Определение №36/27.10.2021 по дело №17/2021

  Влезте в профила си, за да не виждате рекламите

  Класификация

  • Вид съдебен акт: Определения за недопускане
  • Колегия/Отделение: Предстои добавяне
  • Допълнителен селективен критерий: Предстои добавяне

  Анотация

  Въпрос
  Отговор
  Достъпно само за нашите абонати.

  О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

  № 36

  София, 27.10.2021 година

  Върховният касационен съд и Върховен административен съд на Република България, петчленен състав, сформиран по реда на чл. 135, ал.4 от Административно процесуалния кодекс, в закрито заседание на 12 октомври две хиляди двадесет и първа година, в състав:

  ПРЕДСЕДАТЕЛ: БИСЕРКА ЦАНЕВА

  ЧЛЕНОВЕ: ДИЯНА ЦЕНЕВА

  МИРОСЛАВ МИРЧЕВ

  БОНКА ДЕЧЕВА

  ВАНЯ АТАНАСОВА

  изслуша докладваното от съдията БОНКА ДЕЧЕВА

  гр.дело А № 17/2021 година

  Производството е по чл. 135, ал.4 АПК

  С определение № 270 от 04.08.2021 г. по гр.д.№ 273/2021 г. на РС-Белоградчик е повдигната препирня за подсъдност между този съд и Административен съд-Видин по искова молба, подадена от Б. М. И. срещу Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество /КПКОНПИ/ за присъждане на обезщетение в размер на 10 000 лв. за неимуществени вреди, причинени му с решение № РС-898-19-032/06.04.2020 г. на КПКОНПИ за установяване конфликт на интереси, което е отменено с решение № 53 от 10.08.2020 г. по адм.д.№ 108/2020 г. на Административен съд-Видин. Претендирана е и законната лихва, считано от 26.08.2020 г. Делото погрешно е било изпратено на Окръжен съд-Видин, но с определение № 164 от 15.09.2021г. по гр.д.№ 312/2021 г. изпратено на ВКС.

  Исковата молба е подадена първоначално пред Административен съд Видин. С определение № 165-РЗ от 13.05.2021 г. по гр.д.№ 100/2021 г. Административен съд-Видин е приел, че иска, квалифициран по чл. 2а ЗОДОВ, не му е подсъден, тъй като дейността на КПКОНПИ, така както е регламентирана в ЗПКОНПИ, няма характеристиките на административна дейност, респективно искът не може да се квалифицира по чл. 1 ЗОДОВ. Този извод е подкрепен и от систематично тълкуване на мястото на нормата на чл. 2а в ЗОДОВ – включена е при нормите, уреждащи вреди от правоохранителна дейност, производството по които се разглежда по реда на ГПК от общите съдилища.

  РС-Белоградчик е прел, че делото не му е подсъдно, тъй като отговорността за неимуществени вреди произтича от индивидуален административен акт, отменен в производство по АПК от административен съд. Дейността на КОНПИ в този случай не е преценена като правоохранителна, поради което е направен извод, че чл. 2а ЗОДОВ е неприложим.

  Настоящият смесен петчленен състав, сформиран по реда на чл. 135, ал.4 АПК от Върховният касационен съд и Върховен административен съд на Република България счита следното:

  С исковата молба се претендира обезщетение за неимуществени вреди от дейност на КПКОНПИ. Възможност на присъждане на такава предвижда изрично новата разпоредба на чл. 2а ЗОДОВ, в сила от 19.11.2012 г. ( изм. ДВ, бр. 7 от 2018 г. предвид отмяната на Закона за отнемане в полза на държавата на незаконно придобито имущество и приемането на ЗПКОНПИ ). Според чл.2а ЗОДОВ, ... Останалата част от текста на съдебния акт е достъпна само за нашите абонати.

  Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

  За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

  или

  Вижте абонаментните планове


  Свързани съдебни актове

  Препраща към

  Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

  Цитирано в

  Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

  Цитирани норми и термини

  0 0 гласа
  Рейтинг
  Запишете се
  Известявайте ме за
  0 Коментари
  Inline Feedbacks
  Всички коментари