Решение №34/04.05.2022 по дело №1250/2021

Спорът е допуснат до касация с Определение №60537/23.06.2021 по дело №1250/2021


Класификация

 • Вид съдебен акт: Решения по чл. 290 ГПК
 • Колегия/Отделение: III-то отделение, Гражданска колегия
 • Допълнителен селективен критерий: чл. 280 ал. 1 т. 1 ГПК

Анотация

Въпроси

Следва ли да се предполага знание за увреждането от страна на длъжника, когато разпоредителната сделка е извършена след възникване на вземането на кредитора?

Съвместното живеене на съпружески начала или в общо домакинство, отношения между заварени и доведени деца, отношения между свързани лица по пар. 1 ДР ТЗ имат ли значение за фактическия извод за наличие на знание за увреждането?

Отговори
За да прочетете пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си ВХОД или да закупите абонамент КУПЕТЕ СЕГА

Върховният касационен съд на Република България, трето гр. отделение, в публичното съдебно заседание на 23.02.22 г. в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
МАРИЯ ИВАНОВА

ЧЛЕНОВЕ:
ЖИВА ДЕКОВА, ТАНЯ ОРЕШАРОВА

при участието секретаря Валентина Илиева, като разгледа докладваното от съдия Иванова гр.д. №1250/2021 г., за да се произнесе, намира следното:

Производството е по чл.290 ГПК.

Касационни въпроси

ВКС разглежда касационната жалба на Д. М., Р. М. и Д. М. срещу въззивното решение на Варненски окръжен съд по т.д. №2007//2019 г. Обжалването е допуснато на осн. чл.280, ал.1,т.1 ГПК поради твърдяното от касаторите противоречие на въззивното решение с практиката на ВКС – р. по гр.д. №3396/2014 г. на четвърто г.о. и р. по гр.д. №4606/2014 г. на четвърто г.о., по два правни въпроса от предмета на спора: Следва ли да се предполага знание за увреждането от страна на длъжника, когато разпоредителната сделка е извършена след възникване на вземането на кредитора? и Съвместното живеене на съпружески начала или в общо домакинство, отношения между заварени и доведени деца, отношения между свързани лица по пар.1 от ДР на ТЗ имат ли значение за фактическия извод за наличие на знание за увреждането?

В касационната жалба се правят оплаквания за неправилност – незаконосъобразност и необоснованост, на въззивното решение и се иска отмяната му.

Ответницата по жалба Д. К. я оспорва като неоснователна.

Ответникът по жалба „Еврошоп БГ” ЕООД не изразява становище.

Мотиви

ВКС, като разгледа жалбата, намира следното: С въззивното решение е отхвърлен предявеният от касаторите срещу „Еврошоп” ООД, [населено място] и Д. К. иск по чл.135, ал.3 ГПК, за обявяване относителната недействителност на сключения от ответниците / първият от които е длъжник на ищците, а вторият - трето лице/ договор за продажба на апартамент, оформен с нот. акт №85/28.12.11 г. на нотариус с район на действие района на Варненски РС. Въззивният съд е приел, че процесната сделка е извършена преди възникване на вземането на ищците към ответника „Еврошоп” ООД по чл.21 и 24 от предварителния договор между тях от 6.06.2011 г. Затова приложима е хипотезата ... Останалата част от текста на съдебния акт е достъпна само за нашите абонати.

Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

или

Вижте абонаментните планове


Свързани съдебни актове

Препраща към

 • Определение №60537/23.06.2021 по дело №1250/2021 3
  Определение №60537/23.06.2021 по дело №1250/2021
  Следва ли да се предполага знание за увреждането от страна на длъжника, когато разпоредителната сделка е извършена след възникване на вземането на кредитора? Съвместното живеене на съпружески начала или в общо домакинство, отношения между заварени и доведени деца, отношения между свързани лица по пар.1 от ДР на ТЗ имат ли…
 • Решение
  Решение № 18 от 04.02.2015 г. по гр. д. № 3396/2014 г.
  Кога е налице увреждане на кредитора по смисъла на чл. 135, ал. 1 ЗЗД със знание на длъжника и увреден ли е кредиторът по парично вземане, когато длъжникът по обезпечено вземане е отчуждил безвъзмездно други свои недвижими имоти?
 • Решение
  Решение № 13 от 19.02.2015 г. по гр. д. № 4606/2014 г.
  За значението на характера и естеството на отношенията между лицата от състава на органите на търговското дружество при доказване на знанието за увреждане и по материалноправните въпроси, за значението на знанието у пълномощника на длъжника, чрез когото се претендира да е сключена увреждащата сделка, както и кои факти и обстоятелства…
 • Решение
  Решение № 343 от 30.11.2011 г. по гр. д. № 1379/2010 г.
  Относно искът по чл. 135 ЗЗД има за предмет потестативното право на кредитора да обяви за недействителна по отношение на себе си сделка/или друго действие/, с която длъжникът го уврежда.

Цитирано в

Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

Цитирани норми и термини

0 0 гласа
Рейтинг
Запишете се
Известявайте ме за
0 Коментари
Inline Feedbacks
Всички коментари