Определение №367/11.05.2021 по дело №4185/2020


Класификация

  • Вид съдебен акт: Определения за допускане
  • Колегия/Отделение: Гражданска колегия, IV-то отделение
  • Допълнителен селективен критерий: чл. 280 ал. 1 т. 1 ГПК

Анотация

Въпрос

Относно задължението на съда да обсъди доводите, твърденията и възраженията на страните, както и всички доказателства по делото, е обуславящ за крайния изход на спора.

Отговор

Предстои добавяне след постановяване на съдебното решение по делото. Кликнете на бутона "Известете ме за обновления" в дясно, за да получите известие по имейл при публикуване на съдебното решение по делото.


Върховният касационен съд на Република България, четвърто гражданско отделение, в закрито заседание на двадесет и девети март през две хиляди двадесет и първата година, в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
МИМИ ФУРНАДЖИЕВА

ЧЛЕНОВЕ:
ВАСИЛКА ИЛИЕВА, ДЕСИСЛАВА ПОПКОЛЕВА

като изслуша докладваното от съдия Фурнаджиева гр.д. № 4185 по описа на четвърто гражданско отделение на ВКС за 2020 г., за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по реда на чл. 288 ГПК.

История на спора

Образувано е по касационната жалба на „Енерго-Про продажби” АД, със седалище и адрес на управление в гр. Варна, представлявано от П. С. С., Я. М. Д. и Г. К., чрез адв. Н. Г., против въззивно решение № 990 от 29 септември 2020 г., постановено по в.гр.д. № 1470/2020 г. по описа на окръжния съд в гр. Варна, с което е потвърдено решение № 935 от 25 февруари 2020 г., постановено по гр.д. № 12065/2019 г. по описа на районния съд в гр. Варна, с което е прието за установено по отношение на „Енерго-Про продажби” АД, че Е. Е. Т., с адрес в гр. Варна], не дължи на дружеството сумата от 6575,59 лева, представляваща корекция на консумирана електрическа енергия за периода 25.07.2017 г.-24.07.2018 г. по партида с клиентски № [ЕГН] и абонатен № [ЕГН], за обект на потребление в [населено място],[жк], [жилищен адрес] вх. „В”, ап. 41.

Мотиви

В касационната жалба се твърди, че въззивното решение е неправилно по всички основания на чл. 281, т. 3 ГПК. Поддържа се, че при постановяване на решението въззивният съд е допуснал нарушение на чл. 236, ал. 2 ГПК, като не е обсъдил възраженията и доводите, изложени във въззивната жалба; че в нарушение на материалния закон бил изводът, че към момента на установяване на неправомерното софтуерно въздействие върху процесния електромер Правилата за измерване на количеството електрическа енергия (ПИКЕЕ) не представляват приложим закон, тъй като към момента на проверката са действали разпоредбите на чл. 48-51 ПИКЕЕ. Дори и да се приеме, че чл. 50 ПИКЕЕ е неприложим в случая, то процесната сума се дължи на основание чл. 183 ЗЗД, тъй като в случая се касае до точно установено количество на реално потребена енергия, чието заплащане се дължи от абоната по силата на договора за покупко-продажба на електрическа енергия, но съдът не се е произнесъл изобщо по този довод. Поддържа се, че по делото е безспорно установено, че количеството 35201 квтч електрическа енергия по регистър 1.8.3 е реално доставено до обекта на потребление, същото е реално потебено, но не е заплатено. Оспорват се изводите за липса на доказателства, че при демонтажа на електромера същият е бил в състоянието, в което е представен за метрологична експертиза, както и че при монтажа електромерът е бил с нулеви показания в скритите регистри. В тази връзка се сочи, че според съставения от служители на дружеството констативен протокол от 24.07.2018 г. и протоколът на Българския институт по метрология (БИМ) от 15.07.2019 г. електромерът е бил поставен в безшевна торба, пломбирана с пломба № 507645, поради което нямало как да е манипулиран след демонтажа, тъй като целостта на пломбата би се нарушила и това е щяло да бъде посочено в протокола на БИМ. От представения протокол за монтаж на електромера от 05.06.2014 г. и от отговорите на вещото лице в съдебно заседание пък се установявало, че електромерът е бил нов при поставянето му и е бил с нулеви показания във всички регистри. В изложението на основанията за допускане на касационното обжалване се поставят правни въпроси в приложното поле на чл. 280, ал. 1 ГПК, т. 1 и т.

Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

или

Вижте абонаментните планове

0 0 гласа
Рейтинг
Запишете се
Известявайте ме за
0 Коментари
Inline Feedbacks
Всички коментари