*****ение №****/**.**.20** по дело №******/20**


Класификация

  • Вид съдебен акт: Определения - други
  • Колегия/Отделение: II-ро отделение, Търговска колегия
  • Допълнителен селективен критерий: Предстои добавяне

Анотация

Въпрос

Предстои добавяне на анотация. Междувременно, моля, прочете пълния текст на съдебния акт.

Отговор
За да прочетете пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си ВХОД или да закупите абонамент КУПЕТЕ СЕГА

O П Р Е Д Е Л Е Н И Е

№ 362

[населено място], 04.08.2022 г.

ВЪРХОВЕН КАСАЦИОНЕН СЪД, Търговска Колегия, второ отделение, в закрито заседание на тринадесети юли, през две хиляди двадесет и втора година, в състав :

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Татяна Върбанова

ЧЛЕНОВЕ: Петя Хорозова

Иванка Ангелова

като разгледа докладваното от съдия Ангелова ч.т.д.№ 1284/2022 год. и за да се произнесе съобрази следното :

Производството е по чл.274, ал.3 ГПК.

Образувано е по частна касационна жалба на „Пропъртис Дивелопмънт Груп“АД срещу Определение № 527/ 07.02.2022г. по в.ч.гр.д. № 11697/2021 г. на Софийски градски съд, с което е потвърден отказ № 1467/25.08.2021г. по преписка вх.№ 61166/25.08.2021г. на съдия по вписванията при Софийски районен съд – да разпореди вписване на дружествения договор на жалбоподателя, отразяващ направена от вносители Надежда Й. П. и В. П. П. непарична вноска в капитала на „Пропъртис Дивелопмънт Груп“АД. Жалбоподателят се позова на обективно установима непълнота на доказателствения материал поради пропуск на Службата по вписванията да изпрати преписката в цялост и поради липса на процесуална активност от страна на решаващия въззивен състав – видно от съпоставянето на определението на съдията по вписванията относно съдържанието на преписката и съдържанието на изпратената за произнасяне от въззивния съд преписка, несъдържаща твърдян като приложен към молбата за вписване Препис от официален препис от Учредителен акт на „Пропъртис Дивелопмънт Груп“АД, издаден от Служба по регистрация – [населено място], с рег.№ 2024/24.08.2021г. на нотариус Б. Н. – СРС, отразяващ изменението на капитала чрез извършената непарична вноска, приемането на нови акционери и записването от тях на нови акции. Счита, че въззивният съд е бил длъжен служебно да изиска установимия като представен препис от официален препис от учредителния акт на дружеството или евентуално – да го изиска от жалбоподателя. Също така сочи, че въззивният съд не е взел становище по въпроса, противоречиво разрешаван от съдилищата, дали нотариално завереният препис по чл.591 от ГПК от официален препис по чл.33, ал.5 ЗТРРЮЛНЦ удовлетворява изискванията на чл.73, ал.5 от ТЗ във връзка с чл.8, ал.2 от ПВп. Поддържа, че нотариално завереният препис по чл.591 от ГПК от официален препис по чл.33, ал.5 от ЗТРРЮЛНЦ на учредителния акт, издаден от АВ при МП, е равностоен на препис от оригинала и удовлетворява изискването за нотариална заверка на извлечението по чл.73, ал.5 от ТЗ.

В изложението по чл.284, ал.3, т.1 от ГПК частният касационен жалбоподател поставя следните процесуалноправни и материалноправни въпроси, заявени ... Останалата част от текста на съдебния акт е достъпна само за нашите абонати.

Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

или

Вижте абонаментните планове


Свързани съдебни актове

Препраща към

Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

Цитирано в

Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

Цитирани норми и термини

0 0 гласа
Рейтинг
Запишете се
Известявайте ме за
0 Коментари
Inline Feedbacks
Всички коментари