Решение №34/19.07.2021 по дело №1456/2020

Спорът е допуснат до касация с Определение №669/04.11.2020 по дело №1456/2020


Класификация

  • Вид съдебен акт: Решения по чл. 290 ГПК
  • Колегия/Отделение: IV-то отделение, Гражданска колегия
  • Допълнителен селективен критерий: чл. 280 ал. 1 т. 1 ГПК

Анотация

Въпрос

Може ли всяко трето лице, което има правен интерес да оспори констативен нотариален акт във всяко исково производство, в което този акт му се противопоставя, или оспорването може да се направи само в рамките на дело за собственост?

Отговор
Достъпно само за нашите абонати.

Върховен касационен съд, четвърто гражданско отделение в съдебно заседание на 09 февруари през две хиляди двадесет и първа година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
ВЕСКА РАЙЧЕВА

ЧЛЕНОВЕ:
ЗОЯ АТАНАСОВА, ГЕНИКА МИХАЙЛОВА

При секретаря Ванюша Стоилова, като разгледа докладваното от съдия З.Атанасова гр.дело № 1456 по описа за 2020 година, за да се произнесе взе предвид следното:

Производството по делото е по реда на чл. 290 от ГПК.

История на спора

Образувано е по подадена касационна жалба от ищцата Т. С. Д., чрез адв.А. Д. срещу решение № V-72/10.01.2020 г. по в.гр.дело № 734/2019 г. на Бургаския окръжен съд, с което е отменено решение № 659/22.03.2019 г. по гр.дело № 6070/2018 г. на Бургаския районен съд и вместо това са отхвърлени предявените искове от Т. С. Д. срещу К. Т. Ж. за приемане за установено между страните, че К. Т. Ж. дължи на Т. С. Д. сумата от 8000 лв., представляваща двоен размер на капарото от 4000 лв., заплатено от Д. на Ж. по предварителен договор за покупко-продажба на недвижим имот от 29.07.2016 г., ведно със законната лихва върху главницата от 22.05.2018 г. до окончателното изплащане на вземането, за които суми е издадена заповед за изпълнение по чл.410 ГПК по ч.гр.дело № 3730/2018 г. на Бургаския районен съд. Поддържаните основания за неправилност на решението по чл.281,т.3 ГПК са нарушение на материалния закон, съществени нарушения на процесуалните правила и необоснованост. Искането е да се отмени въззивното решение и предявените установителни искове с правно основание чл.422 ГПК се уважат.

Ответницата по касационната жалба К. Т. Ж. не е изразила становище по жалбата.

Касационен въпрос

С определение № 669/04.11.2020 г., постановено по настоящото дело е допуснато касационно обжалване по чл.280,ал.1,т.1 ГПК по правния въпрос: може ли всяко трето лице, което има правен интерес да оспори констативен нотариален акт във всяко исково производство, в което този акт му се противопоставя, или оспорването може да се направи само в рамките на дело за собственост.

Мотиви

Върховният касационен съд, състав на Четвърто гражданско отделение, като взе предвид доводите на страните и извърши проверка на обжалваното решение намира за установено следното:

Касационната жалба е подадена в срока по чл. 283 от ГПК от надлежни страни в процеса и е процесуално допустима.

Въззивният съд се е произнесъл по предявени искове с правно основание чл.422 ГПК, вр.чл.93, ал.2 ЗЗД и чл.422 ГПК, вр.чл.86,ал.1 ЗЗД.

От фактическа страна е прието, че между страните е бил сключен валиден предварителен договор за покупко-продажба на недвижим имот, описан подробно в исковата молба, както и за условията, при които договорът е бил сключен. Прието е също, че съгласно чл.1.1.1 от предварителния договор страните са се задължили да сключат окончателен договор за покупко-продажба, с който продавачът – ответницата К. Т. Ж. да продаде на купувача – Т. С. Д. жилищна сграда- югозападен близнак, находяща се в [населено място], [улица], със застроена площ 59,50 кв.м., ведно с 192/292 кв.м. ид.ч. от дворното място, в което е построена сградата, за сумата от 30000 евро. Купувачът се задължил да заплати цената както следва: при подписването на предварителния договор е заплатено капаро в размер на 4000 лв., а останалите 28000 евро е следвало да бъдат заплатени от купувача в деня на подписването на нотариалния акт.

Приел е, че в чл.2.1 страните са уговорили срок за сключване на окончателния договор до 31.08.2017г., както и, че промяна на срока може да осъществи само с взаимно писмено споразумение между тях.

В раздел III, чл.3.1-3.4 от договора са изброени други задължения на продавача:

1. Съгласно чл.3.1 - да представи на компетентния нотариус всички документи в оригинал, установяващи правото му

Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

или

Вижте абонаментните планове

0 0 гласа
Рейтинг
Запишете се
Известявайте ме за
0 Коментари
Inline Feedbacks
Всички коментари