Определение №331/23.04.2021 по дело №741/2021


  Класификация

  • Вид съдебен акт: Определения за недопускане
  • Колегия/Отделение: Предстои добавяне
  • Допълнителен селективен критерий/Основание: Предстои добавяне

  О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

  № 331

  София 23.04.2021г.

  В ИМЕТО НА НАРОДА

  Върховният касационен съд на Република България, Трето гражданско отделение в закрито заседание на двадесети април през две хиляди и двадесет и първа година в състав :

  ПРЕДСЕДАТЕЛ: МАРИО ПЪРВАНОВ ЧЛЕНОВЕ : ИЛИЯНА ПАПАЗОВА МАЙЯ РУСЕВА

  като изслуша докладваното от съдия Папазова гр.д.№ 741 по описа за 2020г. на ІІІ г.о. и за да се произнесе взе пред вид следното :

  Производството е с правно основание чл.288 от ГПК.

  Образувано е въз основа на подадената касационна жалба от Д. А. С. от [населено място], чрез процесуалния представител адвокат Г. против въззивно решение № 20165 от 26.10.2020г. по в.гр.д.№ 97 по описа за 2020г. на ОС Кърджали, с което е отменено решение № 127 от 8.04.2020г. по гр.д.№ 1395/2019г. на РС Кърджали и вместо това е постановено друго, с което са отхвърлени като неоснователни исковете му против „Горубсо-Кърджали“АД гр.Кърджали с правно основание чл.200 КТ, за присъждане на имуществени вреди в размер на 12 372.47лв, разлика между размера на получаваната от него пенсия за инвалидност за периода 1.04.2016г.- 30.09.2019г. и трудовото възнаграждение, което би получавал за този период, ако не беше пенсиониран, поради инвалидизиране и по чл.86 ЗЗД за обезщетение за забава в размер на на 1 618.97лв.,законната лихва за периода 1.04.2016г.-30.09.2019г.

  Касационната жалба е подадена в срока по чл.283 от ГПК и е срещу подлежащото на касационно обжалване въззивно решение. За да се произнесе по допустимостта й, Върховният касационен съд, състав на Трето гражданско отделение прецени следните данни по делото:

  Въззивният съд е отхвърлил иска със следните мотиви: „Горубсо-Кърджали“АД е изпратил до Д. С. покана № 176 от 15.04.2016г., която той е получил на 20.04., като го е уведомил, че разполага с длъжности, отговарящи на възможностите му за упражняване на трудова дейност и на процента му работоспособност и го кани да се яви в дружеството за заемането й. Съгласно заключението на приетата по делото експертиза ищецът може да упражнява трудова дейност, неизискваща двуочно зрение и пред вид отправената към него конкретна покана за работа, той е имал възможност да реализира доход, което не се е осъществило поради причина която се дължи на собственото му поведение. Въззивният състав е извършил изчисления, съобразно наличните под делото доказателства и е достигнал до извод, че за исковия период, за ищеца не е налице вреда, защото размерът на дохода от пенсията му за инвалидност и нетния трудов доход, който е могъл да реализира, но не е реализирал поради причина, стояща извън обективните /ако се приеме, че трудовото му възнаграждение би било в размер поне на минималната работна заплата за страната/, е по-голям от размера на пропуснатия поради трудовата злополука доход за заеманата от него длъжност „миньор“.

  При тези мотиви, касаторът, в представеното към касационната жалба изложение се позовава на специалното основание за допустимост по чл.280, ал.1, т.1 ГПК, по следния поставен въпрос: Кои факти и обстоятелства следва да подложи на анализ съда, в хипотеза в която, при предявен иск по чл.200 КТ са въведени от бившия работодател възражения, че е предложена работа на работника, която той не е приел, които факти и обстоятелства да са относими към размера на реално претърпените вреди, който счита, че е разрешен в противоречие с приетото в решения по гр.д.№ 4053/2013г.на ІV г.о. и гр.д.№ 69/2009г., двете на ІV г.о.

  Срещу подадената касационна жалба е постъпил отговор от „Горубсо-Кърджали“АД,представлявано от изпълнителния директор Г., с който се изразява становището му за недопустимост поради липса на посоченото специално основание. Развива и доводи за нейната неоснователност.

  Имайки пред вид изложеното, настоящият съдебен състав намира, че касационно обжалване не следва да се допуска, поради липса на посоченото от касатора специално основание, във връзка с поставения от него въпрос. Съгласно установената практика, включително и цитираната от касатара /вж. решение по гр.д.№ 69/2009г.на ІV г.о./ - имуществената щета, която е в пряка причинна връзка с увреждането, е само разликата между пропуснатото по-високо и получаваното по-ниско възнаграждение. Ако работодателят е предложил на работник или служител да заеме друга длъжност в същото предприятие и тя е била съобразена с намалената му трудоспособност и конкретни увреждания, тогава ще има реално намаляване

  Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

  За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

  или

  Вижте абонаментните планове

  0 0 гласа
  Рейтинг
  Запишете се
  Известявайте ме за
  0 Коментари
  Inline Feedbacks
  Всички коментари