Определение №347/04.05.2022 по дело №4329/2021


Класификация

 • Вид съдебен акт: Определения за допускане
 • Колегия/Отделение: IV-то отделение, Гражданска колегия
 • Допълнителен селективен критерий: чл. 280 ал. 1 т. 1 ГПК

Анотация

Въпрос

Достатъчна ли е съпоставката между длъжностните характеристики за извършването на преценката за идентичност или различие в трудовите функции на работника или служителя?

Отговор
За да прочетете пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си ВХОД или да закупите абонамент КУПЕТЕ СЕГА

ВЪРХОВНИЯТ КАСАЦИОНЕН СЪД, Четвърто гражданско отделение, в закрито заседание на двадесет и първи април през две хиляди двадесет и втора година, в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
АЛБЕНА БОНЕВА

ЧЛЕНОВЕ:
БОЯН ЦОНЕВ, МАРИЯ ХРИСТОВА

като разгледа, докладваното от съдия Боян Цонев, гр. дело № 4329 по описа за 2021 г., за да се произнесе, взе предвид следното:

Производство по чл. 288 от ГПК.

История на спора

Образувано е по касационна жалба на ответника по делото „Български пощи“ ЕАД срещу решение № 260800/14.06.2021 г., постановено по възз. гр. дело № 520/2021 г. на Пловдивския окръжен съд. С обжалваното въззивно решение е отменено отхвърлителното първоинстанционно решение № 261858/29.12.2020 г. по гр. дело № 8968/2020 г. на Пловдивския районен съд и са уважени, предявените от В. Н. М. срещу жалбоподателя, искове с правно основание чл. 344, ал. 1 КТ, т. 1, т. 2 и т. 3, във вр. с чл. 225, ал. 1 от КТ, като е признато за незаконно и е отменено уволнението на ищцата, извършено със заповед № РД-23-126/13.07.2020 г. на директора на Регионално управление „Южен централен район“ на дружеството-касатор, с която е прекратено на основание чл. 71, ал. 1 от КТ трудовото правоотношение между страните по делото; ищцата е възстановена на заеманата преди уволнението длъжност „касиер, гише в съобщенията” при дружеството-касатор; и последното е осъдено да заплати на ищцата сумата 3 078.36 лв. – обезщетение за времето, през което е останала без работа поради уволнението за шестмесечния период 20.07.2020 г. - 20.01.2021 г., ведно със законната лихва върху тази сума, считано от 23.07.2020 г. до окончателното ѝ изплащане; в тежест на жалбоподателя са възложени и разноските по делото.

Касационната жалба на ответното дружество е процесуално допустима – подадена е в срок от процесуално легитимирано за това лице срещу подлежащо на касационно обжалване въззивно решение. В жалбата се излагат оплаквания и доводи за неправилност на последното, поради нарушение на материалния закон и на съдопроизводствените правила – касационни основания по чл. 281, т. 3 от ГПК.

Ответницата по касационната жалба – ищцата В. М., в отговора си излага становище и доводи за процесуална недопустимост на жалбата като просрочена, евентуално – за неоснователност на същата; не заявява становище по наведените от касатора основания за допускане на касационното обжалване.

Мотиви

Възражението на ищцата за процесуална недопустимост на ... Останалата част от текста на съдебния акт е достъпна само за нашите абонати.

Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

или

Вижте абонаментните планове


Свързани съдебни актове

Препраща към

 • Решение
  Решение № 344 от 29.11.2011 г. по гр. д. № 1407/2010 г.
  Допустимо ли е със споразумение между страните, сключено в рамките на договор за неопределено време, да се преуредят отношенията им така, че договорът да се трансформира в договор с клауза за изпитване или по-конкретно: уговаряне на срок за изпитване по отношение на нова длъжност, различна от тази, която служителят е…
 • Решение
  Решение № 369/2013 от 03.02.2014 г. по гр. д. № 3037/2013 г.
  Налице ли и съществено изменение на трудовата функция на длъжността „горски стражар“ по чл. 34 ЗГ /отм./ и „Главен специалист – горски инспектор“ по чл. 198 ЗГ? Премахването на част от функциите/охранителните/ от длъжността „горски стражар“ и запазването на останалите функции/контролни/ и длъжността „главен специалист – горски инспектор“ водят ли…
 • Решение
  Решение № 7 от 04.02.2014 г. по гр. д. № 3029/2013 г.
  Приложими ли са разпоредбите на чл. 70 и 71 КТ при изменение на трудовото правоотношение от длъжността „горски стражар” по чл. 34 ЗГ /отм./ в „главен специалист-горски инспектор” по чл. 198 ЗГ.?
 • Решение по чл. 290 ГПК
  Решение № 366 от 28.04.2010 г. по гр. д. № 1023/2009 г.
  Относно определение № 1396 от 8.10.09г.,постановено по делото,е допуснато касационно обжалване на въззивното решение
 • Решение
  Решение № 350 от 29.10.2014 г. по гр. д. № 2458/2014 г.
  Допустими ли са свидетелски показания за установяване на обстоятелството,че независимо от наличието на споразумение по чл. 119 КТ, служителят фактически е продължил да изпълнява старите си трудови функции?

Цитирано в

Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

Цитирани норми и термини

0 0 гласа
Рейтинг
Запишете се
Известявайте ме за
0 Коментари
Inline Feedbacks
Всички коментари