения на звеното, в което тя е работила, като невярно и необосновано съдът бил приел, че касаторката работи в отдел 35034; ако вярното записване на отдела е в англоезичното съдържание от двуезичното допълнително споразумение към трудовия договор, както е прието от съда, то е налице противоречие с няколко норми на българското законодателство, според които българският език е официален; необсъдено е, че касаторката е подписала допълнително споразумение относно заеманата длъжност в отдел 35045. Поддържа се, че съдът бил излязъл извън спора между страните, доколкото работодателят не е твърдял, че е имало реално съкращаване в щата, нито дори и най-общо наличие на фактическо основание за прекратяване на трудовото правоотношение. Неправилно съдът отхвърлил доказателственото искане за събиране на доказателства за новоузнати факти след приключване на делото пред първата инстанция, своевременно поискани с въззивната жалба – за наличие на нови бройки, разкрити след прекратяване на трудовото правоотношение. Не са представени доказателства за отдел 35004, които да подкрепят тезата за законността на уволнението. Неправилно съдът приел, че поради процесуални съображения – по повод на липсващ между страните спор, и без указания по чл. 311, ал. 2 и чл. 313 ГПК, били настъпили каквито и да било преклузии, а исковете са отхвърлени изцяло. В изложение на основанията за допускане на касационното обжалване се поставят правни въпрос, за които касаторката поддържа, че са в приложното поле да на чл. 280, ал. 1, т. 1 и 3 ГПК. Поддържа се още и наличието на хипотезите на чл. 280, ал. 2 ГПК.

Ответникът „Съдърланд глобъл сървисиз България“ ЕООД, със седалище и адрес на управление в гр. София, не представя отговор на касационната жалба.

За да потвърди първоинстанционното решение, въззивния съд приема, че трудовото правоотношение между страните е прекратено с изтичането на срока на отправеното до касаторката предизвестие, което е в достатъчна степен и ясно мотивирано, че се основава на съкращаване в щата; съкращаването в щата е реално, установено с писмени и гласни доказателства; длъжността на ищцата е била единична (ищцата не е посочила в исковата молба конкретни твърдения за идентични на нейната длъжности), поради което подборът не е бил задължителен. Съдът преценява мотивите на първата инстанция като недостатъчно подробни, но възприема крайния извод за неоснователност на исковете. Съдът приема, че преди връчването на предизвестието ищцата е заемала длъжността „консултант-инженер техническа поддръжка, ниво

Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

или

Вижте абонаментните планове

0 0 гласа
Рейтинг
Запишете се
Известявайте ме за
0 Коментари
Inline Feedbacks
Всички коментари