Определение №364/05.08.2020 по дело №823/2020

Спорът е разрешен с Решение №143/15.07.2021 по дело №823/2020


Класификация

  • Вид съдебен акт: Определения за допускане
  • Колегия/Отделение: Гражданска колегия, I-во отделение
  • Допълнителен селективен критерий: чл. 280 ал. 1 т. 3 ГПК

Анотация

Въпрос

Има ли действие за първоначалния взискател възбрана, наложена по изпълнително дело на присъединен кредитор?

Отговор
Достъпно само за нашите абонати.

Върховният касационен съд на Република България, първо гражданско отделение в закрито заседание, в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
ДИЯНА ЦЕНЕВА

ЧЛЕНОВЕ:
БОНКА ДЕЧЕВА, ВАНЯ АТАНАСОВА

разгледа докладваното от съдията Д. Ценева гр.д. № 823/2020 г. по описа на ВКС, І г.о. и за да се произнесе, взе предвид :

Производството е по чл. 288 ГПК.

История на спора

Образувано е по касационна жалба, подадена от С. П. К. чрез нейния пълномощник адв. В. А., срещу въззивно решение № 247 от 05.11.2019 г. по в.гр.д. № 494/2019 г. на Ловешкия окръжен съд. В жалбата са изложени доводи за неправилност на решението поради нарушение на материалния закон и допуснати нарушения на съдопроизводствените правила. Жалбоподателката поддържа, че въззивният съд е приложил разпоредбата на чл. 457 ГПК, ал.1 и 2 извън нейния действителен смисъл, както и че е допуснал нарушение на разпоредбите на чл. 79 ЗС и чл. 68 ЗС.

Иска се въззивното решение да бъде допуснато до касационно обжалване на чл. 280, ал. 1, т. 1 ГПК по въпроса дали извършените изпълнителни действия по изпълнително дело на присъединен кредитор имат ли действие по изпълнителното дело на първоначалния кредитор, по което се извършва принудителното изпълнение, както и по въпроса допустимо ли е съдът да задължава ищеца да привлича ответник, който не е задължителен другар в процеса. По първия въпрос твърди противоречие с т.5 от ТР № 2 от 26.06.2015 г. по тълк.д. № 2/2013 г. на ОСГТК на ВКС, а по втория - с т.4 от ТР № 3/2015 от 10.07.2017 г. по тълк.д. № 3/2015 г. на ОСГТК на ВКС. Позовава се и на основанието по чл. 280, ал.2 ГПК- очевидна неправилност.

В отговор на касационната жалба ответникът по касация „Обединена българска банка” АД- [населено място] изразява становище, че не са налице сочените от жалбоподателката основания за допускане на касационно обжалване.

Ответниците по касация Р. С. Ш. и С. М. С. не са взели становище.

Мотиви

Върховният касационен съд, състав на първо гражданско отделение, за да се произнесе по допускане на въззивното решение до касационно обжалване, съобрази следното:

С обжалваното въззивно решение е потвърдено решение № 147 от 02.05.2019 г. по гр.д. № 75/2018 г. на Районен съд - Троян, с което е отхвърлен предявеният от С. П. К. против „ОББ” АД - [населено място], С. М. С. и Р. С. Ш. иск с правно основание чл. 440, ал.1 ГПК за установяване в отношенията между страните, че длъжникът по изп.д. № 247/2000 г. по описа на СИС при Районен съд Троян Радослав Ш. не е собственик на първия етаж от сградата с идентификатор ......... по КККР, с адрес [населено място], [улица], ет.1, ап.1, с площ 62 кв.м.

От фактическа страна по делото е прието за установено, че на основание изпълнителен лист, издаден по гр.д. № 545/2000 г. по описа на Районен съд Троян на 07.11.2000 г. в Съдебно- изпълнителната служба при Районен съд Троян е образувано изпълнително дело № 247/2000 г., с взискател „ОББ” АД - [населено място] и длъжник ЕТ „ Роки- СЛ Р. Ш.” за събиране на парично вземане на банката, произтичащо от договор за банков кредит. Вземането е обезпечено с договорна ипотека, учредена от Р. Ш. в полза на банката върху недвижим имот, представляващ дворно място с площ 1075 кв.м, находящо се във вилната зона на [населено място], и построените в него двуетажна жилищна сграда и гараж, съставляващо по регулационния план на селото парцел ... в кв. .... На длъжника е връчена призовка за доброволно изпълнение, извършен е опис на имота и е изготвена оценка. Насрочена е публична продан на имота от 06.10.2003 г. до 06.11.2003 г., която е обявена за нестанала поради неявяване на купувач.

Установено е също, че с решение № 86 от 16.04.2004 г. по

Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

или

Вижте абонаментните планове

0 0 гласа
Рейтинг
Запишете се
Известявайте ме за
0 Коментари
Inline Feedbacks
Всички коментари