Определение №35/02.02.2021 по дело №2990/2020

Спорът е разрешен с Решение №60130/23.06.2021 по дело №2990/2020


Класификация

  • Вид съдебен акт: Определения за допускане
  • Колегия/Отделение: Гражданска колегия, IV-то отделение
  • Допълнителен селективен критерий: чл. 280 ал. 1 т. 3 ГПК

Анотация

Въпрос

Допустим ли е искът на член-кооператор срещу ЖСК за вземане за стойност поради направени разходи за довършване на жилището, определено като обезщетение със заповедта по чл. 100 ЗТСУ (отм.), основан на принципа на забрана за неоснователно обогатяване на един правен субект за сметка на друг, която провежда искът по чл. 59 ЗЗД?

Отговор
Достъпно само за нашите абонати.

Върховен касационен съд на Република България, Гражданска колегия, Четвърто отделение в закритото заседание на двадесет и шести януари две хиляди двадесет и първа година в състав:

Председател:
Веска Райчева

Членове:
Зоя Атанасова, Геника Михайлова

разгледа докладваното от съдия Михайлова гр.д. № 2990 по описа за 2020 г.

Производството е по чл. 288 ГПК.

История на спора

Обжалвано е решение № 138/ 08.07.2020 г. по гр.д. № 300/ 2020 г., с което Сливенски окръжен съд е обезсилил решение № 138/ 08.07.2020 г. по гр.д. № 3402/ 2019 г. на Сливенски районен съд, прекратил е производството по иска на В. Д. Ф. срещу ЖСК „Изгрев–2“ [населено място] с правна квалификация чл. 59 ЗЗД за сумата 14 507.83 лв. - вземане за стойност поради направените разходи за довършване на жилище, определено за ищеца като обезщетение по чл. 100 ЗТСУ /отм./, а отговорността за разноски е определена съгласно чл. 78, ал. 4 ГПК.

Решението се обжалва от ищеца В. Д. Ф. с искане да бъде допуснато до касационен контрол за проверка на неговата правилност по следния процесуално-правен въпрос (обобщен и конкретизиращ повдигнатите от касатора - т. 1 от ТР № 1/ 19.02.2010 г. по тълк.д. № 1/ 2009 г. ОСГТК на ВКС): Допустим ли е искът на член-кооператор срещу ЖСК за вземане за стойност поради направени разходи за довършване на жилището, определено като обезщетение със заповедта по чл. 100 ЗТСУ /отм./, основан на принципа на забрана за неоснователно обогатяване на един правен субект за сметка на друг, която провежда искът по чл. 59 ЗЗД? Касаторът счита въпросът включен в предмета на обжалване, а допълнителното основание по чл. 280, ал. 1, т. 3 ГПК извежда с довода, че е от значение за точното прилагане на закона и за развитието на правото. По същество се оплаква, че решението е неправилно поради това, че обективното ни право не предвижда процесуална пречка за допустимост на предявения иск. Претендира разноски.

Ответникът ЖСК „Изгрев-2“ [населено място], ответник и по касация, възразява, че повдигнатият въпрос няма претендираното значение, тъй като възприетото от въззивния съд съответства на практиката на Върховния съд на Република България – решение № 799/ 09.11.1987 г. по гр.д. № 618/ 1987 г., II-ро ГО; решение № 184/ 15.03.1985 г. по гр.д. № 125/ 1985 г., II-ро ГО и решение № 133/ 11.06.1991 г. по гр.д. № 130/ 1991 г., V-то ГО, а обжалваното решение е правилно. Претендира разноските пред касационната инстанция.

Мотиви

Настоящият състав на Върховния касационен съд намира жалбата с допустим предмет – решението е въззивно по гражданско дело с цена на иска над 5 000 лв.; от процесуално легитимирана страна – касатор е ищецът, чийто иск е приет като недопустим от въззивния съд; спазен е срокът по чл. 283 ГПК; налице са и останалите предпоставки за редовност и допустимост на жалбата, а повдигнатият въпрос има претендираното значение. Съображенията са следните:

За да постанови обжалвания резултат, въззивният съд е квалифицирал по чл. 59 ЗЗД иска за сумата 14 507.83 лв. – вземане за стойност поради направени разходи за довършване на апартамент № 9, определен като обезщетение със заповед № 93-15-458/ 11.04.1989 г. по чл. 100 ЗТСУ (отм., но в сила към нейното издаване), предявен от ищеца В. Д. Ф. (адресат на заповедта) срещу ответника ЖСК „Изгрев-2“ (преди – ЖСК „Комсомолец“). Въззивният съд е приел, че с решение на Общото събрание на ответната ЖСК от 14.12.2019 г. е било отхвърлено предложение по т. 1 от дневния ред за допълнителни вноски за довършването на апартамент № 8 и апартамент №

Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

или

Вижте абонаментните планове

0 0 гласа
Рейтинг
Запишете се
Известявайте ме за
0 Коментари
Inline Feedbacks
Всички коментари