Определение №341/20.05.2020 по дело №1284/2019

Спорът е разрешен с Решение №60167/22.12.2021 по дело №1284/2019

Влезте в профила си, за да не виждате рекламите

Класификация

 • Вид съдебен акт: Определения за допускане
 • Колегия/Отделение: Търговска колегия, II-ро отделение
 • Допълнителен селективен критерий: чл. 280 ал. 1 т. 1 ГПК, чл. 280 ал. 1 т. 3 ГПК

Анотация

Въпроси
1/ Налице ли е противоречие на чл. 60а, ал. 1, т. 2 ЗБН с чл. 1 от Протокол № 1 към ЕКПЧ и ако е налице, това води ли до неприложимост на националната правна норма, като противоречаща на имащите примат норми на международното право?

2/ Налице ли е противоречие на чл. 60а, ал. 1, т. 2 ЗБН с чл. 63, пар. 1 от ДФЕС и ако е налице, това води ли до неприложимост на националната правна норма, като противоречаща на имащите примат норми на общностното право?

3/ Налице ли е противоречие на чл. 60а, ал. 1, т. 2 ЗБН с чл. 17 ХОПЕС и ако е налице, това води ли до неприложимост на националната правна норма, като противоречаща на имащите примат норми на общностното право?
Отговори
Достъпно само за нашите абонати. Влезте в профила си или вижте абонаментните планове.

ВЪРХОВЕН КАСАЦИОНЕН СЪД, ТЪРГОВСКА КОЛЕГИЯ, второ отделение в закрито заседание на 26.02.2020 , две хиляди и двадесета година, в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
ТАТЯНА ВЪРБАНОВА

ЧЛЕНОВЕ:
БОЯН БАЛЕВСКИ, ПЕТЯ ХОРОЗОВА

като изслуша докладваното от съдия Боян Балевски търговско дело №1284/19 г. и за да се произнесе взе предвид следното:

Производството е по реда на чл. 288 от ГПК.

История на спора

Образувано е по касационна жалба от страна на пълномощника на синдиците на „Корпоративна търговска банка" АД (в несъстоятелност) срещу решение №71 от 09.01.2019 по т.д. № 4003/2018 на САС,ТО-13 с-в, с което е отменено решение №1023 от 25.05.2018г. по т.д.№1623/2017г. на СГС, ТО, VI-12 състав, с което е бил осъден ответникът ЗБН „Велинград Пропъртиз" АД на осн. чл. 60а, ал. 1, т. 2 ЗБН във вр. с пар. 1, т. 7 ДР ЗБН да върне на „Корпоративна търговска банка" АД (в несъстоятелност) сумата 2 738 162 лева, представляваща извършена от „Дивал 59" ЕООД парична вноска в капитала на „Велинград Пропъртиз" АД за придобиване на 2 738 162 броя новоиздадени поименни акции с номинална стойност 1 лев всяка една, в резултат на увеличение на капитала на „Велинград Пропъртиз" АД с решение на Общо събрание на акционерите от 15.07.2011г., която сума, представлява имущество с произход от Банката по смисъла на т.7 от пар. 1 ПЗР на ЗБН и искът е е отхвърлен от въззивния съд като неоснователен.

Навеждат се оплаквания за неправилно приложение на материалния закон, и се претендира ВКС да отмени така постановеното решение и да постанови друго, с което да уважи иска като основателен.

В изложението на основанията за допускане на касационното обжалване се сочи чл.280 ал.1 ГПК,т.1 и т.3, евентуално –чл.280 ал.2 ГПК.

Ответната страна в отговор на касационната жалба, изразява ... Останалата част от текста на съдебния акт е достъпна само за нашите абонати.

Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

или

Вижте абонаментните планове


Свързани съдебни актове

Препраща към

 • Решение по чл. 290 ГПК
  Решение № 147 от 27.01.2016 г. по т. д. № 3013 / 2013 г.
  Относно предпоставките на пар. 8 ПР ЗИД ЗПСК /ДВ бр.72/01.09.2006 г./ за учредяване на законна ипотека върху имущество на приватизирано дружество за неизпълнени задължения на купувача по приватизационен договор и възможността да се учреди такава ипотека в хипотезата, когато към момента на вписването й длъжникът – купувач вече не е…
 • Решение
  Решение № 37 от 30.06.2017 г. по т. д. № 2637 / 2014 г.
  Налице ли е противоречие с чл. 63, пар. 1 ДФЕС на пар. 8 ПР ЗИД ЗПСК /сега отм./ и ако е налице, това води ли до неприложимост на националната норма, като противоречаща на общностното право?

Цитирано в


Цитирани норми и термини

ИЗТОЧНИКВКС - линк към акта на страницата на съда
Боян Балевски завършва Юридическия факултет на СУ“ Св. Климент Охридски“ през 1991 година. Започва професионалната си кариера като младши съдия в Пловдивски окръжен съд през 1992 г. Последователно е бил съдия в Районен съд-Пловдив, в Софийски районен съд и в Софийски градски съд. От 2012 година и понастоящем е съдия в Търговска колегия на Върховен касационен съд.
0 0 гласа
Рейтинг
Запишете се
Известявайте ме за
0 Коментари
Inline Feedbacks
Всички коментари