Определение №36/02.02.2021 по дело №3082/2020

Спорът е разрешен с Решение №60131/29.06.2021 по дело №3082/2020


Класификация

  • Вид съдебен акт: Определения за допускане
  • Колегия/Отделение: Гражданска колегия, IV-то отделение
  • Допълнителен селективен критерий: чл. 280 ал. 1 т. 3 ГПК

Анотация

Въпрос

Възниква ли и при какви предпоставки право на отказ/ на разваляне на предварителен договор за покупко-продажба на имот и на възстановяване на задатък, ако към договора купувачът знае, че имотът е ипотекиран?

Отговор
Достъпно само за нашите абонати.

Върховен касационен съд на Република България, Гражданска колегия, Четвърто отделение в закритото заседание на двадесет и шести януари две хиляди двадесет и първа година в състав:

Председател:
Веска Райчева

Членове:
Зоя Атанасова, Геника Михайлова

разгледа докладваното от съдия Михайлова гр.д. № 3082 по описа за 2020 г.

Производството е по чл. 288 ГПК.

История на спора

Обжалвано е решение № 835/ 30.01.2020 г. по гр.д. № 12 548/ 2018 г., с което Софийски градски съд, потвърждавайки решение № 31 708/ 03.05.2018 г. по гр.д. № 40464/ 2017 г. на Софийски районен съд, по иска, предвиден в чл. 422, ал. 1 ГПК, е признал за установено, че П. М. П. дължи на Е. С. С. сумата 6 000.00 лв. – невъзстановен задатък по предварителен договор за покупко-продажба на недвижим имот от 11.04.2014 г., ведно със законната лихва от 10.02.2017 г., както и сумата 1 668.34 лв. – законни лихви в обезщетение на забавеното плащане на главницата в периода 19.04.2014 г. – 10.02.2017 г., за които е издадена заповед за изпълнение по чл. 410 ГПК по гр.д. № 8541/ 2017 г., на Софийски районен съд.

Решението се обжалва от П. М. П. с искане да бъде допуснато до касационен контрол за проверка на неговата правилност по материално-правния въпрос, уточнен и конкретизиран (т. 1 от ТР № 1/ 19.02.2010 г. по тълк.д. № 1/ 2009 г. ОСГТК на ВКС): Възниква ли и при какви предпоставки право на отказ/ на разваляне на предварителен договор за покупко-продажба на имот и на възстановяване на задатък, ако към договора купувачът знае, че имотът е ипотекиран? Касаторът счита въпросът включен в предмета на обжалване, а допълнителната предпоставка по чл. 280, ал. 1, т. 3 ГПК за допускане на касационния контрол извежда с довод, че е от значение за точното прилагане на закона и за развитието на правото. По същество се оплаква, че с решение е нарушен материалният закон (чл. 20 ЗЗД и чл. 93, ал. 2, изр. 2 ЗЗД). Претендира разноските по делото.

Ответникът Е. С. С. възразява, че повдигнатия въпрос няма претендираното значение, тъй като въззивният съд го е решил в съответствие с практиката на Върховния касационен съд и решението е правилно. Позовава се на решение № 11/ 06.03.2018 г. по гр.д. № 1289/2017 г. на III-то ГО, решение № 153/ 28.12.2012 г. по т.д. № 1022/ 2011 г. на I-во ТО, решение № 231/ 13.02.2013 г. по т.д. № 1268/ 2011 г. на II-ро ТО, решение № 22/ 03.04.2013 г. по гр.д. № 821/ 2011 г. на I-во ТО, решение № 41/ 16.05.2013 г. по т.д. № 1171/ 2011 г. на II-ро ТО, решение № 29/ 12.04.201 г. по т.д. № 488/ 2009 г. на I-во ТО и решение № 197/ 02.12.2013 г. по т.д. № 68/ 2013 г. на II-ро ТО. Претендира разноски пред касационната инстанция.

Мотиви

Настоящият състав намира жалбата с допустим предмет – решението е въззивно, по гражданско дело с цена на иска над 5 000 лв.; от процесуално легитимирана страна – касатор е ответникът по уважения иск; спазен е срокът по чл. 283 ГПК и всички останали предпоставки за нейната редовност и допустимост, а повдигнатият въпрос има претендираното значение. Съображенията са следните:

Въззивният съд е приел, че: 1) с предварителен договор от 11.04.2014 г. страните са се задължили до 11.05.2014 г. да сключат окончателен, с който ответникът П. П. да продаде на ищеца Е. С. един свой имот в Благоевград, кв. Грамада на цена 62 000 лв., а ищецъте платил задатък за сумата 6 000 лв.; 2) на 19.05.2014 г. ищецът упражнява право на отказ от договора; 3) то е възникнало, защото срокът

Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

или

Вижте абонаментните планове

0 0 гласа
Рейтинг
Запишете се
Известявайте ме за
0 Коментари
Inline Feedbacks
Всички коментари