Определение №35/27.01.2022 по дело №675/2021


Класификация

 • Вид съдебен акт: Определения за допускане
 • Колегия/Отделение: I-во отделение, Търговска колегия
 • Допълнителен селективен критерий: чл. 280 ал. 1 т. 1 ГПК

Анотация

Въпрос

Представлява ли незаконосъобразно взето решение от съвет на директорите на акционерно дружество основание за допустим осъдителен иск по чл. 71 ТЗ, предявен от акционер за защита на негови неимуществени права, когато последният не е член на този орган?

Отговор
За да прочетете пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си ВХОД или да закупите абонамент КУПЕТЕ СЕГА

ВЪРХОВЕН КАСАЦИОНЕН СЪД – Търговска колегия, състав на първо търговско отделение в закрито заседание на двадесет и четвърти ноември две хиляди двадесет и първа година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
ЕМИЛ МАРКОВ

ЧЛЕНОВЕ:
ИРИНА ПЕТРОВА, ДЕСИСЛАВА ДОБРЕВА

като изслуша докладваното от съдия Добрева т. д. № 675 по описа за 2021 г., за да се произнесе взе предвид следното:

Производство по чл. 288 ГПК.

История на спора

Образувано е по касационна жалба на „Смарт Енерджи Груп“ АД срещу решение № 12 089/13.10.2020 г. по в. т. д. № 1129/2020 г. на Апелативен съд София в частта, с която е обезсилено решението на Софийски градски съд № 1345/22.07.2019 г., поправено с решение № 254/03.02.2020 г. по т. д. № 2034/2018 г., в частта за отхвърляне на иск по чл. 71 ТЗ с предмет отмяна на взетите от съвета на директорите на „Д. Енерджи Трейд България“ АД решения за освобождаване на Т. Г. като изпълнителен директор и избирането на М. В. на негово място.

Мотиви

В касационната жалба се излагат оплаквания за неправилност на въззивното решение. Достъп до касационен контрол се обосновава с предпоставките на чл. 280, ал. 1, т. 3 ГПК. В изложението по чл. 284, ал. 3, т. 1 ГПК се поставят въпроси, които според касатора са обуславящи изводите на съда и са включени в предмета на спора. Въпросите са следните :

1. „Представлява ли изменението във възможността на акционера да упражнява контрол върху акционерното дружество намаление на цената на притежаваната от него акция и оттам нарушено ли е имущественото право на акционера, което обуславя интереса му от иска по чл. 71 ТЗ?“

2. „Представлява ли вземането на решение на съвета на директорите без подсигуряване редовното участие на всички членове на съвета на директорите нарушение на неимущественото право на акционера да избира управителните органи на дружеството?“

В касационната жалба се прави искане за постановяване на определение, с което въззивното решение да бъде допуснато до касационен контрол, и отменено като бъдат присъдени разноски.

Ответникът по касация „Д. Енерджи Трейд България“ АД оспорва касационната жалба с доводи за нейната неоснователност. В отговора се изразява становище за липса на предпоставки въззивното решение да бъде допуснато до касационен контрол. Заявява ... Останалата част от текста на съдебния акт е достъпна само за нашите абонати.

Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

или

Вижте абонаментните планове


Свързани съдебни актове

Препраща към

 • Решение на общо събрание
  Тълкувателно решение № 1 от 19.02.2010 г. по тълк. д. № 1/2009 г.
  1. Кой е правният въпрос от значение за изхода по конкретното дело, разрешен в обжалваното въззивно решение, при преценка за допускане на касационно обжалване? Длъжен ли е касаторът да изложи ясна и точна формулировка на правния въпрос от значение за изхода по конкретното дело, разрешен в обжалваното въззивно решение или…
 • Решение
  Решение № 50 от 16.06.2014 г. по търг. д. № 1087/2012 г.
  Задължително ли е да настъпят вреди за акционера вследствие на решение на орган на търговско дружество или е достатъчно да съществува реална възможност за настъпването им за да се обоснове правен интерес от предявяването на иск по чл. 71 ТЗ?
 • Решение по чл. 290 ГПК
  Решение № 196 от 10.01.2014 г. по търг. д. № 615/2012 г.
  Наличието на правен интерес съставлява положителна процесуална предпоставка, обуславяща допустимостта на установителните искове. С установителен иск с правно основание чл. 71 ТЗ за прогласяване нищожността на решение на Съвета на директорите на акционерно дружество за учредяване на особен залог е бил сезиран съставът на II т.о., поради което и с…
 • Решение
  Решение № 212 от 14.02.2017 г. по т. д. № 2528/2015 г.
  Допустимо ли е с У. акт на ЕООД, когато негов едноличен собственик на капитала е друго юридическо лице /АД/, да се предвиди, че функциите на общо събрание вместо лицето, което може да се представлява /чл. 65, ал. 3 ТЗ и чл. 235 ТЗ/ ще се осъществяват от Общото събрание на…

Цитирано в

Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

Цитирани норми и термини

0 0 гласа
Рейтинг
Запишете се
Известявайте ме за
0 Коментари
Inline Feedbacks
Всички коментари