Определение №****/**.**.2022 по дело №****/2021

Определение за недопускане

Класификация

  • Вид съдебен акт: Определения за недопускане
  • Колегия/Отделение: I-во отделение, Търговска колегия
  • Допълнителен селективен критерий: Предстои добавяне

Анотация

Въпрос

Предстои добавяне на анотация. Междувременно, моля, прочете пълния текст на съдебния акт.

Отговор
За да прочетете пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си ВХОД или да закупите абонамент КУПЕТЕ СЕГА

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

№ 367

гр. София, 21.06.2022 г.

ВЪРХОВНИЯТ КАСАЦИОНЕН СЪД на Република България, Търговска колегия, I отделение, в закрито заседание на двадесет и трети май през две хиляди двадесет и втора година, в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Тотка Калчева

ЧЛЕНОВЕ: Вероника Николова

Мадлена Желева

при секретаря ......................................, след като изслуша докладваното от съдия Калчева, т.д. № 1785 по описа за 2021г., за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по чл.288 ГПК.

Образувано е по касационна жалба на „Монтаж строителни конструкции“ АД, [населено място], срещу решение № 10307/08.04.2021г., постановено по т.д.№ 5979/2018г. от Софийски апелативен съд, с което е оставена без уважение молба вх.№ 31717/23.02.2021г. с правно основание чл.247 ГПК за отстраняване на несъответствие между формираната воля на съда в мотивната част и диспозитива на решение № 10027/12..01.2021г. по т.д.№ 5979/2018г. на САС поради наличието на очевидна фактическа грешка, с правно основание чл.251 ГПК за извършване на тълкуване на същото решение поради неяснота и с правно основание чл.250 ГПК за допълване на диспозитива на решението поради непълнота.

Касаторът поддържа, че решението е неправилно, а допускането на касационното обжалване основава на наличието на предпоставките по чл.280, ал.2, пр.3 ГПК.

Ответникът „Спедиция логистика“ АД, [населено място], оспорва жалбата. Претендира разноски за касационното производство.

Върховният касационен съд, Търговска колегия, I отделение, след като разгледа касационната жалба и извърши преценка на предпоставките на чл.280, ал.1 ГПК, констатира следното:

Касационната жалба е редовна – подадена е от надлежна страна, срещу подлежащ на касационно обжалване съдебен акт в преклузивния срок по чл.283 ГПК и отговаря по съдържание на изискванията на чл.284 ГПК.

С решение № 10027/12.01.2021г. Софийският апелативен съд е потвърдил решение № 1688/10.08.2018г. по т.д.№ 2700/2013г. на СГС, с което са отхвърлени исковете на „Спедиция логистика“ АД срещу „Монтаж строителни конструкции“ АД за заплащане на основание чл.92 ЗЗД на сумата от 25001 лв., част от обща претенция от 246165,47 лв., представляваща неустойка за забава по договор за изработка от 23.07.2010г., ведно със законната лихва от 03.04.2013г., на основание чл.265, ал.1, т.2 ЗЗД сумата от 74936,40 лв., част от обща претенция в размер на 120000 лв., представляваща стойността на разходите за поправка на некачествено извършени СМР, ведно със законната лихва от 03.04.2013г., като погасени чрез прихващане с вземането на „Монтаж строителни конструкции“ АД срещу „Спедиция логистика“ АД за заплащане на основание чл.266, ал.1 ЗЗД на сумата от 275000 ... Останалата част от текста на съдебния акт е достъпна само за нашите абонати.

Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

или

Вижте абонаментните планове


Свързани съдебни актове

Препраща към

Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

Цитирано в

Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

Цитирани норми и термини

Leave a comment

Бъдете в крак с практиката!

Запишете се за информационните ни бюлетини Dictum! Обещаваме да Ви информираме редовно за най-новата практика на ВКС по граждански и търговски дела!

Бъдете в крак с практиката!

Запишете се за информационните ни бюлетини Dictum! Обещаваме да Ви информираме редовно за най-новата практика на ВКС по граждански и търговски дела!