*****ение №****/**.**.20** по дело №******/20**


Класификация

 • Вид съдебен акт: Определения за допускане
 • Колегия/Отделение: I-во отделение, Търговска колегия
 • Допълнителен селективен критерий: чл. 280 ал. 1 т. 1 ГПК

Анотация

Въпрос

Относно приложимостта на разпоредбата на чл. 103, ал. 3 ЗЗД по отношение на направеното на цесионера възражение на длъжника за разваляне на сключения от длръжника договор с цедента, от който произтича прехвърленото вземане.

Отговор
За да прочетете пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си ВХОД или да закупите абонамент КУПЕТЕ СЕГА

ВЪРХОВЕН КАСАЦИОНЕН СЪД - Търговска колегия, състав на I т.о., в закрито заседание на осемнадесети май през две хиляди двадесет и втора година, в състав:

Председател:
Евгений Стайков

Членове:
Ирина Петрова, Елена Арнаучкова

след като изслуша докладваното от съдия Арнаучкова т.д.№ ****** по описа за 2022г. за да се произнесе взе предвид следното:

Производството е по чл. 288 ГПК.

История на спора

Образувано е по касационна жалба на ищеца „ОББ Факторинг“ ЕООД срещу решение № 138 от 08.11.2021г., постановено по възз.т.д.№ 528//2021г. по описа на Апелативен съд - Варна.С него е потвърдено решение № 260036 от 30.06.2021г., постановено по т.д.№ 50//2020г. по описа на Окръжен съд – Шумен, в частта, с която е отхвърлен предявеният иск от касатора против „Лес Комерс 94“ ЕООД, с правно основание чл. 79, ал. 1 ЗЗД, за размера над 37 101.57лв. до пълния предявен размер от 448 642.09лв. - вземания по фактури № [ЕГН], № [ЕГН], № [ЕГН], № [ЕГН], № [ЕГН] и № [ЕГН], всички от 01.11.2017г., и са присъдени в тежест на касатора разноски в общ размер 9500лв.

Мотиви

С позоваване на основанията за касационно обжалване по чл. 281, т. 3 ГПК, касаторът поддържа искане за отмяна на въззивното решение.

В изложението по чл. 284, ал. 3, т. 1 ГПК се иска допускане на обжалването по въпросите:

1.Може ли на фактора по договора за факторинг да бъдат противопоставени възражения, произтичащи от външно за него правоотношение – покупко-продажба между цедента и трето лице-платец, които са възникнали след датата на уведомяване на длъжника за извършената цесия, при условие, че е налице съгласие на третото лице-платец с прехвърлянето на вземането? Приложим ли е чл. 103, ал. 3 ЗЗД по отношение на всички възражения, които третото лице-платец би имало срещу цесионера, произтичащи от отношенията му с цедента? Въведена е допълнителната предпоставка по т.1 на чл. 280, ал. 1 ГПК, обоснована с противоречие с постановеното по чл. 290 ГПК решение № 114/10.10.2019г. по т.д.№ 2704/2018г., II т.о. на даденото от въззивната инстанция разрешение по въпроса, че хипотезата на чл. 103, ал. 3 ЗЗД е изключение, отнасящо се само до възражението до прихващане и, по арг. за обратното, длъжникът може да противопостави на цесионера всички останали възражения, които ... Останалата част от текста на съдебния акт е достъпна само за нашите абонати.

Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

или

Вижте абонаментните планове


Свързани съдебни актове

Препраща към

 • Решение на общо събрание
  *****ение №****/**.**.20** по дело №******/20**
  Относно въззивното производство и правомощията на въззивния съд.
 • Решение
  *****ение №****/**.**.20** по дело №******/20**
  Следва ли възивната инстанция да разгледа представените пред нея доказателства, когато те са допустими и относими към спора?
 • Решение по чл. 290 ГПК
  *****ение №****/**.**.20** по дело №******/20**
  Длъжен ли е въззивният съд да обсъди в мотивите си всички допустими и относими към предмета на спора доводи, твърдения и възражения на страните, както и всички събрани доказателства по делото?
 • Решение на общо събрание
  *****ение №****/**.**.20** по дело №******/20**
  1. Кой е правният въпрос от значение за изхода по конкретното дело, разрешен в обжалваното въззивно решение, при преценка за допускане на касационно обжалване? Длъжен ли е касаторът да изложи ясна и точна формулировка на правния въпрос от значение за изхода по конкретното дело, разрешен в обжалваното въззивно решение или…

Цитирано в

Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

Цитирани норми и термини

0 0 гласа
Рейтинг
Запишете се
Известявайте ме за
0 Коментари
Inline Feedbacks
Всички коментари