Определение №330/22.04.2021 по дело №3270/2020

  ОПРЕДЕЛЕНИЕ

  № 330

  гр. София 22 април 2021 година.

  Върховният касационен съд, Четвърто гражданско отделение, в закрито заседание на 10.02.2021 (десети февруари две хиляди двадесет и първа) година в състав:

  Председател: Борислав Белазелков

  Членове: Борис Илиев

  Димитър Димитров

  като разгледа докладваното от съдията Димитър Димитров, гражданско дело № 3270 по описа за 2020 година, за да се произнесе взе предвид следното:

  Производството е по реда на чл. 288 от ГПК като е образувано по повод на касационна жалба с вх. № 72 447/11.08.2020 година, подадена от Я. Н. К., против част от решение № 985/07.05.2020 година на Софийския апелативен съд, гражданско отделение, 8-ми състав, постановено по гр. д. № 1635/2019 година.

  С касационната жалба въззивното решение се обжалва в частта му, в която след частична отмяна на първоинстанционното решение № 193/10.01.2019 година на Софийския районен съд,, І-во гражданско отделение, 7-ми състав, постановено по гр. д. № 14 352/2015 година, на основание чл. 87, ал. 3 от ЗЗД е развален договорът за покупко продажба на недвижим имот от 23.11.2010 година, обективиран в нотариален акт № 175, том І, рег. № 11 588, дело № 149/2010 година на П. В. П.-нотариус с район на действие района на Софийския районен съд, вписана под № 157 в регистъра на нотариалната камара, с който И. С. Ц., чрез пълномощника си Я. Н. К. продал на Я. Н. К. следния свой собствен недвижим имот, а именно: апартамент № 66, намиращ се в [населено място], район „К. с.“,[жк]в сградата на Ж. „М.”, П., „Б.“, бл. 142 вх. „В“, на 6-ти етаж, със застроена площ 58.84 м2 състоящ се от стая, хол, кухня, баня с клозет, антре и балкон, при съседи по документи за собственост: югоизток- [улица], северозапад-стълбище, апартамент № 65 и апартамент № 67, югозапад-апартамент № 65 и от североизток-апартамент № 67, заедно с мазе № 14 с площ 4.80 м2, при съседи по документи за собственост: югоизток-мазе № 13, северозапад-мазе № 15, югозапад-коридор и от североизток- [улица], както и заедно със съответните идеални части от общите части на сградата и толкова идеални части от правото на строеж върху мястото, съставляващо УПИ * от кв. 26-а, по плана [населено място], м. „К. с.-Б.“, при граници: югоизток-двор на сградата, северозапад- паркинг, североизток- [улица] и югозапад- [улица], образуван от УПИ **, УПИ **, УПИ **, УПИ **, УПИ **, УПИ **, УПИ **, УПИ **, УПИ **, УПИ **, УПИ **, УПИ **, УПИ **, УПИ ** по предявения от Ю. И. И., в качеството й на единствен наследник на И. С. Ц. против Я. Н. К. иск.

  В касационната жалба са изложени твърдения за неправилност на въззивното решение в обжалваната му част поради противоречие с материалния закон и при допуснато съществено нарушение на съдопроизводствените правила, което е довело и до неговата необоснованост. Направено е искане решението да бъде отменено в тази му част и да бъде постановено друго, с което предявеният от Ю. И. И. против Я. Н. К. иск с правно основание чл. 87, ал. 3 от ЗЗД да бъде отхвърлен. В изложението си по чл. 284, ал. 3, т. 1 от ГПК касаторът твърди, че са налице предпоставките за допускане на касационно обжалване по чл. 280, ал. 1, т. 1 и т. 3 от ГПК.

  Ответницата по касационната жалба Ю. И. И. е подала отговор на същата с вх. № 75 111/14.10.2020 година , с който е изразила становище, че не са налице предпоставките за допускане на касационно обжалване на решение № 985/07.05.2020 година на Софийския апелативен съд, гражданско отделение, 8-ми състав, постановено по гр. д. № 1635/2019 година в обжалваната му част, поради което такова не трябва да се допуска, а ако бъде допуснато жалбата е оспорена като неоснователна и е поискано да бъде оставена без уважение, а атакуваното с нея решение да бъде потвърдено в обжалваната му част.

  Я. Н. К. е бил уведомен за обжалваното решение на 13.07.2020 година, а касационната му жалба против същото е с вх. № 72 447/11.08.2020 година. Поради това е спазен предвидения от чл. 283, изр. 1 от ГПК преклузивен срок за обжалване като жалбата отговаря на формалните изисквания на чл. 284 от ГПК. Същата е подадена от надлежна страна, поради което е допустима.

  Върховният касационен съд, гражданска колегия, ІV-то отделение, преценявайки въпросите посочени от жалбоподателя в подаденото

  Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

  За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

  или

  Вижте абонаментните планове

  0 0 гласа
  Рейтинг
  Запишете се
  Известявайте ме за
  0 Коментари
  Inline Feedbacks
  Всички коментари