*****ение №****/**.**.20** по дело №******/20**

Спорът е допуснат до касация със следното Определение


Класификация

 • Вид съдебен акт: Решения по чл. 290 ГПК
 • Колегия/Отделение: IV-то отделение, Гражданска колегия
 • Допълнителен селективен критерий: чл. 280 ал. 1 т. 3 ГПК

Анотация

Въпроси

Прекъсва ли се причинно-следствената връзка между противоправното поведение на длъжника и причинените вреди, когато кредиторът не извърши действия, които могат да бъдат квалифицирани като необичаен търговски риск?

Кои са критериите, въз основа на които следва да бъде определено обезщетение за претърпени от юридически лица неимуществени вреди в хипотезите на нарушаване на правото на Европейския съюз от незаконосъобразни актове и действия/бездействия на държавата?

Отговори
За да прочетете пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си ВХОД или да закупите абонамент КУПЕТЕ СЕГА

Върховният касационен съд на Република България, Четвърто гражданско отделение в открито заседание на тридесет и първи януари през две хиляди двадесет и втора година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Мими Фурнаджиева

ЧЛЕНОВЕ:
Велислав Павков, Десислава Попколева

като разгледа докладваното от съдия Попколева гр.дело № ****** по описа за 2018 год., за да се произнесе взе предвид следното:

Производството е по чл. 290 ГПК.

История на спора

С ****** по касационна жалба на „Голд лизинг“ ООД, чрез адв. К. Б., е допуснато касационно обжалване на решение № ****** г. по описа на Софийския апелативен съд в [населено място] в частта, с която като е потвърдено частично решение № ****** г. по описа на Софийски градски съд, са отхвърлени предявените от касатора срещу Прокуратура на Република България искове с правно основание чл. 49 ЗЗД за заплащане на обезщетение за имуществени вреди за разликата над 802 408,92 лв. до пълния предявен размер от 1 638 441,99 лв. и за заплащане на обезщетение за неимуществени вреди за разликата над 3 000 лв. до пълния предявен размер от 50 000,00 лв.

Касаторът - ищец обжалва въззивното решение като поддържа неправилност поради допуснати съществени нарушения на съдопроизводствените правила и необоснованост – основания по чл.281, т.3 ГПК.

Насрещната страна – Прокуратура на Република България, в отговор на жалбата поддържа становище за неоснователност на изложените в нея доводи за неправилност на обжалваното решение.

Касационни въпроси

Касационното обжалване е допуснато в хипотезата на чл. 280, ал. 1, т. 3 ГПК по следните уточнени и конкретизирани от касационния съд въпроси: 1/Прекъсва ли се причинно-следствената връзка между противоправното поведение на длъжника и причинените вреди, когато кредиторът не извърши действия, които могат да бъдат квалифицирани като необичаен търговски риск и 2/ Кои са критериите, въз основа на които следва да бъде определено обезщетение за претърпени от юридически лица неимуществени вреди в хипотезите на нарушаване на правото на Европейския съюз от незаконосъобразни актове и действия/бездействия на държавата.

Мотиви

По първия повдигнат въпрос настоящият състав на ВКС приема следното:

За да отхвърли претенцията на ... Останалата част от текста на съдебния акт е достъпна само за нашите абонати.

Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

или

Вижте абонаментните планове


Свързани съдебни актове

Препраща към

 • Определение №60644/06.10.2021 по дело №3901/2018 5
  *****ение №****/**.**.20** по дело №******/20**
  Кои са критериите, въз основа на които следва да бъде определено обезщетение за претърпени от юридически лица неимуществени вреди в хипотезите на нарушаване на правото на Европейския съюз от незаконосъобразни актове и действия/бездействия на държавата?
 • Решение по чл. 290 ГПК
  *****ение №****/**.**.20** по дело №******/20**
  Кои са предпоставките за реализиране на отговорността на държавите-членки за вреди от нарушение на правото на ЕС и съвпадат ли те с предпоставките за реализиране на отговорността по ЗОДОВ и по чл. 49 ЗЗД? Когато е предявен иск за реализиране на отговорността на държавите-членки за вреди от нарушение на правото…
 • Решение
  *****ение №****/**.**.20** по дело №******/20**
  Търпят ли, подлежащи на обезщетение неимуществени вреди, религиозните организации, от изразени чрез средства за масово осведомяване обидни, клеветнически твърдения, уронващи авторитета им?
 • Решение № 206 от 26.03.2019 г. по гр. д. № 4762/2017 г. 6
  *****ение №****/**.**.20** по дело №******/20**
  Допуска ли обективното ни материално право националният съд да присъди обезщетение за неимуществени вреди от непозволено увреждане на правото на добро име, свобода на личния живот и на свобода на религията, а и от нарушаване на забраната за дискриминация, основана на религия, в полза на: 1) религиозна институция, регистрирана в…

Цитирано в

Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

Цитирани норми и термини

0 0 гласа
Рейтинг
Запишете се
Известявайте ме за
0 Коментари
Inline Feedbacks
Всички коментари