Определение №367/11.05.2021 по дело №903/2021


Класификация

  • Вид съдебен акт: Определения за допускане
  • Колегия/Отделение: Гражданска колегия, III-то отделение
  • Допълнителен селективен критерий: чл. 280 ал. 2 пр. 2 ГПК

Анотация

Въпрос

Относно допустимостта на предявявен отрицателен установителен иск за установяване недължимост на вземане, като погасено по давност, изтекла след снабдяване на кредитора-ответник с изпълнителен лист на съдебно изпълнително основание, при липса на висящо изпълнително производство за събирането му.

Отговор

Предстои добавяне след постановяване на съдебното решение по делото. Кликнете на бутона "Известете ме за обновления" в дясно, за да получите известие по имейл при публикуване на съдебното решение по делото.


Върховният касационен съд на Република България, Трето гражданско отделение в закрито заседание на двадесет и седми април през две хиляди двадесет и първа година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
МАРИО ПЪРВАНОВ

ЧЛЕНОВЕ:
ИЛИЯНА ПАПАЗОВА, МАЙЯ РУСЕВА

като изслуша докладваното от съдия Папазова гр.д.№ 903 по описа за 2021г. на ІІІ г.о. и за да се произнесе взе пред вид следното :

Производството е с правно основание чл.288 от ГПК.

История на спора

Образувано е въз основа на подадената касационна жалба от С. Д. Я. от [населено място], чрез процесуалният представител адвокат Г. против въззивно решение № 260015 от 11.09.2020г. по в.гр.д. № 13560 по описа за 2018г. на Софийски градски съд, с което е обезсилено решение № 86803 от 8.04.2019г. по гр.д. № 51851/2016г. на Районен съд София, прекратено е производството по делото и са присъдени разноски.

Мотиви

Касационната жалба е подадена в срока по чл.283 от ГПК и е срещу подлежащо на касационно обжалване въззивно решение. За да се произнесе по допустимостта й, Върховният касационен съд, състав на Трето гражданско отделение прецени следното:

Въззивният съд, във връзка с предявения отрицателен установителен иск, квалифициран по чл.439 ГПК, че ищецът Я. не дължи на ответницата Н. Г. сумата от 5 880лв., обезщетение за ползване без правно основание за периода 7.05.2007г.-28.07.2008г.на недвижими имот, за която е издаден изпълнителен лист от 19.10.2009г. и е образувано изпълнително дело № 20108510400222 по описа на ЧСИ М.П. поради погасено по давност право на принудително изпълнение, е приел че за ищеца не е налице правен интерес, доколкото е счел за установено, че образуваното изпълнително дело е било прекратено с постановление от 30.09.2013г. Липсата на абсолютна процесуална предпоставка, за която съдът следи служебно, е решаващият мотив на въззивния съд за прекратяване на производството и обезсилване на първоинстанционния акт, с който е прието, че последното изпълнително действие е било извършено на 31.05.2011г. и считано от посочената дата, петгодишната давност е изтекла на 31.05.2016г.

Касаторът е приложил изложение, в което са поставени следните групи въпроси, на основание чл.280 ал.1 ГПК, т.1 и т.3: 1. Относно наличието на правен интерес за длъжника-ищец от установяване, че същият не дължи изпълнение на погасено по давност вземане, за което е налице изпълнително основание /влязло в сила съдебно решение/, въз основа на което е издаден изпълнителен лист. Допустимо ли е предявяването на отрицателен установителен иск /без значение дали по чл.124 ГПК или по чл.439 ГПК/ за установяване недължимост на вземане, като погасено по давност, изтекла след снабдяване на кредитора-ответник с изпълнителен лист на съдебно изпълнително основание, при липса на висящо изпълнително производство за събирането му, пред вид прекратяване на образуваното такова, на основание чл. 433, ал. 1, т. 8 ГПК? Твърди противоречие на въззивния акт с приетото в постановено по реда на чл.274, ал.3 ГПК определение по ч.т.д.№ 1660/2016г. на І т.о., както и на решения по т.д.№ 400/2009г.на ІІ т.о., т.д.№ 634/2010г.на І т.о., гр.д.№ 1812/2015г.на ІV г.о. и ТР по т.д.№ 2/2010г.на ВКС. Според касатора, въпросът за наличие на правен интерес, не може да бъде преценяван след като по делото не са представени доказателства за надлежно връчване на антидатираното по негови твърдения - постановление от 30.09.2013г. за прекратяване на образуваното изпълнително производство. /Липсва искане за прекратяване, наложената възбрана не е вдигната, не е върнат изпълнителния лист на взискателя/.

2. Относно правната квалификация на иска и задължението на съда да я определи?,

3. Относно задължението на съда, преди приключване на производството и постановяване на акта си, с оглед изясняване на спора

Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

или

Вижте абонаментните планове

0 0 гласа
Рейтинг
Запишете се
Известявайте ме за
0 Коментари
Inline Feedbacks
Всички коментари