Определение №36/28.01.2021 по дело №3230/2020

Спорът е разрешен с Решение №68/28.05.2021 по дело №3230/2020


Класификация

  • Вид съдебен акт: Определения за допускане
  • Колегия/Отделение: II-ро отделение, Гражданска колегия
  • Допълнителен селективен критерий: чл. 280 ал. 2 пр. 2 ГПК

Анотация

Въпрос

Касационното обжалване е допуснато поради съмнения за недопустимост на обжалвания съдебен акт, поради което не е формулиран касационен въпрос.

Отговор

Върховният касационен съд на Република България, Второ гражданско отделение, в закрито съдебно заседание на деветнадесети януари през две хиляди и двадесет и първа година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
КАМЕЛИЯ МАРИНОВА

ЧЛЕНОВЕ:
ВЕСЕЛКА МАРЕВА, ЕМИЛИЯ ДОНКОВА

като разгледа докладваното от съдия Камелия Маринова гр.д. № 3230 по описа за 2020 г., за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по чл.288 ГПК.

История на спора

Образувано е по касационна жалба на Т. В. З. чрез пълномощника й адвокат П. Т. против решение № 770 от 28.01.2020 г., постановено по гр.д. № 6770 по описа за 2018 г. на Софийски градски съд, с което е обезсилено решение № 300629 от 21.12.2017 г. по гр.д. № 19454/2014 г. на Софийски районен съд, 50-ти състав в частта за отхвърляне на предявения от Т. В. З. против С. С. Х., Д. К. И., Я. К. И. и В. В. Ц. установителен иск за собственост на основание наследяване и давностно владение на 1/2 ид.ч. от поземлен имот с идентификатор *** с площ 674 кв.м. и е прекратено производството по делото поради липса на правен интерес, същото решение е потвърдено в частта, с която е отхвърлен предявения от Т. В. З. против С. С. Х., Д. К. И., Я. К. И. и В. В. Ц. установителен иск за собственост на основание давностно владение на 1/2 ид.ч. от поземлен имот с идентификатор *** с площ 674 кв.м. и същото решение е отменено в частта за уважаване на иска по отношение на 397 кв.м. от поземлен имот ** и вместо него е постановено друго за отхвърляне на предявения от Т. В. З. против С. С. Х., Д. К. И., Я. К. И. и В. В. Ц. установителен иск за собственост на основание наследяване и давностно владение на поземлен имот с идентификатор *** с площ от 397 кв.м.

С. С. Х. e подал чрез пълномощника си адвокат И. Н. писмен отговор по реда и в срока по чл.287, ал.1 ГПК, в който оспорва наличието на основание за допускане на касационно обжалване и претендират присъждане на направените разноски.

Мотиви

За да се произнесе по наличието на основание за допускане на касационно обжалване, касационният съд съобрази следното:

Въззивният съд е констатирал, че видно от уточнителна молба на ищцата от 15.05.2014 г. /л.17 от делото на СРС/, същата е претендирала, че е придобила по давност правата на сестра си и е поискала да бъде призната за собственик на 1/2 ид.ч. от имот с идентификатор *** с площ от 674 кв.м. и по давност на другата част от дворното място с площ от 397 кв.м. и идентификатор ***. Посочила е, че имотите са били част от неурегулирано дворно място № *, което е останало съсобствено и след делбата от 29.11.1977 г. между баща й В. Ц. П. и сестра му С. Ц. П.. По плана от 1985 г. мястото е заснето с пл. № * и * и урегулирано с парцел *, като баща й владял парцела за имот * и придадените 390 кв.м. от парцел *.

Приел е за установено въз основа протокол за делба от 29.11.1977 г. и приложена скица към него, че В. П. е придобил дял първи /жилищна сграда с площ от 64 кв. м., заедно с дворно неурегулирано място от 780 кв.м. в югозападната част на поделяемия наследствен имот, заключено в точки 1, 12, 10, 11, 2 и 1 по заключението на вещото лице и приложената към него скица на имот с пл. № 36 по плана на [населено място] от 1966 г./, а С. П. е придобила дял втори /паянтова сграда с площ 44 кв. м. на един етаж и стопанска сграда – кошара 6 кв.м., заедно с част от

Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

или

Вижте абонаментните планове

0 0 гласа
Рейтинг
Запишете се
Известявайте ме за
0 Коментари
Inline Feedbacks
Всички коментари