*****ение №****/**.**.20** по дело №******/20**


Класификация

 • Вид съдебен акт: Определения за допускане
 • Колегия/Отделение: II-ро отделение, Гражданска колегия
 • Допълнителен селективен критерий: чл. 280 ал. 1 т. 1 ГПК

Анотация

Въпрос

По приложението на чл. 116 ЗЗД и чл. 81 ЗЗД – относно правнорелевантните действия, с които се прекъсва придобивната давност.

Отговор
За да прочетете пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си ВХОД или да закупите абонамент КУПЕТЕ СЕГА

Върховният касационен съд на Република България, Второ гражданско отделение, в закрито заседание на четвърти май, две хиляди двадесет и втора година в състав:

Председател:
ПЛАМЕН СТОЕВ

Членове:
ЗДРАВКА ПЪРВАНОВА, РОЗИНЕЛА ЯНЧЕВА

изслуша докладваното от съдия Първанова гр. дело № ******/2022 г.

Производството е по чл. 288 ГПК.

История на спора

Оразувано е по касационна жалба на Ц. А. Н., [населено място], област В., чрез пълномощника адвокат И. В., срещу въззивно решение № ******г. на Софийски апелативен съд.

Мотиви

В изложението по чл. 284, ал. 3, т. 1 ГПК се твърди наличие на основанието по чл. 280, ал. 1, т. 1 ГПК за допускане касационно обжалване на решението по следните въпроси: 1. Относно прилагане презумпцията по чл. 69 ЗС и чия е доказателствената тежест да я обори. Сочи се противоречие с решение №60173/2021г. по гр.д.№1431/2021г., ВКС, Іг.о. и решение №31/2016г. по гр.д.№4539/2015г., ВКС, Іг.о.; 2. Длъжен ли е въззивният съд да обсъди всички относими към спора доказателства и всички доводи на страните; 3.Следва ли въззивният съд в своя акт да обоснове защо приема едни доказателства за относими, а други не, както и да обсъди събраните относими и допустими доказателства, възражения и доводи на страните в тяхната взаимна връзка.; 4.Налице ли е неизпълнение на задължението на съда за обсъждане на всички доказателства, когато ги е обсъдил частично и едностранно. По втори, трети и четвърти въпрос се твърди противоречие с практиката на ВКС относно задължението на въззивния съд да изложи конкретни, ясни мотиви след обсъждане доводите на страните и събраните доказателства в тяхната съвкупност - решения № 65/2014г. по т.д.№1656/2013г., ІІт.о., № 235/2011г. по гр.д.№ 513/2010г., Іг.о., №217/2011 по гр.д.№ 761/2010г., ІVг.о., № 327/2017г. по гр.д.№ 2119/2016г. ІVг.о.; 5. Отправянето на покана от лице, което заявява собственически права върху имот до владелеца на същия имот, има ли за последица прекъсване на придобивната давност; 6.Прекъсва ли се давностният срок с други действия, извън определените и изрично посочени такива в чл. 84 ЗС, вр. чл. 116 ЗЗД, и съставлява ли поканата от лице, заявяващо собственически права върху имота, действие, посочено като прекъсващо придобивната давност; 7. Налице ли е изгубване на владението за повече от шест месеца при отправяне на покана от лице, заявяващо права на ... Останалата част от текста на съдебния акт е достъпна само за нашите абонати.

Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

или

Вижте абонаментните планове


Свързани съдебни актове

Препраща към

 • Решение по чл. 290 ГПК
  *****ение №****/**.**.20** по дело №******/20**
  Как се преценяват противоречиви показания на две групи свидетели и следва ли съдът да отчете евентуалната заинтересованост на свидетел в хипотезата на чл. 172 ГПК? Как следва да се прилага установената в чл. 69 ЗС оборима презумпция?
 • Решение по чл. 290 ГПК
  *****ение №****/**.**.20** по дело №******/20**
  Относно приложението на установената в чл.69 ЗС оборима презумпция и доказателствената тежест по оборването й в хипотеза, при който възражението за придобивна давност се противопоставя на притежавалото към момента на изтичане на давността лице.
 • Решение
  *****ение №****/**.**.20** по дело №******/20**
  Относно решението на съда да обсъди всички доказателства по делото, относими към релевантните за спора факти. Относно за произтичащото от чл. 269 ГПК задължение на въззивния съд да разгледа въззивната жалба на заявените в нея основания. Относно доказателственото значение на направеното от ответника признание на факт, релевантен за основателността на…
 • Решение
  *****ение №****/**.**.20** по дело №******/20**
  По приложението на чл. 12 ГПК и чл. 235, ал. 2 ГПК (чл. 188 ГПК /отм./) и чл. 165, ал. 2 ГПК (чл. 134 ГПК /отм./): следва ли съдът да обсъди всички доказателства от значение за изхода на спора, в т.ч. обясненията на противната страна на позоваващия се на симулацията,…
 • Решение
  *****ение №****/**.**.20** по дело №******/20**
  Относно задълженията на съда да прецени всички доказателства и доводи на страните, както и конкретно, ясно и точно да изложи в решението си върху кои доказателства основава приетата за установена фактическа обстановка, а ако по делото са събрани противоречиви доказателства, мотивирано да каже защо и на кои вярва, на кои…
 • Решение
  *****ение №****/**.**.20** по дело №******/20**
  За задължението на съда да постанови решението си след като извърши преценка на всички относими към спора доказателства.
 • Решение
  *****ение №****/**.**.20** по дело №******/20**
  Кога веднъж установено владение е прекъснато,с какви действия и на кои лица както и по въпроса за вида действия,които владелецът следва да извършва,за да се приеме,че осъществява непрекъсната фактическа власт върху един имот?
 • Решение
  *****ение №****/**.**.20** по дело №******/20**
  Относно необходимостта от демонстриране на намерението за своене спрямо съсобственик, когато фактическата власт е установена като владение на целия имот въз основа на договор с лице, което не е собственик на имота.
 • Решение по чл. 290 ГПК
  *****ение №****/**.**.20** по дело №******/20**
  В хипотезата на придобивна давностчл. 79 ЗС и сл., кое е правно релевантното действие, което прекъсва същата?
 • Решение по чл. 290 ГПК
  *****ение №****/**.**.20** по дело №******/20**
  Прекъсва ли течението на придобивната давност нотариалната покана,с която да заявени собственически права спрямо владелеца,както и с предявяване на молба за възстановяване на владението по реда на чл. 126ж ГПК /отм./?

Цитирано в

Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

Цитирани норми и термини

0 0 гласа
Рейтинг
Запишете се
Известявайте ме за
0 Коментари
Inline Feedbacks
Всички коментари