Определение №349/04.05.2022 по дело №4460/2021


  Класификация

  • Вид съдебен акт: Определения - други
  • Колегия/Отделение: IV-то отделение, Гражданска колегия
  • Допълнителен селективен критерий: Предстои добавяне

  Анотация

  Въпрос

  Предстои добавяне на анотация. Междувременно, моля, прочете пълния текст на съдебния акт.

  Отговор
  За да прочетете пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си ВХОД или да закупите абонамент КУПЕТЕ СЕГА

  3

  О П Р Е Д Е Л Е Н И Е № 349/04.05.2022 г.

  Върховен касационен съд на Република България, Гражданска колегия, Четвърто отделение в закритото съдебно заседание на дванадесети април две хиляди двадесет и втора година в състав:

  Председател: Веска Райчева

  Членове: Геника Михайлова

  Анелия Цанова

  разгледа докладваното от съдия Михайлова гр.д. № 4460 по описа за 2021 г.

  Производството е по чл. 288 ГПК.

  Обжалвано е решение № 264817/16.07.2021 г. по гр.д. № 62/2021 г. в частта, с която Софийски градски съд, потвърждавайки решение № 20249884/12.11.2020 г. по гр.д. № 56832/2019 г. на Софийски районен съд, отхвърля исковете на „Р. Г. 1“ О. срещу Софийски апелативен съд с правна квалификация съответно чл. 2б ЗОДОВ за сумите 10 438.95 евро – обезщетение за имуществени вреди и чл. 86, ал. 1, изр. 1 ЗЗД за 3 195.00 евро – законните лихви върху тази главница в периода 01.11.2014 г. – 04.10.2019 г.

  Решението се обжалва от „Р. Г. 1“ О. с искане да бъде допуснато до касационен контрол по следните въпроси (първите три материалноправни, а четвъртият – процесуалноправен): 1. Кога вредите са пряка и непосредствена последица от незаконния акт на орган на съдебната власт, допуснал нарушение на правото на разглеждане и решаване на делото в разумен срок по чл. 6, § 1 от Конвенцията за защита на правата на човека и основните свободи? 2. Представляват ли такива вреди лихви и разноски, платени от търговеца по договор за банков кредит през времето, в което той не е реализирал пресъдено парично вземане по причина на нарушението на правото по чл. 6, § 1 КЗПЧОС? 3. Отпада ли причинно-следствената връзка на тези вреди с незаконния акт на съдебния орган, нарушил правото по чл. 6, § 1 КЗПЧОС, само поради това, че договорът за банков кредит е сключен преди да настъпи изискуемостта на пресъденото вземане? и 4. Длъжен ли е въззивният съд в мотивите на решението си да обсъди всички относими и релевантни за спора факти и доказателства, както и да се произнесе по всички искания, възражения и доводи на страните? Касаторът счита въпросите включени в предмета на обжалване (общата предпоставка по чл. 280, ал. 1 ГПК за допускане на касационния контрол). Допълнителните по чл. 280, ал. 1, т. 1 и т. 3 ГПК по материалноправните извежда с довод, че въззивният съд ги е решил в противоречие с решение № 296/05.11.2013 г. по гр.д. № ... Останалата част от текста на съдебния акт е достъпна само за нашите абонати.

  Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

  За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

  или

  Вижте абонаментните планове


  Свързани съдебни актове

  Препраща към

  Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

  Цитирано в

  Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

  Цитирани норми и термини

  0 0 гласа
  Рейтинг
  Запишете се
  Известявайте ме за
  0 Коментари
  Inline Feedbacks
  Всички коментари