Решение №36/06.07.2021 по дело №2010/2020


  Класификация

  • Вид съдебен акт: Определения за недопускане
  • Колегия/Отделение: Предстои добавяне
  • Допълнителен селективен критерий: Предстои добавяне

  Анотация

  Въпрос
  Отговор
  Достъпно само за нашите абонати.

  1

  2

  Р Е Ш Е Н И Е

  № 36

  София 06.07.2021 г.

  В И М Е Т О Н А Н А Р О Д А

  Върховният касационен съд на Република България, първо гражданско отделение в публично заседание на шестнадесети март две хиляди двадесет и първа година в състав :

  ПРЕДСЕДАТЕЛ : ДИЯНА ЦЕНЕВА

  ЧЛЕНОВЕ : БОНКА ДЕЧЕВА

  ВАНЯ АТАНАСОВА

  при секретаря Даниела Никова

  изслуша докладваното от съдията Д. Ценева гражданско дело № 2010/2020 година и за да се произнесе, взе предвид :

  Производството е по чл. 307, ал.2 ГПК.

  Образувано е по молба, подадена от Р. Т. П. чрез нейния пълномощник адв. М. А., за отмяна на влязлото в сила решение по гр.д. № 4350/2017 г. на Районен съд-Сливен, потвърдено с решение по гр.д. № 203/2018 г. на Окръжен съд-Сливен. Молителката сочи, че са налице предпоставките на чл. 303, ал.1, т.1 ГПК, като твърди, че след влизане в сила на решението е узнала, че наследодателят й А. А. е съставял документи с нотариална заверка на подписите, които съдържат завещателни разпореждания, които отменят оставеното от същия саморъчно завещание на 03.07.2017 г. В подкрепа на твърдението си представя официално заверени копия от книгата за нотариални заверки на кметство [населено място], пълномощно от А. И. А., неподписано от упълномощителя и без нотариална заверка, декларация по чл. 264, ал.1 ДОПК от името на А. И. А., неподписана и без нотариална заверка и декларация от името на същия по чл. 25, ал.8 ЗННД, също неподписана и без нотариална заверка Счита, че тези доказателства са от съществено значение за изхода на делото, тъй като сочат, че завещателят А. А. не е имал воля да се разпореди с притежаваните от него имоти чрез завещание.

  В отговор на молбата за отмяна насрещната страна Н. Р. И. изразява становище, че представените от молителката писмени доказателства не са новооткрити по смисъла на чл. 303, ал.1, т.1 ГПК, както и че са неотносими към изхода на делото.

  Върховният касационен съд, състав на първо гражданско отделение, за да се взе предвид следното:

  С решение № 81 от 02.05.2018 г. по в.гр.д. № 203/2018 г. на Окръжен съд-Сливен, е потвърдено решение № 97 от 12.02.2018 г. по гр.д. № 4350/2017 г. на Сливенския районен съд в обжалваната му част, с която е признато за установено по отношение на Р. Т. П., че Н. Р. И. е собственик на описаните в диспозитива на решението земеделски имоти: нива в м. „П. м.”, представляваща имот № ....., с площ 10.761 дка; нива в м.” П. м.”, съставляваща имот № ....., с площ 8.313 дка и нива в м.” С.”, съставляваща имот № ....., с площ 8.712 дка, всички в землището на [населено място], общ. С., на основание саморъчно завещание, оставено от А. И. А.. За да постанови този резултат въззивният съд е приел, че процесните имоти са били собственост на А. И. А.. С универсално саморъчно завещание, съставено на 03.07.2017 г., той завещал на Н. Р. И. всичките си движими вещи и недвижими имоти, които притежава към момента на смъртта си.

  Молителката в настоящото производство Р. Т. П. е оспорила истинността на завещанието, като е твърдяла, че завещателят не е имал намерение да извършва завещателни разпореждания. За установяване на това обстоятелство е поискала да бъде допусната до разпит като свидетел секретарят на кметство [населено място] Б. . Това доказателствено искане е оставено без уважение. Назначена е съдебно-графическа експертиза, която е дала заключение, че завещанието е написано и подписано от завещателя А. И. А.. Заключението не е било оспорено от молителката.

  След преценка на събраните по делото доказателства въззивният съд е приел, че завещанието отговаря на изискванията на чл. 25-27 ЗН и е породило правно действие. Въззивният съд е обсъдил заявеното за пръв път с въззивната жалба възражение за неспазване формата на завещанието поради поправка на датата, на която е изготвено, и е намерил същото за неоснователно. Приел е, че датата-3.07.2017 г., е изписана както

  Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

  За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

  или

  Вижте абонаментните планове

  0 0 гласа
  Рейтинг
  Запишете се
  Известявайте ме за
  0 Коментари
  Inline Feedbacks
  Всички коментари