Определение №332/16.11.2020 по дело №3560/2020

  Анотация

  Въпрос


  О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

  № 332

  София, 16.11.2020 г.

  В ИМЕТО НА НАРОДА

  Върховният касационен съд на Република България, трето гражданско отделение, в закрито заседание на шестнадесети ноември две хиляди и двадесета година в състав

  ПРЕДСЕДАТЕЛ: СВЕТЛА ДИМИТРОВА

  ЧЛЕНОВЕ: СВЕТЛА БОЯДЖИЕВА

  ДАНИЕЛА СТОЯНОВА

  изслуша докладваното от съдията Д. Стоянова гр.дело 3560/2020година и за да се произнесе взе предвид следното:

  Производството е по чл. 307, ал. 1 ГПК във вр. с чл.303 т.5 ГПК.

  Образувано е по молба, подадена от С. А. М. /предишно фамилно име К./, за отмяна на основание чл.303 т.5 от ГПК на влязлото в сила решение №137892 от 01.07.2020г. на Софийски районен съд, постановено гр.д.№31794/19г.

  В молбата си за отмяна на влязлото в сила решение молителят поддържа наличие на основанието по чл.303 ал.1 т.5 пр.1 ГПК – страната вследствие на нарушаване на съответните правила е била лишена от възможност да участва в делото. Искането е за отмяна на решението на основание чл.303, ал.1 т.5 ГПК.

  Ответникът по молбата Топлофикация Плевен ЕАД в срока по чл. 306, ал. 3 ГПК не е подал писмен отговор.

  Върховният касационен съд, състав на Трето гражданско отделение намира, че молбата за отмяна е подадена в рамките на предвидения в закона преклузивен срок от процесуално легитимирано лице и като такава е процесуално допустима.

  В производството по чл.307 ГПК, Върховният касационен съд проверява формалните критерии за допустимост на молбата за отмяна, които се ограничават до наличието на подлежащ на отмяна съдебен акт, правен интерес за страната, инициирала отмяната, съблюдаване на изискванията на чл. 260 ал.1 ГПК за съдържанието и приложенията към молбата за отмяна и спазването на сроковете по чл.305 ГПК. В случая тези предпоставки формално са налице, поради което молбата следва да се допусне за разглеждане по същество.

  Водим от горното, ВЪРХОВНИЯТ КАСАЦИОНЕН СЪД, състав на Трето Гражданско отделение

  ОПРЕДЕЛИ:

  ДОПУСКА до разглеждане молбата, подадена от подадена от С. А. М. /предишно фамилно име К./, за отмяна на основание чл.303 т.5 от ГПК на влязлото в сила решение №137892 от 01.07.2020г. на Софийски районен съд, постановено гр.д.№31794/19г.

  Делото да се докладва на председателя на Трето гражданско отделение за насрочването му в открито съдебно заседание.

  Определението е окончателно.

  ПРЕДСЕДАТЕЛ:

  ЧЛЕНОВЕ:


  Свързани съдебни актове

  Препраща към

  Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

  Цитирано в

  Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.


  Цитирани норми и термини

  Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

  За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

  или

  Вижте абонаментните планове